Crosst.hr

Od dobrih do šokantnih pitanja na Aktualnom satu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

2021 10 20 gradsko vijece 44

U utorak 19. listopada, održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara na kojoj je od ukupno 21 vijećnika bilo nazočno njih 17. 

Sjednica je već tradicionalno počela Aktualnim satom u sklopu kojeg gradski vijećnici postavljaju pitanja vezana za razna područja u domeni funkcioniranja Grada Bjelovara i ostalih gradskih ustanova. 

Prvi za riječ javio se vijećnik Dražen Medved (Nezavisni).    

2021 10 20 gradsko vijece 20
Dražen Medved (Nezavisni)

– U prigradskom naselju Ciglena, točnije pored geotermalne elektrane u kojoj nema niti jednog zaposlenog mještana, postoji uski nogostup koji je djelomično napravljen prije otprilike četiri do pet godina. Taj nogostup nije završen, odnosno nikada nije došao do kraja sela. S obzirom da djeca i odrasli mještani zbog toga moraju hodati po cesti, moje pitanje ide u smjeru završetka tog nogostupa, odnosno postoji li za njega konkretan plan i ako da, kada mještani mogu očekivati dovršetak, upitao je Medved te dodao kako u Cigleni na groblju još uvijek nema mrtvačnice, već je nadstrešnica postavljena samo na jednom dijelu i to bez priključka za struju i vodu.

Vijećnik je također prenio i prijedlog mještana Ciglene, ponajviše roditelja školaraca. Naime, riječ je o potrebi obilježavanja pješačkog prijelaza s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, u blizini škole.

2021 10 20 gradsko vijece 78
Kristina Kocur, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u Gradu Bjelovaru

–  Što se tiče nogostupa, poznato je da je ostalo nedovršenih oko 800 metara. Taj dio nije predviđen u ovogodišnjem proračunu, no mi ga možemo uvrstiti u Program održavanja za sljedeću proračunsku godinu. Prijedlog prihvaćamo i potencijalno bi obilježavanje pješačkog prijelaza mogli prijavi na Javni poziv za sigurnost cestovnog prometa pri Ministarstvu unutarnjih poslova, odgovorila je Kristina Kocur, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Usljedio je odgovor na pitanje vezano za mrtvačnicu u Cigleni. 

2021 10 20 gradsko vijece 33
Ivan Ivančić, predsjednik Uprave tvrtke Komunalac d.o.o.  

– Spomenuti segment nije u nadležnosti Komunalaca Bjelovar, jer izgradnja navedenih javnih komunalnih infrastrukturnih objekata spada u nadležnost lokalne samouprave. Na području Bjelovara imamo 34 groblja, točnije dva gradska te 32 na periferijama grada. U Cigleni postoji objekt koji je sasvim solidan i u funkciji, no da li su mještani s njime zadovoljni, u to ne mogu ulaziti. Postavljanje priključaka za struju i vodu je dio ulaganja u javnu komunalnu infrastrukturu i ukoliko uđe u program, mi ćemo putem Vodnih usluga to realizirati, uz napomenu da u zahtjevima treba imati mjeru jer se po mojoj slobodnoj procjeni, da bi se postavila jedna slavina radi se o stotinjak metara cjevovoda. Gledajući primjere iz prakse, slavine na grobljima nerijetko ostaju “upaljene” i tako dolazi do nekontrolirane potrošnje vode, zbog čega bilježimo velike gubitke na vodovodnoj mreži, rekao je Ivan Ivančić, predsjednik Uprave Komunalac d.o.o.  Dva prijedloga i dva pitanja postavila je članica Centra, Danijela Hajdinjak – Prihić.  

