20. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Održana godišnja Skupština bjelovarskih društava Komunalca i Vodnih usluga d.o.o.

2016 07 komunalac 1

Skupština je održana utorak, 5. srpnja u prostorijama Grada Bjelovara uz nazočnost Uprave društava te predsjednika i članova Skupštine i predsjednike Nadzornih odbora oba društva

TD Komunalac d.o.o. Bjelovar i TD Vodne usluge d.o.o. Bjelovar održali su godišnju Skupštinu u utorak 5. srpnja.

Uprava Društava Ivan Ivančić, predsjednik, Josip Heged i Zoran Bišćan, članovi uprave, uz nazočnost predsjednika skupštine Antuna Korušeca i članova skupštine Vanje Posavac i Jasne Višnjević, te predsjednike nadzornih odbora obaju društava, Stipe Crnkovića i Željka Maletića, i pravnicu Martinu Kovačević, održala je tim povodom i konferenciju za novinare u maloj vijećnici Grada Bjelovara. Tema konferencije bili su rezultati poslovanja Komunalca i Vodnih usluga za 2015. godinu, projekti u tijeku realizacije, te planovi za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

Gradonačelnik Antun Korušec, također i predsjednik Skupštine trgovačkih društava Komunalac d.o.o. i Vodne usluge d.o.o., zahvalio je na odazivu na konferenciju za novinare. Podsjetio je na zakonom određenu podjelu ovih dvaju društava od 1.1.2014., i odluku Grada da jedna uprava vrijedi za oba društva.
– U njihovom poslovanju postoje dva kontinuirana cilja, a to su unapređenje komunalnih i vodnih usluga, te kontinuitet financijske stabilnosti i poslovanja. Daljnja poslovna vizija je nastaviti trend pozitivnog poslovanja, te nastavak investiranja u cilju unapređenja sustava javne infrastrukture te podizanja kvalitete i sigurnosti isporuka komunalno vodnih usluga, a potom povećati obuhvat korisnika i proširivati paletu usluga koju društva pružaju – rekao je uvodno Antun Korušec, te dodao kako društva uspješno apliciraju projekte na EU natječaje, čime dobivaju sredstva za investicije i razvoj komunalne infrastrukture.

-2015. godina je jedna od godina koja se u potpunosti uklapa u našu viziju smjera, razvoja i rasta obaju društava. Nastavili smo kontinuitet pozitivnog poslovanja i realizirali smo planirane investicije. Veseli me činjenica da smo uspješno koristili dostupna sredstva iz europskih i nacionalnih fondova i stvorili smo pretpostavke za njihovo još uspješnije daljnje korištenje. Ukupni prihod Komunalca d.o.o. u 2015. godini je 23.425.000,00 kuna i time je veći za 6% od 2014. godine, a rashod je utvrđen u iznosu od 23.337.000,00 kuna. Neto dobit Komunalca je 88.000,00 kuna. Dobit nije spektakularna, ali ostvarena je kroz najniže cijene u Hrvatskoj. Vodne usluge d.o.o. su imale prihod od 22.119.000,00 kuna, što je za 575.700,00 kuna više nego u 2014. godini. Ukupan rashod iznosi 21.846,000,00 kuna. Dobit prije oporezivanja iznosi 272.500,00 kuna, čime je neto dobit 217.067,00 kuna. Nijedno društvo nije mijenjalo cijene tijekom tog vremena u bilo kojem krugu djelovanja – rekao je predsjednik Uprava Ivan Ivančić, te napomenuo kako je kontinuitet pozitivnog poslovanja ujedno i rezultat odricanja zaposlenika kojima plaće nisu mijenjanje od 2010. do danas.

Realizirane su i investicije u dugotrajnu imovinu, konkretno u proširenje tijela odlagališta za dodatni hektar imovine u vrijednosti od 1.065.000,00 kuna. Započeta je i izgradnja reciklažnog dvorišta koje je pušteno u rad ove godine. Opremali su se eko-otoci, nabavljeno je vozilo za odvojeno prikupljanje otpada, i podijeljeni su komposteri građanima. U sustav javne odvodnje investirano je 5.179.000,00 kuna. Na uređaj za pročišćavanje voda dograđen je sustav za odvoz mulja, a u projektnu dokumentaciju investirano je 1.144.000,00 kuna. Sveukupno u Vodnim uslugama u dugotrajnu imovinu je investirano 7,4 milijuna kuna. Nijedno društvo se nije prošle godine dodatno kreditno zaduživalo, a sva dugovanja su uredno vraćena.

Predsjednik nadzornog odbora Vodnih usluga Željko Maletić rekao je da u novom poduzeću stvari dobro funkcioniraju, i ispunjavaju svoje obaveze kao servis građana. Sve stvari oko formiranja novog društva na ovaj način su konsolidirane i riješene da se poslovanje neometano nastavlja u transparentnom okruženju.
– Dakako, sve to ide uz potpunu podršku Grada. Nadzorni odbor je kroz svoju aktivnost napravio sve što je trebao i mogao kako bi poslovanje teklo u najboljem redu. Zahvaljujem se Upravi društva i predsjedniku te članovima Skupštine, a nadam se i vjerujem kako će kvaliteta naših usluga biti još veća u narednom razdoblju, pogotovo rješavanjima projekta zamjene starog cjevovoda između Javorovca i Bjelovara, vrijednog oko 40 milijuna kuna. To je projekt koji zaslužuje svaku pohvalu i pažnju – rekao je Željko Maletić.

Opskrbljenost vodom trenutno prelazi 95% za područje Grada Bjelovara, a trenutnom izgradnjom vodoopskrbe Mala Prespa taj postotak porast će na 97%. Nagodinu se tako očekuje potpuna izgradnja sustava vodoopskrbe. Kanalizacijska mreža pak nikad neće doseći potpunu pokrivenost jer jednostavno nije svugdje isplativa i zato postoje druga tehničko-tehnološka rješenja.
– Trenutno je izgrađeno 75-80% kanalizacijske mreže, i njena izgradnja se nastavlja. Kroz projektnu dokumentaciju idu investicije koje trebaju krenuti već iduću godinu, i to u vrijednosti 90 do 100 milijuna kuna. Uprava i nadzorni odbori Komunalca i Vodnih usluga izvrsno surađuju s Gradom Bjelovarom. Zapošljavamo sposobne, pametne i one koji realiziraju projekte, i to je garancija dobrog poslovanja. Nikoga ne zbrinjavamo politički, i nema govora o uhljebljenjima, jer da je tako ne bismo imali iste uprave za oba društva – poručio je Antun Korušec.

Slične objave