19. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

U BBŽ organizirana edukacija za jačanje kapacita Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

nacionalne manjine 08 03 2017 12

Bjelovarsko-bilogorska županija domaćin je trodnevne edukacije za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u okviru projekta IPA 2012: Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini. Primjere dobre praske suradnje naše Županije s nacionalnim manjinama iznio je i župan Bajs kao jedan od govornika na edukaciji.

Bjelovarsko-bilogorska županija domaćin je trodnevne edukacije za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u okviru projekta IPA 2012: Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini. Primjere dobre praske suradnje naše Županije s nacionalnim manjinama iznio je i župan Bajs kao jedan od govornika na edukaciji.

Rekao bih da Županija može, mora i treba biti partner našim manjinama. Naglasit ću da smo prva županija u Hrvatskoj koja je ustrojila vijeće nacionalnih manjina. S našim vijećima surađujemo na nizu vrlo konkretnih projekata: očuvanje jezika, projekti vezani uz naše školstvo i uz očuvanje identiteta. Mislim da je to jedan od ključnih elemenata. Kad govorimo o tome, izreći ću projekt koji mi je posebno zanimljiv, koji vodimo zadnje tri godine, a to je prezentacija kulture naših manjina koji su u županiji. Zadovoljstvo mi je isto tako da smo od svih županija u Hrvatskoj, ta županija koja je primjer dobre prakse. Drago mi je da su naši sugovornici i supartneri u tom zajedničkom projektu zadovoljni s nama, a Županija izdvaja znatna sredstva i rekao bih da razvija te odnose. Omogućavamo našim manjinama, da budemo partner nizu županija u Češkoj, županiji u Albaniji i surađujemo s nizom drugih država. Uz pomoć naših manjina, uspostavljamo odnose u školskom sustavu, suradnju naših kultura i KUD-ova, ali surađujemo i na gospodarskom elementu gdje smo preko manjina došli u mogućnost da primjerice nastupimo na turističkim sajmovima u Češkoj ili neke druge stvari koje su nam od interesa. Županija je tu i Županija će i dalje biti primjer dobre prakse, kako sada, tako i u budućnosti, istaknuo je župan Bajs.

Spomenuta edukacija održava se 8. 9. i 10. ožujka u Bjelovaru i obuhvaća predstavnike nacionalnih manjina iz Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke županije.

Ovo je drugi modul edukacija po tri dana. Prvi modul se odnosio na jačanje kapaciteta za praćenje Ustavnog zakona za zaštitu nacionalnih manjina, a ovaj drugi koji je započeo danas je jačanje savjetodavnog, kako motivirati vijeća, kako ih učiniti učinkovitijima, kako da poboljšaju komunikaciju sa svojom lokalnom zajednicom, s općinama, gradovima i županijama, s izvršnim tijelima s kojima oni surađuju, a ujedno i s organizacijama civilnog društva koje su usmjerene na lokalni razvoj. Jedna od najvažnijih poruka je da sudjelovanje vijeća i predstavnika ponajviše ovisi o njihovu odnosu s jedinicama područne i lokalne samouprave. To je dvosmjerna ulica. Koliko su općine, gradovi i županije otvoreni za suradnju, toliko su i Vijeće i predstavnici aktivniji. Jedinice lokalne i područne samouprave imaju obvezu pozivati na sjednice, prihvaćati prijedloge i mišljenja, a koliko one to uvažavaju ovisi o tzv. dobrovoljnosti jer Ustavni zakon nije predvidio sankcije za one jedinice koje ne osiguravaju osnovna sredstva za rad Vijeća i predstavnika. Takvih je sve manje. Ujedno ne radi se samo o dobroj volji, nego i kapacitetima jer svi znamo da su neke male po ljudskim i financijskim kapacitetima. Dakle, one bi, ali ne mogu. Recimo, Bjelovarsko-bilogorska županija definitivno nije jedna od najbogatijih županija. Međutim, tu postoji primjer jako dobre suradnje Županije s Koordinacijom županijskom, raznih vijeća nacionalnih manjina i predstavnika uključenih u rad, objasnila je Lidija Japec voditeljica projektnog tima.

U prezentaciji je vrlo dobro istaknuto da je suradnja Koordinacije nacionalnih manjina u našoj županiji i Ureda župana i njegovih službi primjer dobre prakse, koji može biti koristan i svim ostalima na seminaru. Ono je najbitnije jesu informiranost između pripadnika i predstavnika nacionalnih manjina i Ureda župana, detektiranje i zajedničko rješavanje problema i dobra suradnja. Sve manifestacije koje se provode u našoj županiji jednim dijelom financiraju jedinice lokalne samouprave, jednim dijelom Županija. Ne možemo reći da u našoj županiji nismo praćeni u manifestacijama, rekao je predsjednik vijeća češke nacionalne manjine Damir Malina.

Nakon predavanja, svim pripadnicama ljepšeg spola župan Damir Bajs podijelio je ruže i čestitao Međunarodni dan žena.

Izvor informacija: bbz.hr

Slične objave