26. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Održan radni sastanak župana Damira Bajsa sa ravnateljstvom Opće bolnice Bjelovar

2016 09 bolnica2016 14

Kadrovska popunjenost, bolja financijska konstrukcija i gradnja nove zgrade Opće bolnice Bjelovar bile su teme današnjeg radnog sastanka

U Općoj bolnici Bjelovar, u ponedjeljak 26. rujna, Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima kao predstavnik osnivača održao je radni sastanak s ravnateljstvom Opće bolnice Bjelovar na čelu s novim vršiteljem dužnosti ravnatelja Opće bolnice Bjelovar dr. med. spec. Allouchi Ali.

Tema radnog sastanka o kojoj se razgovaralo bila je vezana za aktivnosti oko rada bolnice i zdravstvene skrbi, a riječ je o kadrovskoj popunjenosti OB Bjelovar, financijskom stanju i gradnji nove zgrade OB Bjelovar.

Nakon radnog sastanka, na konferenciji za medije, župan Damir Bajs je podsjetio da je Opća bolnica Bjelovar bila dugi niz godina u sanaciji.
-Temeljem Zakona i tijekom ove godine bolnica je izašla iz sanacije i Bjelovarsko-bilogorska županija je preuzela obveze koje su nastale, a to znači osnivačka prava. Moram naglasiti da je u Općoj bolnici Bjelovar potrebno napraviti niz mjera i da će u tome sudjelovati Bjelovarsko-bilogorska županija ne samo kao osnivač već kao partner u rješavanju problema koji postoje. Stoga smo danas održali radni sastanak i razgovarali o kadrovskoj popunjenosti u Općoj bolnici Bjelovar, financijskom stanju i izgradnji nove zgrade bolnice. U bolnici trenutno radi 71 specijalist i 53 specijalizanta. Po nama to nije dovoljan broj i stoga je raspisan natječaj za liječnike specijaliste iz ginekologije, radiologije te natječaj za liječnike pripravnike temeljem odobrenja Ministarstva zdravlja i Bjelovarsko-bilogorske županije. Na raspisane natječaje javio se 1 specijalist iz ginekologije i 10 liječnika pripravnika. Liječnicima specijalistima stavilo se na raspolaganje mogućnost korištenja stana i te pogodnosti davat ćemo i dalje, rekao je župan i dodao da je to izuzetno važno, jer ima bolnica koje su prestale s radom zbog upravo tog razloga.

Što se tiče stručnog obrazovanja, župan je rekao da je u pripremi pravilnik Upravnog vijeće OB Bjelovar o stručnom obrazovanju i usavršavanju djelatnika OB Bjelovar prema kojemu će bolnica u najvećoj mjeri preuzeti troškove, sukladno naputku Ministarstva zdravlja, vezane uz stručno usavršavanje koje podrazumijeva odlazak na kongrese te stručna predavanja i seminare.
-Odlazak na stručna usavršavanja liječnicima specijalistima je neophodan u smislu prikupljanja bodova koji su potrebni za produženje licence, što je ujedno i zakonska obveza. Za sada je takva praksa bila djelomično provedena, a dio liječnika nalazio je druge načine financiranja usavršavanja, što se sada novim Pravilnikom želi izbjeći, kazao je Bajs i dodao da Pravilnik stupa na snagu s 1. 1. 2017. godine.

Bajs je govorio i o financijskom stanju Opće bolnice Bjelovar istaknuvši da je utvrđeno kako će ravnateljstvo bolnice kroz niz mjera i aktivnosti i daljnjoj suradnji s HZZO-om te osnivačem Bjelovarsko-bilogorskom županijom i Ministarstvom zdravlja raditi na racionalizaciji poslovanja.
-Ukupno preuzeti gubitak Opće bolnice Bjelovar od 36.178.451,00 kuna ući će u sustav županijske riznice. Želja je sviju nas da se financijska situacija u Općoj bolnici Bjelovar svede u okvire mogućega, kako bi financijska slika naše zdravstvene ustanove bila na pozitivnoj razini, jer podsjetimo se da sve ostale županijske zdravstvene ustanove posluju s dobitkom, izuzev OB Bjelovar.