2021 10 20 gradsko vijece 36
Danijela Hajdinjak – Prihić ( stranka Centar)

– Zanima me kakav je trenutni status zemljišta Bjelovarskog vrta, a isto tako predlažem da tim stručnjaka na tom području osmisli projekt u okvirima ITU mehanizma. Prijedlog koji sam predložila na Odboru za zdravstvo i politiku je mjerenje kvalitete zraka na području Bjelovara. Isti prijedlog uputila sam i prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Ministarstvu gospodarstva. Konkretno me interesira da li postoji mogućnost da Grad Bjelovar i Bjelovarsko – bilogorska županija zajedničkim snagama sufinanciraju mjerni uređaj, kako bismo ponovno mjerili kvalitetu zraka u našem gradu. Podsjećam da se s tom aktivnošću stalo još 2011. godine. Također, mislim da je vrijeme da u kreiranje gradskog proračuna uključimo i građane, jer sve više gradova prelazi na participativno budžetiranje, rekla je vijećnica. 

2021 10 20 gradsko vijece 48
Željka Vizi, voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove u Gradu Bjelovaru

– Grad Bjelovar nije u cijelosti nadležan za Bjelovarski vrt, kao ni za postupanje, niti rješavanje. Naime, Republika Hrvatska je putem nadležnog Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru legitimirana i vodi postupak predaje posjeda djela nekretnina  bivšeg Bjelovarskog vrta. Postupak se vodi kao ovrha radi predaje u posjed. Prethodno, Republika Hrvatska je duži niz godina vodila različite parnične postupke kojim bi se legitimirala kao stranka u smislu utvrđenja vlasništva i predaje u posjed. Takve nekretnine se u zemljišnim knjigama vode kao nerazvrstana zemljišta, koja će nakon što se predaju u posjed Republici Hrvatskoj najvjerojatnije biti predana Gradu Bjelovaru na upravljanje i raspolaganje, odgovorila je Željka Vizi, voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove.

O mogućnostima provedbe projekta u sklopu ITU mehanizma govorio je bjelovarski gradonačelnik.  

2021 10 20 gradsko vijece 59
Dario Hrebak, gradonačelnik Grada Bjelovara

– Samo se želim se nadovezati na temu nogostupa u Cigleni i reći da me je sram što ga još uvijek nismo završili. Ne radi se o velikom novčanom iznosu, no tu smo malo zastali zbog aglomeracije čiji financijski tijek moramo pratiti. Kao što je već navela pročelnica, nogostup ćemo završiti čim budemo mogli. Ovim putem se ispričavam svim mještanima Ciglene. Bjelovarski vrt je savršena priča za ITU mehanizam, putem kojeg će se Gradu Bjelovaru otvoriti između 100 i 200 tisuća kuna za razne projekte. Ja vjerujem da ćemo u jednom trenutku postati vlasnici tog zemljišta, no sve ovisi o dužini trajanja postupka. Što se tiče mjerenja kvalitete zraka, danas samo razgovarao sa dekanicom Veleučilišta u Bjelovaru, kako bismo na temelju domaćih znanja i potencijala na tom području nešto učinili. I za kraj, najavljujem da će gradski proračun u javno savjetovanje ići 8. studenog i proces će trajati oko sedam dana. Stoga, građane, kao i vijećnike pozivam da se priključe savjetovanju i na taj način kažu sve ono za što smatraju da nedostaje u proračunu. Nakon toga, sljedeći korak je IT aplikacija, najavio je gradonačelnik Dario Hrebak.

U ime Veleučilišta u Bjelovaru, vijećnicima se obratio prodekan Vrhovski. 

2021 10 20 gradsko vijece 66
Zoran Vrhovski, prodekan Veleučilišta u Bjelovaru

– Prije godinu dana smo implementirali jedan “indoor air quality” sustav putem kojeg redovito mjerimo kvalitetu zraka u našoj dvorani. Uz određene manje korekcije, napravit ćemo prototip za “outdoor air quality” sustav. Naravno, u cijelu priču će biti uključeni studenti sa Mehatronike i Računarstva. Dobivene podatke i informacije bismo zatim stavili ne web servis kako bi bili dostupni našim sugrađanima. Od Grada Bjelovara će nam biti potrebna samo suglasnost za mjerenje, rekao je Zoran Vrhovski.

2021 10 20 gradsko vijece 69
Sabina Oltra – Botinčan (NL Damir Bajs)

Vijećnicu Sabinu Oltra – Botinčan (NL Damir Bajs) zanimalo je mogu li vijećnici dobiti popis svih projekata koje provodi Grad Bjelovar, kao i točne iznose koji se odnose na sufinanciranje iz EU fondova.

