Crosst.hr

Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska

ivanska

Održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska. Na početku sjednice vijećnici su bili iznimno aktivni te su u aktualnom satu postavili niz pitanja.

Održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska. Na početku sjednice vijećnici su bili iznimno aktivni te su u aktualnom satu postavili niz pitanja. Prva pitanja postavila je predsjednica vijeća Ivana Peršić, zanimalo ju je kada će biti sanirana cesta između Križica i Gornje Šušnjare, obavlja li netko nadzor nad saniranim divljim odlagalište otpada u Križicu i kada će biti pokošene bankine u Đurđicu?

Načelnik Bartolčić je odgovorio kako je u nekoliko navrata razgovarao s direktorom ŽUC-a o svim dionicama na području općine. Ove godine prioritet će imati cesta Samarica – Donja Petrička u dužini od 3 km . Ove druge će čekati jer županija nema novca za više asfaltiranja ove godine. Što se tiče divljeg odlagališta u Križicu komunalni redar i načelnik su se složili da se nadzor mora obavljati kontinuirano te je predloženo da se u idućih sedam dana naprave table o zabrani odlaganja otpada. Što se tiče košenja bankina u Đurđicu one će biti uređene do kraja tjedna.
Vijećnik Damir Dolenac iz HDZ-a je pitao što je sa mjesnim odborom Stara Ploščica? Mjesni odbor je raspušten te je imenovana osoba koja u ime načelnika obavlja nadzor nad određenim poslovima u nadležnosti mjesnih odbora. Dolenac je pitao i što je s obećanim kružnim tokom u Ivanskoj?
Cesta je županijska te bi se trebala preimenovati u državnu. Naime, općina po zakonu ne smije ulagati u županijske ceste ali može u državne. Ivica Bok, HDZ pitao je postoji li dug prema izvođačima radova za asfaltiranje od prošlih godina, točnije u Kolarevom selu. Odgovor je da i da je općina upravo u pregovorima za obročnu otplatu.
Vijećnik Bok je pitao kada će krenuti projekti izgradnje nogostupa u Babincu i izrada nadstrešnica?
Načelnik Bartolčić je odovorio da je problem što vlada RH ne raspisuje natječaje, a pogotovo natječaje za ruralni razvoj. Zadnje informacije su da će natječaji biti otvoreni u sljedećih četrdeset i pet dana.
Vjećnik Željko Križan, HDZ pitao je zašto nema struje u zgradi mjesnog odbora Samarica, kada će se uspon kod groblja u Samarici napokon sanirati, a iskazao je i nezadovoljstvo košnjom groblja u Samarici koje se iako je uvedena grobna naknada ne kosi redovito.

Što se tiče struje u domu u Samarici načelnik je odgovorio da o tome nema informaciju ali da će provjeriti. Uspon kod groblja u Samrici trebao bi biti tijekom godine saniran, a što se tiče košnje groblja direktor Ivankoma, Marijan Jambrušić kazao je kako postoji raspored košnje ali zbog manjka djelatnika sporije se radi. Groblje u Samarici po planu trebalo bi biti pokošeno ovoga tjedna. Križan je ukazao na još jedan problem mještana Samarice, naime u proteklih mjesec do dva ograđeno je pet kilometara ogradom pod strujom zbog obrane poljoprivrednih kultura od divljači s tim da mještani nisu dobili nikakvu informaciju o jakosti struje niti letak koji bi ih upozorio da je prostor ograđen žicama koje provode struju. Prije tri godine dio prostora ograđen je mrežom za betoniranje tako da je selo sada sa tri strane omeđeno. Načelnik Bartolčić rekao je da općina nema ingerencije nad. Lovištem gospodari Lovačko društvo Moslavina, a oni sigurno ne bi ovo radili da im netko nije odobrio, kazao je načelnik Bartolčić.

Križana je zanimala i kakva je naplata računa u Ivankomu?
Direktor Jambrušić odgovorio je kako je dug korisnika za odvoz otpada tridesetak tisuća kuna, a za grobnu naknadu oko četrnaest tisuća kuna. Svim dužnicima poslane su opomene.
Nakon aktualnog sata vijećnici su donijeli odluku o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Ivanska za 2015 godinu. „Proračun smo izvršili onako kako smo najavili kada smo donosili rebalans. Neke projekte smo uspjeli realizirati, a neke ne što mi je žao“ rekao je načelnik Bartolčić i dodao kako su prihodi smanjeni. „Bila je dobra naplata od zakupa poljoprivrednog zemljišta i komunalne naknade“, kazao je Bartolčić.

Vijećnici su donijeli odluku o potpisivanju sporazuma između Općine Ivanska i Općine Štefanje oko izgradnje zajedničkog reciklažnog dvorišta koje bi se nalazilo u Štefanju u gospodarskoj zoni Laminska. Zajedničkim reciklažnim dvorištem doći će do uštede pri izgradnji. Donesena je i odluka o dodjeli jednokratnih nagrada redovnim studentima povodom obilježavanja dana općine. Tako će 44 studenta koji su se javili na natječaj podjeliti 35.000,00 kuna.

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.