Crosst.hr

Vijećnici raspravljali – Županijski proračun prenapuhan kao da nam cvjetaju ruže!

2021 07 16 skupstinabbz 37

Jedna od možda najburnijih točki Dnevnog reda 2. Županijske  skupštine Bjelovarsko – bilogorske županije bilo je donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije za 2020. godinu. 

Za uvodno obrazloženje i detaljnije objašnjenje situacije vezane za županijski proračun bila je zadužena pročelnica Upravnog odjela za financije u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.

2021 anita
Anita Nekić Pavičić, pročelnica UO za financije u BBŽ

– Prošle godine smo imali dvije izmjene i dopune Proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije. Planirani iznos proračuna nakon izmjena bio je 929 milijuna 340 tisuća i 253 kune. Ostvareni su prihodi i primici u visini 782 tisuće i 354 kuna, odnosno 271 milijun 95 tisuća 365 kuna više u odnosu na godinu ranije. Rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna iznose 870 milijuna 203 tisuće i 350 kuna, odnosno 93 posto plana  koji je bio planiran nakon izmjena i dopuna. Što se tiče potraživanja,  za prihode Bjelovarsko – bilogorske županije i njenih proračunskih korisnika, na dan 31. prosinca 2020. godine oni iznose 32 milijuna 469 tisuća i 546 kuna, od čega se 28 milijuna   kuna odnosi na potraživanje ustanova u zdravstvu. Stanje nepodmirenih obveza Županije i njenih proračunskih korisnika  iznose 146 milijuna i 634 tisuće kuna, od čega se 63 milijuna kuna na nepodmirene dospjele obveze zdravstvenih ustanova. Što se tiče primljenih kredita i zajmova, oni iznose 38 milijuna 828 tisuća i 924 kune, od čega se 26 milijuna kuna odnosi na nedospjele obveze po kreditnim linijama za dvorane, 9 milijuna kuna za Ministarstvo poljoprivrede za koje je sklopljena nagodba i još imamo nešto sitno za studentske zajmove, rekla je Anita Nekić Pavičić.

 

Otvorena je rasprava, a prvi za riječ javio se Silvestar Štefović (HDZ). 

2021 07 16 marusic 2
Silvestar Štefović (HDZ)

– Sve ono na što smo ukazivali prije donošenja proračuna, sada se ispostavilo istinitim. Dakle, proračun je prenapuhan, nerealan i nije bio ostvaren u planiranoj mjeri. Pokušavala se stvoriti percepcija kako u Županiji cvjetaju ruže, a zapravo nije tako. Primjerice, kabinet župana je u prethodnoj godini za protokol, od planiranih 2 milijuna i 59 tisuća potrošio 2 milijuna i 200 tisuća kuna. Za promidžbu i informiranje potrošena su sredstva u gotovo stopostotnom iznosu, dok je recimo Upravni odjel za gospodarstvo potrošio svojih 50 posto iznosa. Za poticanje stočarske proizvodnje planirano je 237 tisuća i 500 kuna, a potrošeno svega 23 tisuće i 750 kuna. Po ovome vidimo na koji način se upravljalo ovom Županijom. Klub HDZ-a je razmotrio izvješće i nećemo ga prihvatiti, rekao je Štefović. 

 Ivan Beljan iz DHSS-a također je komentirao županijski proračun. 

2021 07 16 skupstinabbz 118
Ivan Beljan (DHSS)

– Stavka za informiranje u prošloj godini iznosi oko 3 milijuna kuna i na tome bivšem županu čestitam, probio je svoj rekord. Volio bih da na mailove dobijemo razradu tog iznosa kako bismo točno vidjeli gdje je taj novac otišao.

2021 07 16 skupstinabbz 104
Damir Bajs (DB Nezavisna lista)

– Hrpa toga što ste rekli nije točna. Naime, kao što vidite iz izvršenja proračuna za 2020. godinu, imate i izvršenje proračuna za 2019. kada je Županija izvršila 490 milijuna kuna, dakle toliko novca je došlo na Proračun Bjelovarsko – bilogorske županije, a 2020. to je bilo 741 milijun kuna, čak 260 milijuna kuna više u trenutku kada nema nikakvih zakonskih izmjena. Tih 260 milijuna kuna vezane je uz projekte Županije. Govorimo o gotovo 30 posto više, nego 2019. godine. Za godinu, dvije ćemo pogledati izvršenje proračuna novog vodstva Županije i vidjeti koliko je župan Marušić u tome bio uspješan.  Završen je veliki broj škola, bolnica je praktički pred samim završetkom, u provedbi su razni županijski projekti, neki su već uspješno odrađeni. Zanimljivo je da je vladajuća većina napravila prvu izmjenu proračuna gdje se tek 5 milijuna kuna mijenja na proračunu od malo više od 900 milijuna kuna. Koliko smo čuli, radi se o problemima unutar same koalicije, zbog čega se proračun ne može izglasati. Prvi ozbiljan dokument je već povučen, dakle rano je krenulo, kazao je Damir Bajs.

