15. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Potpora Bjelovarsko-bilogorske županije ustanovama i udrugama grada Daruvara

ad1DSC 0041

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima boravio je u radnom posjetu Gradu Daruvaru i tom prilikom održao sastanak s Povjerenicom Vlade RH u Daruvaru Snježanom Hopp.

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima boravio je u radnom posjetu Gradu Daruvaru i tom prilikom održao sastanak s Povjerenicom Vlade RH u Daruvaru Snježanom Hopp. Teme sastanka bile su funkcioniranje Grada Daruvara od preuzimanja kormila od strane Povjerenice Vlade, te pomoć Bjelovarsko-bilogorske županije projektima, a posebice udrugama i ustanovama koje djeluju na području grada Daruvara.

Naime, bjelovarsko-bilogorski župan želi da udruge i ustanove koje djeluju pod nadležnosti Grada Daruvara mogu i dalje normalno funkcionirati unatoč smanjenom financiranju radi Zakonom utvrđenih okolnosti. Sukladno s tim Bjelovarsko-bilogorska županija će osigurati dopunske potpore iz redovitog financiranja, ali i potpore iz tekuće pričuve župana Bajsa koje su upravo i predviđene za nepredviđene okolnosti.

„Temeljem zakonskih uredbi doneseno je tromjesečno financiranje. Takvo financiranje je znatno niže nego što je uobičajeno i to znači da proračunski korisnici imaju puno manju potporu od Grada Daruvara. Dogovor koji smo postigli da Povjerenica dostavi popis udruga i ustanova, a Županija će iz svojih redovnih sredstava, ali i iz sredstava tekuće rezerve župana, priložiti dopunsko financiranje do kraja šestoga mjeseca. Obzirom na situaciju također ćemo dati prilog školama. Ako treba, napravit ćemo i promjenu pravilnika koji donosim ja, da se športske udruge i druge udruge i ustanove s područja grada Daruvara koje koriste školsko-športske dvorane u 2017. godini budu oslobođene od plaćanja naknade do uspostave normalnog funkcioniranja Grada. Očekujem da će biti iznos oko 100.000,00 kuna koji će na taj način omogućiti našim udrugama i ustanovama s ovog područja da lakše prebrode ovo vrijeme. Grad Daruvar također ima niz manifestacija koji se događaju u ovo vrijeme. Dogovoreno je s Povjerenicom da se napravi popis svega onoga što će se događati do kraja šestoga mjeseca. Županija će dopunski sufinancirati takve manifestacije ili će ući u organizacijski dio da mi ili neka naša županijska ustanova bude organizator ili suorganizator manifestacija. Obzirom da Grad ne može preuzeti obveze za naredno razdoblje, Županija će preuzeti taj dio i u slučaju da se želi javiti neka ustanova, bit ćemo partneri i sufinancirat ćemo taj dio kako bi se ni na koji način ne bi osjetila razlika u tom segmentu. Mislim da bismo time napravili iskorak na način da se umanji ova situacija jer građani i udruge koje rade nemaju nikakve veze s ovom političkom i pravnom situacijom. Shodno tome ne trebaju snositi nikakve posljedice. Županija to radi i kao župan sam odgovoran i za pomoć našim gradovima u bilo kojoj situaciji, pa i u ovoj,“ pojasnio je župan Damir Bajs.

„U ime Grada i u svoje osobno ime, zahvalila bih se županu Damiru Bajsu i njegovim suradnicima na posjetu Gradu Daruvaru. Posebno bih se zahvalila na pomoći koju nam je ponudio u financijskoj potpori svih manifestacija koje će se događati u periodu do izbora, odnosno do uspostave Gradskog vijeća i izbora gradonačelnika, u potpori udrugama i projektima koje smo dogovorili u kojima Grad ne može sada participirati. Tu gdje Grad treba biti potpora, Županija je dala svoj prijedlog da u tome sudjeluje, umjesto Grada“, rekla je Snježana Hopp.

Također, jedna od mjera koja će se predložiti školama je da u okviru svojih nadležnosti oslobode od plaćanja sportske udruge s područja grada Daruvara koje koriste školske dvorane, kako bi im se smanjili troškovi i omogućio što lakši rad do okončanja sadašnje situacije.

U sklopu radnog boravka u gradu Daruvaru župan Bajs je posjetio i Osnovnu školu Vladimira Nazora – Područnu školu Frankopanska u koju je posljednje dvije godine Bjelovarsko-bilogorska županija uložila znatna sredstva. Naime, iako je riječ o novoj školskoj zgradi radovi na krovištu loše su bili izvedeni, pa je stoga krov počeo prokišnjavati. U njegovu sanaciju, kao i sanaciju pokrovnih ploha Bjelovarsko-bilogorska županija uložila je u posljednje dvije godine 480 tisuća kuna, dok je u ove godine predviđeno ulaganje od 235 tisuća kuna.