Također, moram istaknuti, rekao je župan da Opća bolnica Bjelovar u 2016. godini ima vrijednost ugovorenog tzv. bolničkog limita s HZZO-om na mjesečnoj ravnini od 11 milijuna i 400 tisuća kuna što je nedovoljno za obavljanje djelatnosti.
-Navedeni limit isti je posljednjih desetak godina, a sukladno tome Bjelovarsko-bilogorska županija dala je naputak ravnateljstvu bolnice da izradi prijedlog povećanja limita, baziran na stvarnim potrebama, naglasio je Bajs i dodao da se broj pacijenata povećao, jer bolnica je preuzela i pacijente sa šireg područja i okolnih županija gašenjem pojedinih Odjela u susjednim bolnicama.

Također, u bjelovarskoj bolnici povećala se i razina pružanja usluga nabavkom nove aparature poput CT, novog skenera, ali te usluge ne može fakturirati prema HZZO-u. Sukladno tome očekuje se uskoro početak pregovora s HZZO-om za 2017. godinu vezan za bolnički limit na što ravnateljstvo OB Bjelovar mora biti spremno, istaknuo je župan Damir Bajs.

Na radnom sastanku tema je bila i financiranje gradnje nove zgrade OB Bjelovar. Vezano za to župan je rekao: „Nakon što je nadležno Ministarstvo poništilo natječaj za financiranje gradnje nove zgrade bolnice i ponovnog usuglašavanja oko istog projekta s nadležnim Ministarstvom objavljen e natječaj u Narodnim novinama za financiranje potreba u hrvatskom zdravstvu sukladno utvrđenim uvjetima. U spomenutom natječaju koji je raspisan 1.9.2016. zdravstveni subjekti su ponaosob naznačeni kao ovlašteni podnositelji, među kojima je i Opća bolnica Bjelovar. Tako će OB Bjelovar kao jedna od dvije Opće bolnice u Hrvatskoj javiti se na natječaj za gradnju Dnevne bolnice za što je osigurano 50 milijuna kuna, Također, otvara se mogućnost temeljem mjera Vlade Republike Hrvatske za sufinanciranjem troškova sredstava koja ulaze pod troškove regionalne samouprave“.

Bajs je također rekao da se trenutno vrše izmjene unutar postojeće građevinske dozvole, a temeljem projektnog zadatka za koji se očekuje da će obuhvatiti vrijednost projekta između 130 i 140 milijuna kuna i koji će biti usklađen s reformama na snazi.
-Time bi troškovi izmjene projekta unutar građevinske dozvole bili prihvatljivi trošak za fondove EU, a rok prijave na spomenuti natječaj traje do 2020. godine. OB Bjelovar navedeni posao pripreme prijave odradit će u narednih nekoliko mjeseci i prijaviti projekt sa zaokruženom financijskom konstrukcijom, rekao je župan i dodao da su to bile glavne teme razgovora na današnjem radnom sastanku s ravnateljstvom OB Bjelovar i v.d. ravnateljem Allouchi Ali.

Vezano za ove teme, novoizabrani v.d. ravnatelj Allouchi Ali rekao je da nema što dodati jer župan je sve detaljno i opsežno iznio.
-Jedino se mogu zahvaliti županu i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na podršci i mogu reći da sam preuzeo ovu funkciju ako mogu što pomoći, prvo struci, a normalno i bolnici. Ovo što je župan rekao, ja mogu samo potvrditi da smo od prvog dana počeli raditi na razvoju struke, ja sa svojim kolegama, jer samo na taj način možemo podići nivo bolnice. To bi bila podloga za ostvarenje većeg limita. Ne može se reći da smo gubitnici, jer se nalazimo negdje u sredini, ali s kvalitetnim programom mogli bi povećati limit, koji nam je itekako potreban za kvalitetan rad, rekao je v.d. ravnatelj Allouchi Ali.

Slične objave