Crosst.hr

Udruga osoba oštećena sluha BBŽ o aktivnostima u 2016. i planovima za 2017. godinu

2016 11 udruagluhih2016 49

Jedna od vrlo aktivnih udruga koja brine za svoje članove

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije u subotu 12. studenog održala je Godišnju izvještajnu skupštinu. Na Skupštini se osim usvajanja poslovnika o radu Skupštine razgovaralo o aktivnostima u 2016. godini te aktivnostima u 2017. godini, nakon što je jednoglasno prihvaćen Plana rada za 2017. godinu.

Skupštinu je vodila Marina Balenović, tajnik i tumač/prevoditelj za članove Udruge. Prema njezinim riječima Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije broji 80 članova, od toga je aktivnih 56 gluhih i nagluhih.
– Na području Bjelovarsko-bilogorske županije ova organizacija ima dugu povijest, osnovana je 1957. godine i svoju 60. godišnjicu obilježit će 2017. godine. Udruga se nalazi u prostoru Grada Bjelovara u Masarykovoj ulici i taj prostor najviše koristi za društvene aktivnosti svojih članova. Prema Izvješću Nadzornog odbora UOOS BBŽ za 2016. godinu financijsko poslovanje udruge je uredno i sve se vodi transparentno. Najveći dio sredstava s kojima udruga raspolaže je iz prihoda državnog proračuna na temelju financiranja projekata preko natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih, te Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i manji dio od lokalnih uprava i samouprava, kao i dio od članarina i donacija, rekla je Balenović i dodala da Udruga bilježi postepeni rast broja članova.

Što se tiče rada ove Udruge, ona je svojim članovima na raspolaganju svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Osim radnih dana, članovi udruge imaju i dan za sebe, do sada je to bio petak, a sada su odlučili da druženje bude subotom od 18 do 21 sat.

U 2016. godini, zainteresirani članovi Udruge mogli su učiti znakovni jezik, jedanput tjedno po jedan sat u Narodnoj knjižnici Petar Preradović Bjelovar, što će nastaviti i u 2017. godini. Kao i do sada imat će tumača – prevoditelja, točnije podršku u prevladavanju komunikacijskih barijera. Uz sve to, Udruga obilježava i važne datume, Međunarodni tjedan gluhih i nagluhih osoba, te blagdane kada darivaju djecu članova i siromašne članove udruge. Tu su i nezaobilazni izleti, koji najviše vesele članove ove udruge i ljetovanja za članove i njihove obitelji za što se također brine Udruga kako bi osigurala sredstva i omogućila svojim članovima besplatno ljetovanje.

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je vrlo aktivna udruga, koja organizira brojne radionice za svoje članove, edukacije i predavanja, ali je isto tako posebno aktivna u praćenju svih natječaja kako bi poboljšala kvalitetu života svojih korisnika.
Udruga je do rujna mjeseca 2016. godine imala 7 zaposlenih, a sada je to pet osoba.

Prema riječima Marine Balenović, Udruga ima dobru suradnju sa Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih, sa ostalim udrugama gluhih i nagluhih u Hrvatskoj, i sa institucijama: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb, Gradskim društvom Crvenog križa Bjelovar, Gradom Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorskom županijom.

Balenović je također zahvalila Gradu Bjelovaru na dodijeljenom prostoru za Udrugu osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, te Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na donaciji u 2016. godini od 15.786,25 kuna koja im je omogućila više društvenih aktivnosti, kreativnih radionica i putovanja za članove udruge.
Na Godišnjoj skupštini Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije nazočio je Andrija Halec, predsjednik Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih te predstavnice Centra za socijalnu skrb Bjelovar.

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.