21. veljače 2018

Započela adaptacija mikrobiološkog laboratorija pri Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Župan Damir Bajs obišao je u pratnji ravnateljice Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije Nene Renić početak radova na adaptaciji mikrobiološkog laboratorija, koji su inače druga faza uređenja zavoda. Podsjećamo da je 2014. godine završena rekonstrukcija i nadogradnja kata dvorišne zgrade zavoda za potrebe Službe za higijenu i epidemiologiju i Centra za prevenciju ovisnosti, čime su se osigurali adekvatni prostorni uvjeti za Službu za higijenu i epidemiologiju, te proširenje Službe za mikrobiologiju, koja je dotada funkcionirala samo sa jednom velikom prostorijom. Kako bi se zadovoljili prostorni uvjeti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, odvija se adaptacija mikrobiološkog laboratorija koji će se proširiti na kompletan kat zgrade i prostirat će se na 320 kvadratnih metara. Adaptacijom mikrobiološkog laboratorija omogućit će se i pristup invalidnim osobama te rad s pacijentima, a da se komunikacija istih ne miješa sa zaposlenim osobljem. 

Riječ je o preuređenju mikrobiološkog laboratorija u vrijednosti gotovo 600.000,00 kuna sa PDV-om, a sve kako bi se zadovoljili prostorni uvjeti sukladno pravilniku, jer zaposlenici ovdje ne smiju raditi po standard iz 19. stoljeća, već 21. Od potrebnog iznosa, dvije trećine je osigurao sam zavod, a jednu trećinu novca BBŽ. Već sa prošlom rekonstrukcijom i nadogradnjom se napravilo puno toga, no sada zaokružujemo cjelinu. Trenutnom adaptacijom zavodu se otvara mogućnost uvođenja novih dijagnostičkih  metoda. Tako građani više neće morati ići u Zagreb. Zavod potom čeka proces akreditiranja, što će vjerujem proći u redu. Time će biti završeno unapređenje rada zavoda, rekao je Damir Bajs.

Kako bi se postigao željeni standard Službe za mikrobiologiju, izvode se slijedeći radovi, rušenje pregradnih zidova i izvođenje novih knauf sistema, zamjena postojeće unutarnje stolarije, otvaranje novog ulaza za invalidnu osobu sa stražnje strane na spoju sa novom dvorišnom zgradom, izgradnja nadstrešnice od lifta do novog ulaza na katu, postavljanje novih instalacija, zamjena drvenih podova sa PVC laboratorijskim podovima te završna obrada zidova i stropova materijalima koji se upotrebljavaju u zdravstvenim i medicinskim ustanovama. Naime, pacijenti će sada dobiti i čekaonicu te se komunikacija sa zaposlenim osobljem više neće miješati, čime se osigurava bolji standard kako za zaposleno osoblje, tako i za pacijente.

– Prostor će u potpunosti biti prilagođen pravilniku glede uvjeta rada, radnika, opreme i prostora. Time će se zadovoljiti standardi mikrobiološkog laboratorija, što je preduvjet za budući razvoj dijagnostike u našoj Službi za mikrobiologiju koja će sada biti proširena za tri laboratorija u kojima se vrši priprema mikrobioloških podloga, obavlja sterilizacija, dekontaminacija, a imat ćemo i poseban prostor u kojem će se uzimati materijali pacijenata. Jednako bitna stavka je i prilaz za invalide, jer će sa liftom imati potpuni pristup Službi za mikrobiologiju. Iz sigurnosnih razloga, pacijenti više neće moći ulaziti u prostor mikrobiologije, već će se napraviti adekvatan prostor za rad s njima, rekla je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko – bilogorske županije Nena Renić.

– Ovaj projekt je važan već od bazičnih pretpostavki, a to je zadovoljavanje minimalnih uvjeta prema standardima resornog ministarstva za opremanje i kvadraturu prostora za izvođenje mikrobiološke dijagnostike, kao i njezinog proširenja. Važan je i u smislu nadolazeće akreditacije, za što trebamo zadovoljiti zaista visoke kriterije. Planiramo uvesti molekularnu dijagnostiku za određene vrste kliničkih simptoma, za što nam trebaju oprema i prostor. Pacijenti su za te potrebe morali ići u Zagreb. Mi smo i u dosadašnjem radu poštivali europske standarde, izjavila je Sanja Krešić, specijalist mikrobiologije s parazitologijom.

 

 

 

 

Povezani članci

Napiši komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *