Crosst.hr

Udruga Bjelovarski leptirići predstavila projekt „Odrastimo zajedno“

2017 1 bjelovarski leptirici 12

Jedna od vrlo aktivnih Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Bjelovarski leptirići“ nastavlja s radnim i logopednim terapijama za svoje korisnike

U srijedu, 18. siječnja, u prostorijama Udruge „Bjelovarski leptirići“ predstavljen je projekt Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju „Bjelovarski leptirići“ pod nazivom „Odrastimo zajedno“ koji je prošao na natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu 65.147,04 kuna. Projekt se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Grada Bjelovara.

Riječ je o projektu koji se odnosi na školsku godinu 2016./2017. i opći cilj mu je promicati socijalnu uključenost djece sa i bez teškoća u razvoju kroz programe odgoja i obrazovanja za osobni i socijalni razvoj.

Partneri u projektu su Grad Bjelovar, Dječji vrtić Bjelovar, Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris Bjelovar“ i Socijalna zadruga „Pružimo ruke“.

Predsjednica Udruge „Bjelovarski leptirići“ Slobodanka Pećar rekla je da Udruga aktivno radi već dvije godine i da ima 31-og člana redovno i 26 nominalnih članova, a riječ je o djeci s teškoćama u razvoju.
Udruga je usmjerena na djecu s teškoćama u razvoju i na njihove obitelji i to na način da se njima omogući i osigura potrebna rehabilitacija i socijalna integracija u lokalnoj zajednici i tako olakša svakodnevno funkcioniranje djece. Cilj nam je također omogućiti dostupnost informiranja roditeljima na tom području o njihovim pravima i pravima njihove djece koja su im često nedostupna i radimo na tome da im pružimo svu stručnu, pravnu i psiho- socijalnu podršku i pomoć. Podaci govore da u gradu Bjelovaru, ali i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji gotovo u potpunosti nedostaju socijalne usluge i servisi koji bi pomogli djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Iz svega toga proizlaze svi naši dosadašnji projekti, ali i ovaj projekt „Odrastimo zajedno“ kojim želimo barem malo ublažiti navedene probleme. Kada je riječ o ovom projektu, on će se provoditi od 1.01. do 31.05. 2017. godine i u tom razdoblju Udruga će provesti sve aktivnosti navedene u projektu, rekla je predsjednica Pećar i navela partnere u projektu: „Grad Bjelovar, Dječji vrtić Bjelovar, Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris Bjelovar“ i Socijalna zadruga „Pružimo ruke“.

Predsjednica je također istaknula vrijednost projekta u ukupnom iznosu 65.147,04 kuna.
– Od toga, 50 tisuća kuna financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 10 tisuća kuna Grad Bjelovar i ostatak Udruga Bjelovarski leptirići. Opći cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti djece sa i bez teškoća u razvoju kroz programe odgoja i obrazovanja za osobni i socijalni razvoj. Ovdje je naglasak kroz programe odgoja i obrazovanja djece, jer to je deficit u Bjelovaru. Osobni i socijalni razvoj djece bit će potaknut u okruženju s roditeljima, stručnjacima i djece bez teškoća u razvoju. Na taj način stvaramo osjećaj povezanosti i pripadnosti zajednici uz naglasak na obitelj. Specifični ciljevi ovog projekta su osigurati provedbu aktivnosti, zahtjevno i neovisno sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u gradu Bjelovaru kroz radno okupacijske i logopedske terapije. Nastojat ćemo i osigurati vidljivost projekta i to u svrhu jačanja svijesti javnosti o potrebama za uspostavljanje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju. Što se tiče aktivnosti, to će provoditi naše suradnice na projektu, Nikolina Posuda kao radni terapeut i Mateja Pleskalt-logoped.

Koje su to aktivnosti u sklopu radne terapije, više je rekla Nikolina Posuda.
– Cilj radne terapije je omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima svakodnevnog života. To uključuje aktivnosti samozbrinjavanja, osobna njega, higijena, hranjenje, oblačenje i slične aktivnosti. Što se tiče aktivnosti produktivnosti, to se misli na rješavanje školskih zadataka i onime čim se osoba ili dijete bavi, i naravno slobodno vrijeme koje mora biti ispunjeno korisnim i kvalitetnim sadržajem. Sve ove aktivnosti provode se u Udruzi Bjelovarski leptirići i sada je samo nastavak dvogodišnjeg projekta. Najvažnije su radno okupacijske aktivnosti koje su prilagođene svakom djetetu ponaosob, odnosno koriste se sa točno određenom svrhom kako bi se izazvala terapijska reakcija koja upućuje na sam cilj terapije. Cilj svih aktivnosti je podizanje samostalnosti djeteta na što veću razinu i povećanje kvalitete njegova života. Sve aktivnosti su usmjerene u usvajanje funkcionalnih vještina koje su potrebne djetetu za svakodnevno funkcioniranje, a to znači za već spomenute aktivnosti samozbrinjavanja i produktivnosti slobodnog vremena. Sve aktivnosti uključuju i pod-aktivnosti, točnije radi se na razvoju hvatova, grafomotorike, fine grube motorike, pamćenja, koncentracije, senzorike, kreativnosti, samopouzdanja, kognitivne aktivnosti i naravno socijalizacije. Ciljevi ovog projekta nisu usmjereni samo na djecu već i obitelji koje skrbe za djecu. Tako, putem ovog projekta omogućavamo roditeljima slobodno vrijeme u trajanju dva sata – tri puta tjedno i pružanje adekvatne skrbi djeci uz stručnu podršku. Sve aktivnosti radimo kroz igru i jedna od najvažnijih stavki je socijalizacija djece, točnije prihvaćanje ostale djece, ali i odraslih osoba, rekla je Nikolina Posuda, radna terapeutkinja i na kraju dodala da se sve aktivnosti provode tri puta tjedno po dva sata u popodnevnim satima.
– Dva puta tjedno u prostorijama Udruge Bjelovarski leptirići, a jedanput tjedno u prostorijama Dječje knjižnice Bjelovar. Imamo ukupno 14 stalnih korisnika koji pohađaju radionice i po potrebi se radi i na savjetovanju roditelja.