Drugo pitanje odnosilo se na šahtu na Trgu A. G. Matoša u Bjelovaru s kojom građani već duže vrijeme imaju problema jer lupa uslijed odvijanja redovitog cestovnog prometa. S obzirom da je Grad Bjelovar u nekoliko navrata obećao popraviti šahtu, do čega još uvijek nije došlo, stanari ponovno mole za intervenciju i razumijevanje njihovog problema. 

2021 10 20 gradsko vijece 73
Andrea Posarić, viša savjetnica za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju u Gradu Bjelovaru

– Iznos od 239 milijuna kuna projekta odnosi se na ukupnu vrijednost svih projekata, u čemu imamo iznos sufinanciranja i udio Grada Bjelovara. Kompletan popis svih projekata ćemo vam dostaviti. Kada se projekt provodi, mi nikada ne dobijemo unaprijed ugovoren iznos, već tijekom njegove provedbe imamo određeno vrijeme od nekoliko mjeseci ili godina, ovisno o kakvom projektu je riječ. Svaka tri mjeseca pišemo ZNS-ove, točnije zahtjeve za nadoknadu sredstava. Često se događa da isplatu od nadležnih tijela čekamo po nekoliko mjeseci, pa i duže. Od ukupnih 239 milijuna kuna, sufinancirano je 166 milijuna kuna, a do sada je u proračun uplaćeno 92 milijuna i 929 tisuća kuna. Većina projekata je dobila odobrenje završnih izvješća i samim time smo sa velikim dijelom i završili, rekla je Andrea Posarić, viša savjetnica za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju.O problematičnoj šahti kratko je odgovorila pročelnica.  

2021 10 20 gradsko vijece 79
Kristina Kocur, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u Gradu Bjelovaru

– Na Matoševom trgu je u tijeku rekonstrukcija kompletne kanalizacijske mreže, u sklopu koje će biti postavljena nova šahta s novim poklopcem, potvrdila je Kristina Kocur, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Sljedeći vijećnik za govornicom bio je Damir Bajs (NL Damir Bajs) čije je pitanje išlo u smjeru izgradnje spalionice u vlasništvu talijanske tvrtke. 

2021 10 20 gradsko vijece 84
Damir Bajs (NL Damir Bajs)

– Što je sa ugovorom između Grada Bjelovara i te tvrtke? Gradonačelnik je rekao da će odbiti radnje koje nisu u skladu sa postignutim dogovorom. Zanima me da li je do toga došlo i da li se takvim pristupom otklonila mogućnosti izdavanja građevinske dozvole. Da li je Grad Bjelovar sada u fazi raskida ugovora, upitao je Bajs. 

2021 10 20 gradsko vijece 78
Kristina Kocur, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u Gradu Bjelovaru

Tvrtka Produzione Eco nije podnijela zahtjev prema Gradu Bjelovaru za izdavanje građevinske dozvole, već je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Gradu Bjelovaru proslijedilo zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti zahvata s prostornim planovima. Zbog osjetljivosti zahvata, a imajući u vidu zakonitost postupka i izbjegavanje mogućeg oštećivanja investitora, gradske službe su detaljno proučile našu važeću plansku dokumentaciju i prostorne planove, a također je odrađeno i savjetovanje sa drugim stručnjacima koji se bave problematikom prostornog planiranja. Investitor će zaprimiti akt kojim se rješava njihov zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti zahvata s prostornim planovima. Za predmetnu lokaciju na snazi je Urbanistički plan uređenja novi Borik – Lepirac kojim nije predviđena izgradnja građevina za postupanje s otpadom unutar obuhvata plana, kao ni u planovima višeg reda na spomenutoj lokaciji, pojasnila je pročelnica Kristina Kocur. 

Na ovu temu dodatno se nadovezao gradonačelnik grada Bjelovara. 

