17. siječnja 2021

Flash banner – vrh stranice
Flash banner – vrh stranice
Flash banner – vrh stranice
Flash banner – vrh stranice
Flash banner – vrh stranice
Flash banner – vrh stranice
Flash banner – vrh stranice
Flash banner – vrh stranice
Flash banner – vrh stranice

Ministarstvo poljoprivrede: Novih 94 milijuna kuna za mlade i male poljoprivrednike – potpisano 400 ugovora

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković prisustvovala je potpisivanju 400 novih ugovora iz mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH, vrijednih 94 milijuna kuna, koje je s korisnicima potpisati ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić. Ova mjera potiče razvoj i konkurentnost potencijalno gospodarski održivih poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je o ugovorima o financiranju za tipove operacija:

 • 1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima – 90 ugovora s potporom od 26,7 milijuna kuna
 • 3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – 271 ugovor s potporom od 30 milijuna kuna
 • 4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 39 ugovora s potporom od 37 milijuna kuna

– Mjera 6 Programa ruralnog razvoja kroz svoje podmjere i tipove operacija ima veliki utjecaj na opstanak malih poljoprivrednih gospodarstava, generacijsku obnovu u poljoprivredi i diversifikaciju u nepoljoprivredne djelatnosti kao odgovor na pad gospodarske aktivnosti s kojima se ruralna područja suočavaju. Današnji ugovori kojima je odobreno 94 milijuna kuna pomoći razvoju i unaprjeđenju mladih i malih poljoprivrednika, ali brojnih nepoljoprivrednih djelatnosti koje su iznimno važne za ruralni prostor – poput pružanja različitih usluga i turizma, izjavila je ministrica Marija Vučković danas u Zagrebu te dodala Nakon realizacije projekata koji su ugovoreni kroz Program ruralnog razvoja, hrvatska poljoprivreda će imati veću proizvodnju i biti konkurentnija. Do sada je na raspolaganje našim poljoprivrednicima i drugim korisnicima stavljeno 97% odnosno 17,5 mlrd kuna raspoloživih sredstava, ugovoreno je 70% odnosno 12,6 mlrd kuna, a isplaćeno 40% odnosno 7,3 mlrd kuna raspoloživih sredstava.“U operaciji 6.1.1.  „Potpora mladim poljoprivrednicima“ korisnici potpore su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) koji postaju nositelji, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva. Ukupno je u ovoj operaciji s današnjim danom izdano 1.367 ugovora s iznosom potpore od 473 milijuna kuna. Kada je riječ o razvoju malih gospodarstava, u operaciji 6.3.1., korisnici potpore su  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a ukupno je s današnjim danom izdano 4.260 ugovora s iznosom potpore od 477 milijuna kuna. Za potporu iz operacije 6.4.1.  „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, koja razvijaju postojeće nepoljoprivredne djelatnosti u sklopu svojih poljoprivrednih gospodarstava. Ukupno je s današnjim danom izdan 41 ugovor s iznosom potpore od 40 milijuna kuna.

Pregled po županijama za tip operacije 6.1.1.

ŽupanijaBroj ugovoraIznos ugovora
Bjelovarsko-bilogorska113.187.375,00
Brodsko-posavska51.853.125,00
Dubrovačko-neretvanska1148.250,00
Istarska41.482.500,00
Karlovačka1370.625,00
Koprivničko-križevačka72.149.625,00
Krapinsko-zagorska1148.250,00
Ličko-senjska41.482.500,00
Osječko-baranjska103.039.125,00
Požeško-slavonska41.037.750,00
Sisačko-moslavačka71.927.250,00
Splitsko-dalmatinska1148.250,00
Varaždinska41.037.750,00
Virovitičko-podravska61.556.625,00
Vukovarsko-srijemska31.111.875,00
Zadarska41.260.125,00
Zagrebačka112.742.625,00
Šibensko-kninska3889.500,00
Grad Zagreb31.111.875,00
UKUPNO9026.685.000,00

 

 

Pregled po županijama za tip operacije 6.3.1.

