Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Županija dovršava započete projekte vodoopskrbnog sustava i priprema projekte za EU fondove

2017 2 1zupanija hrvatskevode 206

U radnoj posjeti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji boravio direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima

Na poziv župana Damira Bajsa Bjelovarsko-bilogorsku županiju je 16. veljače posjetio direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Sa županom i suradnicima je tijekom ovog radnog posjeta potpisao Odluku o prijenosu investitorskih prava s BB voda na vodovod Grubišno Polje za spojni cjevovod Grubišno Polje – Veliki Zdenci, te odluku o prijenosu investitorskih prava s BB voda na Vodu Garešnica za dionicu Veliki Zdenci – Ilovski Klokočevac i Ilovski Klokočevac – Garešnica.

– Naša županija još uvijek ima potrebu za dovršenjem vodoopskrbnog sustava. Sada smo na 55% ukupne izgradnje, ali smo još uvijek na začelju među županijama. Nastavit ćemo sve što je u našoj moći da se nastavi i zaokruži taj ukupni sistem. Ono što već neko vrijeme radimo je promjena u vezi financiranja. Ide se prema europskim fondovima, pa je tako i projekt koji je danas pred nama u pripremi za prijavu na natječaj u 2018. godini. Njegova ukupna vrijednost je oko 150 milijuna kuna, s Hrvatskim vodama idemo u projekt kao partneri, i njime bismo riješili problem vodoopskrbnog sistema. To bi bio i ovog trenutka najveći zajednički poduhvat u korištenju europskih fondova između same županije, odnosno naših jedinica i javne ustanove Hrvatskih voda. Pritom ne prestajemo s projektima koji su trenutno u tijeku, pa bismo ove godine trebali dovršiti već započete projekte u vrijednosti 45 milijuna kuna. Danas potpisujemo dvije Odluke o prenošenju investitorskih prava na projektima koje su BB vode ishodile, a komunalnim poduzećima Grubišnog Polja i Garešnice to omogućava da se jave na natječaje i da temeljem naše dokumentacije ostvare sredstva koja su na raspolaganju, rekao je župan Damir Bajs te dodao kako je neizbježan dio razgovora bio i zaštita voda na području županije, te planirana retencija koja će kao veći sustav biti postavljena na području općine Ivanske, te će uz zaštitu biti i gospodarski objekt.

Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković također je izrazio zadovoljstvo konstruktivnošću današnjeg sastanka. Koncepcijsko rješenje za prijavu sustava bit će unapređenje stanja i mogućnosti priključenja na području županije.
Đuroković je rekao i kako je trenutno na području županije u izgradnji desetak projekata magistralnih i drugih cjevovoda, a današnje potpisivanje ugovora omogućit će pokretanje i dva nova projekta.
– Donedavno je bila mala mogućnost priključenja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, ali radimo na tome i želimo današnjih 55% podići na 95% u narednih nekoliko godina pa sve do dana kada ne riješimo ovo pitanje u potpunosti, i kako je svima pružena mogućnost na zdravstveno ispravnu vodu, istaknuo je direktor Hrvatskih voda.

Đuroković je također rekao kako je sa županom i suradnicima razgovarao i o dobrom upravljanju vodama, i pripremama za akumulaciju Samarica. S obzirom da postoji problem u slivu rijeke Česme, a na tom području postoje ribnjaci, pokušava se napraviti višenamjenski pristup akumulacije vode koji će braniti nizvodna područja, a oplemenit će manji sliv i obogatiti rad ribnjaka. Riječ je o minimalnom ulaganju od 50 milijuna kuna, ali Đuroković vjeruje kako će Općina i Županija uz navedene prednosti naći i dodatne prednosti iskorištavanja akumulacije ovako respektabilne veličine.
– Razmatrali smo i pitanje unapređenja sustava odvodnje. Pripreme po pitanju aglomeracije Bjelovar, Garešnica, Hercegovac su dobre, tu je i područje Daruvara, i već će se ove godine moći aplicirati za neke od tih projekata. Rokove ćemo uspjet ispoštovati jer smo ranije krenuli u pripreme. Bit će radova i posla za tvrtke s ovog područja, a to će sve pomoći da postignemo bolje standarde upravljanja i zaštite voda kako na području Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na području Hrvatske, zaključio je Zoran Đuroković.

Nakon radnog sastanka i potpisivanja Odluka uslijedio je i posjet Općini Rovišće i mjestu Kraljevac, gdje je direktor Hrvatskih voda u društvu župana, direktora BB voda Dragana Lučića i načelnika Općine Rovišće obišao lokaciju mjesta ugradnje precrpne stanice.

– U sklopu cjevovoda općine Rovišće, dijela Kraljevca, na ovoj lokaciji radit će se precrpna stanica odnosno uređaj za povećanje pritiska kako bi se poboljšali pogonski uvjeti i osigurao tlak u višem dijelu naselja Kraljevac. Zbog toga dio naselja se trenutno ne može priključiti na mrežu lokalnog vodovoda. Vrijednost same stanice je 350.000,00 kuna, a dužina lokalnog vodovoda koji je još u izgradnji je 23 kilometra, ukupne vrijednosti 5 milijuna kuna, rekao je Dragan Lučić direktora BB voda i dodao da će vodovod pokriti sela Kraljevac, Kovačevac i dio Rovišća.

Pročitajte još