2021 10 20 gradsko vijece 102
Dario Hrebak, bjelovarski gradonačelnik

– Važno je znati da tvrtka nikada nije podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, niti se do te faze uopće stiglo. Mi smo još uvijek u fazi idejnog projekta. Da bismo došli do građevinske dozvole, moramo imati idejno rješenje, lokacijsku dozvolu, idejni projekt, glavni projekt. Da bi se napravio glavni projekt potrebno je imati i Studiju procjene zaštite okoliša od  Ministarstva zaštite okoliša. Dakle, imamo jako puno koraka do glavnog projekta. Mi investitora ne želimo oštetiti i želimo u potpunosti biti sigurni u sve pojedinosti, detalje i informacije. Naravno da ćemo štititi interese našeg grada, ali ne možemo odmah ići cipelom na investitora, pojasnio je Dario Hrebak. 

Vijećnika Matea Horvata iz Domovinskog pokreta zanimalo je da li je istina da IT tvrtke odlaze iz Bjelovara.

2021 10 20 gradsko vijece 90
Mateo Horvat (Domovinski pokret)

– Što se točno događa sa IT sektorom u Bjelovaru? Navodno su neke tvrtke odlučile otići ili to planiraju učiniti iz razloga što Grad Bjelovar ne ispunjava određene uvjete, kao što je  primjerice oslobođenje od najma na period od godine dana, tvrdi mladi vijećnik.

2021 10 20 gradsko vijece 103
Dario Hrebak, bjelovarski gradonačelnik

– Moram priznati da sam danas, nakon što sam pročitao vaše pitanje skoro pao sa stolca i priznajem da mi nije bilo svejedno. Odmah sam nazvao direktora Erste banke kako bih provjerio postoje li određeni problemi. Rekao je kako je kod njih sve u najboljem redu. Zatim sam kontaktirao direktora tvrtke Serengeti, koja u ovom trenutku ima zaposlenih 29 djelatnika, dok su prije samo godinu dana imali pet radnika. Rekli su mi da ne znaju o čemu govorim jer do kraja ove godine imaju u planu zaposliti još nekoliko osoba. Na kraju sam se čuo i sa direktorom tvrtke Axes koja trenutno zapošljava oko 30 osoba i isto tako namjerava zapošljavati novu radnu snagu. Saznao sam da je tvrtka na području Bjelovara kupila zemljište te da je u planu izgradnja kampusa. Gledajući sve te podatke, ja zaista ne znam o kojim tvrtkama vi govorite. Možda bi bilo dobro da navedete njihove nazive. Grad Bjelovar sve svoje obveze prema IT sektoru ispunjava na vrijeme i kako treba, rekao je gradonačelnik Hrebak.Vijećnik Ivan Vlašić (HDZ) osvrnuo se na stanje gradskih ulica. 

2021 10 20 gradsko vijece 92
Ivan Vlašić (HDZ)

– Zanima me situacija vezana za Ulicu Milana i Naste Rojc koja je u dosta lošem stanju. Kada se dva automobila mimoilaze, jedan obavezno mora voziti po travnjaku. Ulica je u blizini centra grada, a nema ni nogostup. Postoji li mogućnost da se u skorijoj budućnosti realizira? Drugo pitanje odnosi se na križanje Ulice Pere Biškupa i Ulice Milana Šufflaya. Prije nekoliko godina je sanirano križanje i postavljeni su usporivači te semafor koji reagira na brzinu. Vozači često ne staju na crveno svjetlo već samo prođu, što predstavlja jako veliku opasnost, kaže vijećnik. 

2021 10 20 gradsko vijece 78
Kristina Kocur, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u Gradu Bjelovaru

– Ponavljam se, no podsjećam da je trenutni prioritet aglomeracija. Dugoročno bismo mogli planirati obnovu Ulice Milana i Naste Rojc, kao i izgradnju nogostupa. Za spomenuto raskrižje izrađen je prometni elaborat, MUP je za njega dao suglasnost te su za semafor ishođene građevinska i uporabna dozvola. Zaista ne znam što bismo još po tom pitanju mogli učiniti, pojasnila je pročelnica Kristina Kocur.

Posljednji za govornicom bio je predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara. 