ŽupanijaBroj ugovoraIznos ugovora
Bjelovarsko-bilogorska171.890.187,50
Brodsko-posavska151.667.812,50
Dubrovačko-neretvanska8889.500,00
Istarska3333.562,50
Karlovačka151.667.812,50
Koprivničko-križevačka6667.125,00
Krapinsko-zagorska3333.562,50
Ličko-senjska91.000.687,50
Osječko-baranjska384.225.125,00
Požeško-slavonska141.556.625,00
Primorsko-goranska3333.562,50
Sisačko-moslavačka242.668.500,00
Splitsko-dalmatinska232.557.312,50
Varaždinska4444.750,00
Virovitičko-podravska313.446.812,50
Vukovarsko-srijemska232.557.312,50
Zadarska111.223.062,50
Zagrebačka5555.937,50
Šibensko-kninska111.223.062,50
Grad Zagreb8889.500,00
UKUPNO27130.131.812,50

 

Pregled po županijama 6.4.1

ŽupanijaBroj ugovoraIznos ugovora
Bjelovarsko-bilogorska43.380.754,46
Brodsko-posavska11.070.719,40
Dubrovačko-neretvanska1798.819,11
Istarska67.848.608,06
Karlovačka32.103.540,87
Krapinsko-zagorska1642.400,00
Ličko-senjska11.482.500,00
Osječko-baranjska54.846.229,44
Požeško-slavonska22.022.689,96
Primorsko-goranska11.482.500,00
Sisačko-moslavačka32.253.863,77
Varaždinska2486.114,34
Vukovarsko-srijemska65.170.966,91
Zadarska11.063.254,00
Šibensko-kninska22.497.366,26
UKUPNO3937.150.326,58

 

