26. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

U Gornjoj Garešnici obnovljena cesta na Malarić brijegu

DSCN0562

Vrijednost radova obnove ceste iznosi oko 50.000,00 kuna

Načelnik općine Mato Tonković obišao je novo-obnovljenu cestu na Malarić brijegu u Gornjoj Garešnici i tom je prigodom rekao da su radovi završeni i da je njihova vrijednost oko 50.000,00 kuna.

Načelnik je također naglasio da je Općina Berek jedna od općina koja je preustrojem nadležnosti nad županijskim i lokalnim cestama, u svoju nadležnost dobila podosta kilometara županijskih cesta koje su postale lokalne.
– Kilometre cesta smo dobili, ali nismo dobili dio sredstava za njihovo održavanje, tako da u Bereku na održavanju lokalnih prometnica i poljskih puteva radimo koliko nam mogućnosti dopuštaju. Novo-obnovljena cesta na Malarić brijegu dužine je 750 metara. Prije obnove, cesta je bila u jako lošem stanju i nije se moglo raditi na nekim sanacijama bez većih zahvata. Tako smo prvo morali napraviti odvodnju, zatim zemljane radove i na kraju nasipavanje kamenom da bi mogla služiti svrsi, rekao je Tonković i dodao da ova cesta vodi prema vikend naselju, a osim vikendaša cestom će se koristiti i šumo-posjednici.

U Općini Berek radi se na obnovi još nekoliko cesta i poljskih puteva, a ovih dana počinje i asfaltiranje ceste u Krivaji.

Slične objave