2021 10 20 gradsko vijece 98
Nenad Martinovski (HDZ), predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara

– S područja MO Hrgovljani pitaju da li se u blizini autobusne stanice može postaviti pješački prijelaz, jer djeca da bi prešla s jedna na drugu stranu ceste moraju ići do kraja ceste na označeni prijelaz. Nažalost, neki taj dio pretrčavaju, što predstavlja veliku opasnost. Drugo pitanje odnosi se na MO Ždralovi, točnije raskrižje Ulice Mije Bobetka i Ulice kneza Višeslava. Radi se o nepreglednom dijelu jer iz smjera Daruvara kod blagog zavoja vozači često ne usporavaju. S obzirom da se tamo nalazi pješački prijelaz, građani su zabrinuti zbog svoje sigurnosti. Jedno vrijeme se govorilo o postavljanju semafora koji se pali uslijed vožnje velikom brzinom. Za kraj, imam jedan prijedlog da to je da se kod Mjesnog doma Ždralovi naveze tucanik i tako napravi parkiralište. Sada je tamo zemlja, kao je uslijed kiše pretvara u blato, poručuje Nenad Martinovski (HDZ). 

Odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara. 

2021 10 20 gradsko vijece 79
Kristina Kocur, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u Gradu Bjelovaru

– I ovaj pješački prijelaz bismo mogli kandidirati na Javni poziv  za sigurnost cestovnog prometa pri Ministarstvu unutarnjih poslova koje financira izgradnju prijelaza i označavanje na potencijalno opasnim mjestima, upravo u blizini škola, vrtića. Stoga ćemo navedenu lokaciju svakako uzeti u obzir. Nadalje, Daruvarska cesta je državna i s njom upravljaju Hrvatske ceste.   U tijeku je asfaltiranje Ulice Mije Bobetka, pa bi bilo dobro da nakon završetka asfaltiranja zatražiti sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta i vidjeti što se po tom pitanju može učiniti, pojasnila je Kristina Kocur.   

 Odgovor je nadopunio predsjednik Uprave Komunalca.

2021 10 20 gradsko vijece 33
Ivan Ivančić, predsjednik Uprave tvrtke Komunalac i Vodne usluge 

– Aglomeracija je vrijedna ukupno 257 milijuna kuna sa neprihvatljivim troškovima, od kojih je 205 milijuna prihvatljivih, od čega 147 milijuna dolazi iz EU. Imamo građevinske radove, linijske objekte, dakle vodovod, kanalizacija, što novogradnja, što rekonstrukcija vrijede ukupno 167 milijuna kuna. Realizirano je i ugrađeno oko 70 posto tih linijskih objekata. Težište je bilo na kanalizaciju u rubnim dijelovima grada. Po tom pitanju smo manje više uradili sve što je trebalo. Najveći dio odnosio se na Novoseljane, Ždralove, Gudovac i Vijenac. Sada slijedi  daljnje asfaltiranje. Do sada je asfaltirana Ulica Vijenac, Ulica kneza Višeslava, upravo se radi u Ulici Mije Bobetka, a u pripremi su Ždralovska ulica kao najduža dionica, zatim Dončevićeva ulica. U aglomeraciju je mogao ući jedan prometni trak, međutim radove usklađujemo sa gradskim dijelom projekta, u želji da sve ulice u kojima radimo budu maksimalno obnovljene. Upravo je to razlog zašto neka asfaltiranja traju duže. Pred nama su sada rekonstrukcije na užem području grada. To smo odgađali zbog manje štete prema ugostiteljima koji su vezani uz površine na kojima se obavljaju radovi. Krenuo je korzo, slijedi Ulica dr. Ante Starčevića, Ulica Tome Bakača i Trg Stanka Vraza. Na Tim lokacijama će se mijenjati kanalizacija i biti će dosta devastacije prometnica. Do sada je završena rekonstrukcija u Ulici Alojzija Stepinca te u Ivanovčanskoj ulici, gdje slijedi asfaltiranje. Grad Bjelovar je pokrenuo svoj dio aktivnosti i sve se odvija prema planu, pojasnio je Ivan Ivančić. 


Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.