05. ožujka 2021

crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr

Suradnja Županije i Grada s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Bjelovarsko-bilogorska županija Županija i Grad Bjelovar nastavljaju s prijavom projekata na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Bjelovarsko-bilogorska županija Županija i Grad Bjelovar nastavljaju s prijavom projekata na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Na poziv bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa u radnom posjetu Bjelovarsko-bilogorskoj županiji boravio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomir Majdandžić sa suradnicima. Povod dolaska bio je otvorenje „Fotonaponske (sunčane) elektrane“ u Općini Kapela i obilazak lokacije budućeg reciklažnog dvorišta u Općini Kapela, te obilazak odlagalište otpada u Grgincu i razgovor o daljnjoj suradnji Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Bjelovara s Fondom za zaštitu i energetsku učinkovitost, a vezano za projekte na području županije i grada.

Tako je na radnom sastanku u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, župan Damir Bajs istaknuo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ovoj godini raspolaže s proračunom od milijardu i dvjesto tisuća kuna u što su uključene i obveze iz prijašnjih godina.
– Velika je zainteresiranost za projekte od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tako se na natječaj mogu javiti županije, gradovi, općine, gospodarstvenici i naravno građani, a sve ovisno o tom što radite, je li to odlagalište s otpadom, obnavljanje obiteljskih kuća ili energetska učinkovitost u gospodarstvu. Važno je da svi zajedno budemo aktivni i da se prijavimo na natječaje kako bi u što većoj mjeri dobili sredstva temeljem mogućnosti koja nam se pruža, rekao je Bajs i nastavio da je s direktorom Fonda Ljubomirom Majdandžićem razgovarao o najvećem projektu, a riječ je Centralnom odlagalištu otpada Doline.
– Projekt je to koji se usuglašava s nadležnim Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Riječ je o projektu koji je prvo bio županijski, a onda je prešao na regionalno zbrinjavanje otpada i tu je uključena Bjelovarsko-bilogorska županija i Virovitičko-podravska, kazao je župan i dodao da očekuju uskoro natječaj kako bi krenuli prema realizaciji tog projekta.
– Što se tiče toga u kontaktu smo s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i očekujemo uskoro dolazak resornog ministra Slavena Dobrovića da dogovorimo daljnje korake vezane za taj projekt. Osim tog projekta, Fond sa Županijom surađuje i na projektima vezanim za školstvo, točnije za energetsku učinkovitost u školama. U 2016. godini, sredstva na natječaju Fonda dobile su škole u Novoj Rači i Siraču za projekt energetske obnove škola u vrijednosti 1.655.34,57 kuna. Riječ je najvećim investicijama u školstvo naše županije u proteklih godinu dana. Također bi istaknuo da želimo napraviti još jedan veliki pomak, a vezan je za odlagališta otpada koja nisu zbrinuta i sanirana, a jedno od njih je mjestu Grgincu koje ćemo obići, ali tu su takva odlagališta u Cjepidlaki, Kozarevcu, Severinu i Velikom Grđevcu. Ono što me veseli je zajednička suradnja Županije i Grada Bjelovara s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Bjelovar je preuzeo saniranje odlagališta u Grgincu koje nije na području grada već županije, točnije u Velikom Trojstvu, naglsio je Bajs i dodao da će Grad Bjelovar preuzeo da bude nositelj projekta za sanaciju tog odlagališta.

Osim odlagališta u Grgincu, župan je rekao da će zajedno obići i lokaciju budućeg reciklažnog dvorišta u Općini Kapela koja će se prijaviti na natječaj Fonda za uređenje tog odlagališta.
– U Općini Kapela imamo i otvorenje Fotonaponske (sunčane) elektrane, a riječ o projektu koji je općina realizirala u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Realizacijom tog projekta, općina Kapela je osigurala dopunski izvor prihoda za samu općinu, a osim toga na taj način je zbrinula i svoje krovište. Kao što vidimo, Fond je u potpunosti nazočan na području naše Bjelovarsko-bilogorske županije i zahvaljujem direktoru i njegovim suradnicima na dosadašnjoj suradnji na projektima, ali i na projektima koje smo tek prijavili, rekao je župan Damir Bajs na radnom sastanku s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomirom Majdandžićem.

Na sastanku je potvrđeno i to da su u tijeku prijave vezane za niz škola s područja županije i to na natječaj Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Natječaj je težak 152 milijuna kuna. Na ovaj natječaj prijavilo se 8 škola s područja BBŽ-a i to: OŠ Štefanje, Područna škola Pavlovac, PŠ Međurača, PŠ Severin, OŠ Trnovitički Popovac, OŠ B. Bjelisnkog Daruvar, Područna škola Predavac i škole u Grubišnom Polju. Na sastanku je također istaknuto da je natječaj otvoren do 20. veljače, 2017. i da će prijava na natječaj biti još nekoliko.