2021 07 16 marusic 1 1
Marko Marušić, župan Bjelovarsko-bilogorske županije

– Teze o pucanju koalicije vam ne stoje. Mi radimo na način da kada se ne uspijemo dogovoriti i pronaći najbolji mogući način,  ne trčimo pred rudo, već si damo vremena da iznjedrimo najbolje moguće rješenje. Prijedlog o izbacivanju odluke vezane za proračun je bila moja ideja, s obzirom da ste nas i vi doveli u ovakvu situaciju. Nemamo sredstava za plaćanje izbora za nacionalne manjine, a da ne govorim o dospjelim obvezama. U vrijeme izborne kampanje ste sa raznim udrugama potpisali ugovore vrijedne tri milijuna kuna. Sada te udruge zovu mene i pitaju što je s obećanim sredstvima. Županija taj novac nema i ja  jedino mogu dati vaš broj da im vi objasnite gdje je zapelo, poručio je župan Marušić. 

Za repliku su se javili Dinko Pirak (Nezavisan), Ivan Beljan (DHSS) i Silvestar Štefović (HDZ). 

2021 07 16 skupstinabbz 226
Dinko Pirak (Nezavisan)

– Jednostavno moram replicirati gospodinu Bajsu jer dolazim iz grada u kojem su kao izvedene spomenute velike investicije. Puno toga nije izvršeno. Ravnatelji škola su od strane bivše županijske vlasti natjerani da podižu kredite i izdaju višemilijunske bjanko zadužnice za obnovu škola. Većina radova je ipak bila odrađena, ali ne zaslugom župana, nego zahvaljujući državnoj politici vezanoj za obnovu javnih zgrada, među kojima su i škole. U drugim županijama su nositelji tih radova upravo Županije. Stoga, nije točno da je kod nas sve plaćeno i izvršeno. Ovi krediti, igrom slučaja podizani u PBZ-u dolaze na naplatu. Neće ih platiti novo vodstvo Bjelovarsko – bilogorske županije, već naši stanovnici, rekao je Pirak.

2021 07 16 skupstinabbz 118
Ivan Beljan (DHSS)

– Prema pravilima javne nabave, morate imati osiguran novac.  Za dobre projekte za koje nije osiguran novac, netko mora odgovarati, u ovom slučaju bivši župan Damir Bajs. Nije stvar u želji, već u osiguravanju potrebnog novca. Mi svi sada imamo velike probleme. Kažete da nemate financijskih repova, a Županiju ste zadužili za pola milijarde kuna. Može vas biti sram, poručio je Beljan.

2021 07 16 marusic 2
Silvestar Štefović (HDZ)

– Gospodina Bajsa smo pitali da li je potrošio skoro 3 milijuna kuna za promidžbu i informiranje. Odgovor nismo dobili. Laž je da iza sebe niste ostavili financijske repove. Prisjetimo se samo ‘cash poolinga’ u srednjim i osnovnim školama. Stanje na terenu i među ravnateljima je doslovno katastrofalno. Danas ste prvi put spomenuli i pohvalili svoje suradnike, pročelnike i ostale. Polako dolazi na vidjelo na koji ste se način odnosili prema njima. Vjerujem da ljudi sada lakše dišu, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, rekao je Štefović.

Za daljnju raspravu javio se Drago Hodak (HDZ).

2021 07 16 skupstinabbz 127
Drago Hodak (HDZ)

– Svjedočili ste da posljednjih pet godina naša koalicija nema problema i gotovo smo sigurni da ono što radimo samo može donijeti bolje rezultate. Gospodine Bajs, činjenica je da moramo raditi suprotno od onoga kako ste vi vladali i odlučivali, jer jedino nam tako može biti bolje. Stanje u Županiji je plod ugovaranja izbornih, predizbornih i ne znam kakvih još prezentacija. Neke stavke su premašene, a neke nisu ni približno izvršeno. Za gradnju Glazbene škole Vatroslav Lisinski Bjelovar piše da će se graditi kreditnim zaduženjem, a onda podjelom udjela, kazao je vijećnik Hodak.

Prihvaćanje izvršenja proračuna od strane SDP-a potvrdila je Sandra Frčo. 

2021 07 16 skupstinabbz 79
Sandra Frčo (SDP)

– SDP je prošle četiri godine podržavao proračun i za njega dizao ruku. I sada stojimo iza toga. Brojke su takve kakve jesu, međutim mene zanima da li ste svjesni, ako nemate suradnju s nacionalnom vlasti, jer ste suprotna opcija, ona vam u ničemu neće pomoći tek tako, niti u dobivanju novca, kredita i subvencija. Podržala sam novu bolnicu i glazbenu školu jer mislim da ih naši građani zaslužuju. Pitam se na koji način ste svi vi kupili svoje stanove? Većina sigurno na kredit. To je danas normalno i u tome ne vidim ništa loše. HDZ je biračima obećao da će kod premijera lobirati za pomoć pri otplati kredita za bolnicu. Ukoliko to ne bude učinjeno, glasači će biti izigrani. SDP će izvršenje ovog proračuna podržati, rekla je Sandra Frčo. 