Župan Bajs posjetio je i daruvarsku Glazbenu školu Brune Bjelinskog, školu pred kojom je sveobuhvatna energetska obnova. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija financijski je pokrila izradu projekta energetske obnove škole koji je prijavljen na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je vrijedan 2 milijuna kuna i obuhvaća sanaciju krovišta, zamjenu stolarije, sanaciju grijanja te obnovu fasade.

Uz Glazbenu školu Daruvar u obnovu će i češka Osnovna škola J.A.Kamenskog. Naime, riječ je o proširenju školske zgrade, točnije dogradnji škole, a na taj način omogućit će se i dodatni prostor za potrebe tamošnjeg češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca. Zajednički je to projekt Bjelovarsko-bilogorske županije kao osnivača škole i Saveza čeha.

„Jako sam sretna što je župan posjetio vrtić i školu i što smo uspjeli dogovoriti i što se konačno krenulo s dogradnjom vrtića i škole čime ćemo konačno riješiti svoj nedostatak prostora što za jednu jasličku skupinu, što za multifunkcionalnu dvoranu koju traže državni pedagoški standardi.“, rekla je Zdenka Kutil, ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca.

„Izuzetna mi je čast da je ovakva delegacija posjetila školu. Na današnjem radnom sastanku smo uspjeli dogovoriti pomoć Županije u rješavanju imovinsko pravnih odnosa vezanih uz igralište koje je uz samu školu, te daljnje dokumentacije za dogradnju škole i vrtića što je za školu i za vrtić od izuzetne važnosti jer nam nedostaju prostori gdje bismo mogli smjestiti našu djecu.“, izjavila je Marija Valek, ravnateljica Češke osnovne škole J. A. Komenskog.

„Kad govorimo ova tri obilaska, reći ću da se radi o projektima koji su ukupno vrijedni preko 8 milijuna kuna. Mislim da je to veliki pomak u školstvu ovoga grada i da možemo očekivati da se dogodi u kratko vrijeme. Kad govorimo o našoj područnoj školi, tamo smo investirali oko 100.000,00 eura za popravke i nadogradnje koje su bile potrebne da škola bude u funkciji. Očekujemo da će to biti nastavljeno u 2017. godini i da ćemo pokušati riješiti probleme koji su tamo najkritičniji. Zgrada je nova, ali neovisno o tome, nije izvedena kako treba. Nadzorni inženjeri tada nisu to pratili i sada to trebamo riješiti na odgovarajući način. Kad govorimo o Glazbenoj školi, tu je Glazbena škola prijavila, uz naše potpuno financiranje, projekt vrijedan gotovo 2 milijuna kuna u Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za energetsku učinkovitost. Nakon toga bismo dobili školu koja ne bi trebala nikakvu novu rekonstrukciju. Treći, možda i najzahtjevniji projekt, u kojem se zahtijeva suradnja Županije i Češke osnovne škole i Češkog dječjeg vrtića, ali i Republike Češke i Republike Hrvatske. Ovdje želimo napraviti dogradnju koja bi se trebala dogoditi na prostoru Osnovne škole, a koja bi koristila u najvećoj mjeri i Češkom vrtiću. To je projekt koji vrijedi preko 4 milijuna kuna koji je pred ishođenjem. Dogovorili smo da Županija podmiri ukupan trošak za projektante, oko 15.000,00 kuna koji je trebao podmiriti Grad Daruvar, ali ne može sada u ovoj situaciji. To je preduvjet da se ishodi građevinska dozvola. S druge strane, postignut je dogovor oko rješavanja pitanja naknade vlasniku za zemljište. Obzirom na parcelu koja treba imati odgovarajuću kvadraturu, to je nužno za izdavanje te dozvole i početak gradnje. Osnovna škola će pristupiti završnim pregovorima s vlasnikom iz Zagreba. Smanjili smo cijenu s 220.000,00 kuna na 50.000,00 kuna i pred potpisom smo sporazuma u tom dijelu. Županija će osigurati tih skoro 90.000,00 kuna kako bi se projekt mogao dovesti do toga da ga možemo aplicirati, prijaviti. Gospodin Vladimir Bilek vodi taj postupak, zajedno s nama.“, zaključio je župan Bajs.

Izvor informacije: bbz.hr

Slične objave