Na radnom sastanku sa županom Damirom Bajsom i direktorom Fonda Ljubomirom Majdandžićem nazočio je i gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec. Vezano za temu, gradonačelnik je istaknuo da se svakako problematika odnosi na gospodarenje i zbrinjavanje otpada na području grada i županije.
– Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Grad Bjelovar ima 40 tisuća i 276 stanovnika. Zbrinjavanje otpada na području grada vodi stopostotna gradska ustanova Komunalac, ali isto tako Komunalac vodi brigu i za zbrinjavanje otpada na području 8 općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Tako se Komunalno gradsko poduzeće brine za odvoz otpada i njegovo zbrinjavanje za ukupno 113 naselja. Obuhvat odvoza i zbrinjavanje otpada od broja domaćinstava je 86,16 posto. Riječ je o vrlo visokom postotku, naglasio je gradonačelnik i dodao da je postotak zbrinjavanja otpada po naseljima, točnije za 112 naselja od 113 je 99, 12 posto.
– Ovdje nije obuhvaćeno naselje Lipovo brdo jer ima mali broj stanovnika. U zadnjih deset godina Komunalno poduzeće provodi i odvojeno prikupljanje otpada. Što se tiče eko otoka, jedan eko otok ide na 544 stanovnika i to je zadovoljavajuće. Osim navedenog, važno je istaknuti i odličnu suradnju Grada Bjelovara s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a vezano je za odlagalište Grginac. Riječ je o odlagalištu koje je bilo u funkciji od 1970. do 1990. godine. Punih 20 godina na tom odlagalištu nije bilo zbrinjavanja otpada i procjenjuje se da se na tom mjestu nalazi 178 tisuća tona komunalnog otpada. Grad Bjelovar je morao krenuti u sanaciju odlagališta poštivajući pravnu stečevinu EU, ali i propise Hrvatske, točnije Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša. U siječnju 2017. unijeli smo odlagalište u Grgincu u Centralni sustav odlagališta uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša, Ministarstva za zaštitu okoliša i Agencije za zaštitu okoliša i krenuli smo u pripremu projektne dokumentacije. Danas imamo lokacijsku dozvolu koja će ovih dana biti pravomoćna, rekao je gradonačelnik Korušec i dodao da nastavljaju suradnju s Fondom za zaštitu okoliša vezano za prijavu projekta i da očekuju u lipnju mjesecu 2017. godine potpunu sanaciju odlagališta Grginac i mogućnost da kandidiraju na Ministarstvo zaštite okoliša od kojeg očekuju sufinanciranje od 85posto.

Osim odlagališta u Grgincu, gradonačelnik je govorio i o realiziranim projektima s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su podigli kvalitetu života u gradu Bjelovaru.

Na sastanku u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomir Majdandžić je rekao da u novije vrijeme Fond ima ulogu tehničke pomoći i partnerstva u projektima u kojima prelazimo s nacionalnog financiranja na EU financiranje.
– U budućnosti će svi ovi projekti što ste ih naveli biti sufinancirani sredstvima Europske unije u okviru operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”. To je jedna novina gdje s nacionalnog financiranja prelazimo na EU financiranje. Možemo reći da je to dvojaka uloga Fonda. Prva uloga je da Fond zajedno s jedinicama lokalne i regionalne samouprave pomogne u prijavi dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU, točnije 85% bespovratnih sredstava. Na tome vam stojimo na raspolaganju temeljem projekata kao što je već jedan u tijeku, a riječ je o projektu energetske obnove i korištenje obnovovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Također, moram naglasiti da će 21. stoljeće biti označeno smanjenjem potrošnje energije i smanjenjem stakleničkih plinova. Uloga otpada je velika u smanjenju emisije stakleničkih plinova, ali po načelu da ne samo pojedinac, obitelj, županija, grad i naša domovina smanji nastajanje otpada na kućnom pragu. Na prvom mjestu je smanjiti nastajanje otpada, a to znači da sve one stvari koje se mogu iskoristiti, treba iskoristiti da ne završe na otpadu. Zatim dolazi reciklaža, gradnja kompostana, sortirnice i na kraju ostatak koji će otići na Centar gospodarenja otpadom “Doline”.“, rekao je direktor Majdandžić i dodao da putem ovih načela možemo imati ljepši grad, županiju, selo.

Direktor Fonda također je istaknuo da će i energetska obnova utjecati na ljepše gradove, županije i sela, naglasivši da Fond radi na tome ne samo za višestambene zgrade već i za obiteljske kuće.

Nakon radnog sastanka, predstavnici Županije i Grada Bjelovara s delegacijom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost obišli su odlagališta u Grgincu i Kapeli. Tom je prigodom direktor Fonda Ljubomir Majdandžić pustio u rad „Fotonaponsku (sunčanu) elektranu 15kw“ na zgradi Općine Kapela. Riječ je o projektu poticanja korištenja obnovljivih izvora energije čija je vrijednost bila 201.205,00 kuna, od čega je 80% investicije financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 20% Općina Kapela.

Povezani članci

newsend_hgk