Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Sastali se župan Bajs i gradonačelnik Pirak – projekte ćemo popratiti partnerski

2016 06 bajspirak 3

ČAZMA POSTAJE VELIKO GRADILIŠTE – RADI SE PUNOM PAROM

U prostorijama Gradske uprave Grada Čazme danas je održan radni sastanak gradonačelnika Grada Čazme Dinka Piraka i župana Damira Bajsa. Gradonačelnik Pirak pozvao je na sastanak župana Bajsa kako bi razgovarali o dovršenim, planiranim, projektima koji su u tijeku u Čazmi. Nakon sastanka održana je tiskovna konferencija, na kojoj je gradonačelnik Pirak napomenuo kako je poznato da postoje otvorena pitanja između Grada i Županije o kojima se također razgovaralo.

– Informirao sam župana Bajsa kako osim otvorenih pitanja Grad investira i dalje i radi na razvoju, pa tako ove godine investiramo 15 milijuna kuna u projekte koji su u tijeku. Imamo otvorenih gradilišta a neka će se tek otvoriti. Radimo spojnu cestu kod osnovne i srednje škole, ugibališta za autobuse, rekonstrukciju gradskih ulica, a investiramo i u cestogradnju. Istaknuo bih kako započinjemo izgradnju reciklažnog dvorišta. Tražimo potporu za ove projekte pa makar i o onom dijelu koji se nalaze u nadležnosti županije, poput cestogradnje. Postigli smo dogovor i ugovor bismo trebali potpisati za dva tjedna. Dotakli smo se i teme preuzimanja vlasničkih prava nad osnovnom školom, te gorućeg pitanja nastojanja zadržavanja laboratorija u Čazmi na čemu ćemo zajednički raditi – rekao je Dinko Pirak te dodao kako je Grad pripremljen i za povlačenje novca iz EU fondova, za projekte u vrijednosti od ukupno 50 milijuna kuna.

Ekskluzivno je najavljen i projekt izgradnje prvog eko-kupališta koje bi trebalo biti izgrađeno u Čazmi. U suradnji sa slovenskim gradom Radlje ob Dravi preuzeta je dokumentacija koja će biti aplicirana na natječaj EU fondova. Gradonačelnik je ocijenio kako bi projekt i kupalište u turističkom smislu bilo zanimljivo za grad i okolicu, a s obzirom na prirodu kupališta ono ne zahtjeva daljnje održavanje što kasnije sva ostala kupališta skupo košta.

– Drago mi je da sam u radnom posjetu u Gradu Čazmi. Bitno je da postignemo zajedničko stajalište oko svih projekata. Za početak, stanje koje smo zatekli u cestogradnji sada je već bitno bolje, ali planiramo otvoriti natječaje u kojima će za sanaciju i izgradnju Županija sudjelovati sa 50% subvencije. Pet projekata koje Grad Čazma priprema popratit ćemo partnerski, jer nema nikakvog razloga da se Županija ne uključi, tako da ćemo zajedno nastupiti, sufinancirati projekte i nastojati zajedno dobiti i ostvariti te projekte. Što se tiče Doma zdravlja i laboratorija slažemo se da ga treba zadržati i produžiti ugovor. Uz aktivnosti koje su poduzete, sastali smo se s ministrom zdravlja, i radimo na tome da Čazma kao i ostali gradovi ostane umrežena na taj način – dodao je župan Damir Bajs.

Za osnovnu školu čeka se rješenje pitanja Javno-privatnog partnerstva. Kroz razgovor je zaključeno kako škola treba hitnu intervenciju bilo u vidu sanacije ili dogradnje. Gradonačelnik Dinko Pirak odgovorno tvrdi kako je Grad u mogućnosti financirati to u slučaju da propadne Javno-privatno partnerstvo.
Zaključno, Čazma postaje veliko gradilište i najveće investicije događaju se upravo tamo. Grad očekuje potporu Županije, tako da pitanje odcjepljenja od Županije zasad ostaje u drugom planu ako buduća realizacija ovih projekata dobro prođe.

Pročitajte još