2021 07 16 skupstinabbz 137
Mario Preskočil (DB Nezavisna lista)

– Imali smo povećanje proračuna od 225 milijuna kuna. S obzirom da financiranje Županije u niti jednom segmentu nije povećan, ono je povećano isključivo sredstvima Europske unije. S tim novcem je napravljena masa projekata i svi vi to jako dobro znate. Što se tiče povlačenja novca iz EU fondova, mi smo u tome bili jako uspješni, istaknuo je Mario Preskočil (DB Nezavisna lista).

2021 07 16 skupstinabbz 66
Zlatko Barila (HSU)

– Ukoliko sadašnja garnitura bude toliko uspješna u povećanju proračuna, svi ćemo biti sretni i zadovoljni, jer će to značiti kvalitetniji život svih naših građana. Nisam čuo velike primjedbe, osim kupnje mobilnih uređaja, vozila, promidžbe i načina financiranja bolnice, a to smo svi znali odmah od početka. Vlada RH nam nije željela pomoći, pa se moralo krenuti putem dizanja kredita. Svaka konstruktivna kritika je dobrodošla, no ja nisam čuo nikakve pozitivne dojmove. Zašto se ne spominju i neke dobre stvari, upitao je Zlatko Barila (HSU). 

Odgovorio je župan Marko Marušić.

2021 07 16 skupstinabbz 236
Marko Marušić, bjelovarsko-bilogorski župan

– Gospodine Barila, vi kada kažete, samo ovo i samo ono, dođemo do zbroja od 300 milijuna kuna. Složit ćete se da to nije mali novac, ako ne, čini se da imamo različito poimanje iznosa. Siguran sam težine cijele financijske situacije, mogućih velikih problema i ja sam siguran da ćemo ih uspjeti riješiti. Stalno prozivate Vladu Republiku Hrvatske, no da nije bilo nje, ne bi bilo niti brojnih projekta koji su još uvijek u tijeku, a imamo i završenih. Pitam vas koja Županija jedina nije bila za izgradnju Centra za odlaganje otpada? Da, naša Bjelovarsko – bilogorska. Ministar Ćorić je rekao da ga niti jednom niste zvali. Što bi mi trebali očekivati, da nas ministar sam obilazi ili da se sam poziva. Vaša samovolja je dovela do toga, kazao je župan. 

Replicirao je Barila iz HSU-a. 

2021 07 16 skupstinabbz 66
Zlatko Barila (HSU)

– Za ovom govornicom je Vlada RH često puta bila hvaljena. Vladu smo kritizirali najviše zbog odnosa i stava prema bolnici. Tako da ne možete reći da ju samo kritiziramo ili da s njom nismo zadovoljni, rekao je Zlatko Barila.

U raspravu se uključio Marijo Puškarić (HSLS). 

2021 07 16 skupstinabbz 142
Marijo Puškarić, HSLS

– Bio sam vijećnik i u prošlom sazivu Županijske skupštine. Postavio sam pitanje na koje nikada nisam dobio odgovor. Znači, govorilo se da je HSLS protiv izgradnje bolnice. Mi smo za bolnicu, ali nam je veliki problem bio način na koji je raspisan natječaj za izgradnju gdje je najpovoljnija ponuda za 75 posto skuplja od troškovnika. Dakle, to je za nas neprihvatljivo.  Izglasalo se zaduženje od 112 milijuna kuna i od Vlade RH se tražila pomoć. Dakle, prvo se donijela odluka o zaduženju, a potom se očekuje da nam se u otplati duga pomaže, istaknuo je Puškarić. 

Na samom kraju replicirao je Damir Bajs. 

2021 07 16 skupstinabbz 104
Damir Bajs (Damir Bajs NL)

– Kada govorimo o izgradnji nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, postoji velika razlika. Ja kao župan i vladajuća većina zaključili smo da bolnicu koja ima sjajnu tradiciju, ali i montažne barake u kojima se radi, nikako ne možemo pretvoriti u značajnu bolnicu 21. stoljeća osim putem velikog projekta. HDZ, HSLS i tadašnji HSS napravili su prijedlog o izradi projekta vrijednog 70 milijuna kuna, s kojim se ništa ne bi uspjelo riješiti. Prema tome, neću reći da ste bili protiv bilo kakvog projekta, već ovakve bolnice koja se polako privodi kraju. Otplatni planovi su svima bili jasni i ništa se nije radilo mimo planiranog projekta,. Usput, kod ministara Čorića sam bio i razgovarali smo o modelu odlaganja otpada, nakon čega smo prebačeni u Koprivničko – križevačku županiju. Dakle, laž je da nismo komunicirali, završio je Bajs.

Sa 11 glasova za, 19 protiv i jednim suzdržanim, Prijedlog izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije za 2020. godinu nije prihvaćen i odgađa se do sljedeće Županijske skupštine koja će biti održana u rujnu ove godine. Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.