Tip operacije 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima
RBNaziv korisnika Iznos potporeŽupanija sjedištaKratki opis ulaganja
1BET ALEKSANDRA          148,250.00Bjelovarsko-bilogorskaPlanirano ulaganje odnosi se na proširenje djelatnosti sa ratarskih kultura na voćarstvo i to uzgoj lupinastog voća – lješnjaka, što do sada nije bilo zastupljeno na OPG-u već samo ratarske kulture. Ovo ulaganje je planirano sa svrhom kupnje zemljišta, mehanizacije  i opreme te sadnica lijeske za pokretanje voćarske proizvodnje, čime se povećava ekonomska vrijednost OPGa.
2FRANCOLIĆ MARKO          148,250.00Bjelovarsko-bilogorskaPrimarna proizvodnja OPGa Francolić je usmjerena na tov junadi, te prodaju viška proizvedenih ratarskih usjeva; Namjera nam je povećati kapacitete uz prethodno stvaranje uvjeta za smještaj stoke; Dosadašnje iskustvo je duže od 15 godina tako da se kontinuirano povećava ekonomska veličina gospodarstva i ulaže u rast i razvoj OPGa; Ovim ulaganjem planiramo renovirati štalu zamjenom krovišta i postavljanjem limarije, te u novo uređenu štalu smjestiti uz postojeće još 30 kom kupljenih grla i proširiti kapacitete za tov junadi
3HAĐASIJA BOŽICA          370,625.00Bjelovarsko-bilogorskaNabavka i modernizacija poljoprivredne mehanizacije i opreme. Projekt modernizacije OPG Hađasija ima za cilj modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i to na način da se nabavlja nova poloprivredna mehanizacija i oprema. Točnije iz projekta se nabavlja rabljeni trakto sa prednjim utovarivačem za bale sa sijenom, slamom i za utovar stajnjaka, rabljena rotobalirka, te novi omotač rolobala, nova prikolica za stajski gnoj i nova kiperica, te nova mješaoja strošne hrane. Sva navedena oprema je u funkciji specifičnog  sektora stočarstvo, točnije proizvodnja mlijeka. Zbog nabavke nove poljoprivredne mehanizacije i opreme će se poboljšati proizvodnja djetelinsko tranih smijesa te se očekuje i veća proizvodnja zbog kvalitetnije ishrane, a samim tim i povećana proizvodnja mlijeka. OPG Hađasija ima ugovor o otkupu sa tvornicom za preradu mlijeka Dukat.
4IVANOVI ZDRAVKO          148,250.00Bjelovarsko-bilogorskaOPG Zdravko Ivanovi realizacijom projekta želi modernizirati poljoprivredno gospodarstvo te obnoviti poljoprivrednu mehanizaciju. Ovim projektom će se kupiti: tanjurače s 28 diska 510 mm i traktor s minimalno 45 ks
5JANDROKOVIĆ GORAN          370,625.00Bjelovarsko-bilogorskaObiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Jandroković Goran a će tokom 2018. i 2019. godine kupiti sredstvima ostvarenim potporom ruralnog razvoja oko 9,00 hektara zemljišta koje se nalazi u blizini gospodarstva. Dio spomenutog zemljišta graniči sa zemljištem koje je već u vlasništvu nositelja OPG-a. Cijena hektara zemljišta u naselju Novi Pavljani i okolnim mjestima, katastarske općine Obrovnica, Brezovac, Korenovo ili/i Galovac, iznosi oko 40.000,00 kuna. Gospodarstvo se bavi svinjogojskom i govedarskom proizvodnjom te se ova aktivnost odnosi na prioritetni sektor stočarstva, iz razloga što će se zemljište koje će OPG kupiti koristiti u svrhu proizvodnje hrane za svinje i goveda koja su u staji. Gospodarstvo ima veliko uvjetno grlo po hektaru i nedostaje mu raspoloživog zemljišta za proizvodnju hrane za stoku.
6JELENČIĆ MATEJ          370,625.00Bjelovarsko-bilogorskaAktivnosti iz poslovnog plana uključuju kupovinu rabljenog traktora, izradu projektne dokumentacije za izgradnju gospodarskog objekta – nadstrešnice za stoku te kupovinu 3 junice. Sve aktivnosti su u sektoru stočarstva. Nadstrešnica za stoku će biti veličine 20,22 x 8,53 metara.