Što se tiče rada logopeda i provođenju logopedskih terapija, više je rekla logopetkinja Mateja Pleskalt.
– Usvajanje jezika i govora, jedno je od djetetovih najvećih postignuća tijekom prvih godina života. To je najintenzivniji razvoj gdje se razvija jezik i govor u prve tri godine života, kada ono prolazi kroz različite faze, od prvog krika, glasanja, do kompetentnog sudjelovanja u razgovoru i kada dijete svojim govorom može izraziti svoje potrebe, želje, osjećaje i strahove. Najčešće djeca usvajaju govor lako i bez napora, ali ako to nije tako onda je potrebna logopedska terapija, točnije tu nastupa stručnjak koji se bavi prevencijom otkrivanja, dijagnosticiranja i tretmanom poremećaja komunikacije. Osnovni cilj logopedske terapije je otkloniti teškoću ili unaprijediti i poboljšati jezične, govorne i komunikacijske sposobnosti djeteta. Važno je sve početi na vrijeme i važna je suradnja stručnjaka sa djetetom i roditeljima. Ovdje u Udruzi Bjelovarski leptirići, u logopedske terapije uključeno je 12 korisnika, osam dječaka i četiri djevojčice. Najmlađe su dvije korisnice koje imaju 2,5 godine, imamo četvero predškolaca i šestoro osnovnoškolaca. Riječ je o djeci s višestrukim teškoćama i dijagnozama, poput cerebralne paralize, intelektualnim teškoćama, downovim sindromom, poremećaja razumijevanja i razvoja govora, poremećaja iz autističnog spektra do ostalih teškoća. Logopedske usluge provode se individualno, jedanput ili dva puta tjedno po 60 munuta, znači prema potrebi i jedanput tjedno provodi se grupna terapija, rekla je logopetkinja Mateja Pleskalt i dodala da su ciljevi ove terapije da se poveća pažnja i koncentracija, da se smanje nepoželjni obrasci ponašanja, da se vidi napredak u finoj motorici, da se smanje teškoće vezane uz gutanje i slinjenje, da bolje upoznaju predmete u bližoj i široj okolini, da se ispravi nepravilan izgovor glasova, da se vide pomaci u govornoj i jezičnoj komunikaciji i interakciji te da se pripreme djeca za školu.

Posebno zadovoljstvo izrazila je i zamjenica gradonačelnika Lidija Novosel, istaknuvši da je Grad Bjelovar partner u projektu „Odrastimo zajedno“ i dodala da je suradnja grada s Udrugom Bjelovarski leptirići odlična od samog početka rada udruge.
– Nažalost, na području naše države ne postoje evidencije djece s teškoćama u razvoju i djece s utjecajnim teškoćama u razvoju koje bi služile lokalnoj zajednici i svim zainteresiranima da mogu osmišljavati određene projekte i programe u smislu pružanja socijalnih usluga. Bjelovarski leptirići su osnovani iz jednog projekta i okupili su roditelje djece s teškoćama u razvoju. Suradnja je odlična, a pokazatelj toga je i ovaj prostor koji je Grad Bjelovar dodijelio Bjelovarskim leptirićima za njihov rad i provođenje aktivnosti. Osim prostora, ugrađena je podizna rampa i zajedno surađujemo na sufinanciranju projekata i provođenju aktivnosti, od radne do logoped-ne terapije. Ovaj projekt je nastavak zajedničkog trogodišnjeg rada kako bi se ove socijalne usluge barem na neki način održale na području grada Bjelovara. Također, moram naglasiti, da je samom Gradu Bjelovaru i interes uvesti socijalne usluge u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju, u svim udrugama, i stoga smo u procesu prikupljanja podataka od udruga, od Centra za socijalnu skrb i drugim različitim putovima, a cilj je da Ministarstvu socijalne politike i mladih uputimo zahtjev za financiranje tih usluga. U velikim gradovima to funkcionira, ali nažalost u manjim sredinama to je neostvarivo i jedini način je dobivanje sredstava putem ovakvih projekata, rekla je zamjenica gradonačelnika Lidija Novosel i još jedanput zahvalila Bjelovarskim leptirićima na radu s djecom i svim udrugama koje rade u tom smjeru.

Na predstavljanju projekta „Odrastimo zajedno“ nazočili su svi partneri projekta, ali i predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije i ostalih udruga na području grada Bjelovara.

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.