Crosst.hr

Za ravnatelja Opće bolnice Bjelovar jednoglasno izabran Ali Allouch, dr.med.

2016 11 alialuchi 34

Od prijavljena dva kandidata, jednoglasno izabran Ali Allouch, dr. med.

Za ravnatelja Opće bolnice Bjelovar jednoglasno izabran Ali Allouch, dr. med. specijalist kirurg opće kirurgije i traumatolog

Temeljem javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 14. studenog, 2016. godine za ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, od prijavljena dva kandidata, jednoglasno izabran Ali Allouch, dr.med.
Ovo priopćenje stiglo je od Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar na čelu s predsjednicom Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Mirnom Klobučić, mag. iur, u kojem stoji da se Odluka o izboru i imenovanju dostavlja u Ministarstvo zdravstva na prethodnu suglasnost, a po pribavljenoj suglasnosti imenovani preuzima funkciju ravnatelja na mandat od četiri godine.

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.