7MALENOVSKI VALENTINA          370,625.00Bjelovarsko-bilogorskaCilj projekta je kupovina modernije mehanizacije i priključnih strojeva za traktor (roto kosa širine 2,80m, tanjurače 2,50m širine, pneumatska sijačica sa 4 reda, prikolica od 8 tona, 4 redni kultivator) te kupovina pletiva za ogradu kojom bi se ogradio pašnjak s kravama i povećanje broja grla stoke za 17 komada junica. Navedenim priključnim strojevima OPG će moći olakšati svoje poslovanje kroz zamjenu dotrajalih strojeva koji zahtijevaju popravke i nisu tehnički na nivou današnjih agrotehnoloških standarda te iziskuju dodatne troškove održavanja što otežava poslovanje OPG-a. Navedenim strojevima i priključcima omogućila bi se sveukupno gledajući kvalitetnija obrada tla, prinosi kultura te njihov prijevoz što u konačnici dovodi do boljeg ekonomskog rezultata kroz smanjene troškove održavanja te veću radnu učinkovitost i bolje rezultate primjene strojeva i priključaka. Sljedeća aktivnost ovog projekta je kupnja 17 junica za sustav krava-tele te jednog bika za rasplod, čime bi se povećala konkurentnost OPG-a kroz veću ponudu tovne junadi te reprodukcije goveda. Uz te aktivnosti ide i kupovina pletiva za ogradu pašnjaka. Prednosti ovog sustava su u pogledu ekonomičnijeg i jednostavnijeg držanja odnosno nepotrebnosti zatvorenog objekta u kojem bi se nalazile već su potrebna minimalna ulaganja u odgovarajući oblik nadstrešnice pod kojim bi se krave i telad mogli skloniti dok im vremenski uvjeti ne dopuštaju da budu na ispaši. Utjecaj aktivnosti na okoliš i održivi razvoj očituje se kroz korištenje modernijih strojeva (tanjurače i 4-redni kultivator koje omogućuju bolje upravljanje korovom, olakšavaju raspadanje ostataka biljke te uništavanje štetočina pri pripremi tla za sjetvu). Utjecaj životinja na okoliš i održivi razvoj se očituje kroz veću površinu ispaše i više trave koju će krave pojesti u određenom vremenskom periodu što dovodi do manje površine koja je zapuštena te je na ovaj način iskorištena za ishranu životinja. Ciljevi koji se planiranim aktivnostima žele postići su omogućavanje mladoj nositeljici i njenoj obitelji da kroz modernizaciju poljoprivrednih strojeva, priključaka i opreme te kroz povećanje količine grla stoke osigura bolju perspektivu OPG-a u budućnosti te da poljoprivreda bude siguran oslonac ostvarivanja financijskih prihoda i opstojnosti obitelji Malenovski.
8PATEK MORENA          370,625.00Bjelovarsko-bilogorskaKupnjom traktora, malčera i atomizera OPG će modernizirati svoju proizvodnju te nabaviti mehanizaciju potrebnu za izvođenje agrotehničkih mjera u voćnjaku. Kupnjom 3000 sadnica plan je zasaditi 7 hektara poljoprivrednog zemljišta, od kojih će se 3,5 hektara kupiti kroz realizaciju ovog projekta. Također, korisnica će kroz 36 mjeseci steći stručna znanja kroz mjeru 1 i iskustvo kao nositeljica opg-a 24 mjeseca.
9PEREC SVEN          148,250.00Bjelovarsko-bilogorskaModernizacija OPG-a Perec Sven   Provedbom ovog projekta OPG Perec Sven kupio bi rabljeni traktor radne snage do 70 kW (stavka 4.1. u poslovnom planu); nove priključke vadilicu krumpira i batata za koju je potrebna minimalna snaga traktora od 15 KS, pogon stroja kard.vratilo, brzina rada stroja 1,8 – 8 km/h (stavka 4.2.); novu sadilicu rasada na foliju koja ima mogućnost sadnje u 1 red, min razmak između redova 400 mm, minimalni razmak biljaka u redu 210 mm, potrebna snaga traktora je min.29 kW (stavka 4.2. u poslovnom planu) i kupnja novog malčera radnog zahvata 200 cm (stavka 4.3. iz poslovnog plana).  Sukladno članku 4. provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji navodi obvezu stručnog osposobljavanja i obrazovanja mladog poljoprivrednika, ista će se provesti kroz ovu aktivnost (stavku troška 8.1.), a edukacija će se održati kroz aktivnosti iz Mjere 01 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja. Navedenu edukaciju provodit će Savjetodavna služba te će ona biti besplatna.  Aktivnost će se provoditi u prvoj godini provedbe projekta, a stavka troška iznosi 0,00 kn.  Stavka troška 9.2.1. “Izrada poslovnog plana, prijava na natječaj i provedba” predstavlja operativne troškove projekta, odnosi se na aktivnosti pripreme, prijave i provedbe predmetnog projekta, a trošak predstavlja angažman konzultanata. Aktivnost će se provoditi u prvoj godini provedbe projekta. OPG-u Perec Sven prihvatljiv je trošak u iznosu 5.952,00 kn, a ostatak troškova u iznosu 6.548,00 kn financirat će se iz vlastitih sredstava.
10VEREŠ MARIJA          370,625.00Bjelovarsko-bilogorskaUlaganje u krmače za rasplod, plug, berač kukuruza, traktor, kultivator i plug, konzultanske usluge i stjecanje stručnih zvanja
11ŽIVKO LUKA          370,625.00Bjelovarsko-bilogorskaObiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Živko Luka će tokom 2018. i 2019. godine kupiti sredstvima ostvarenim potporom ruralnog razvoja oko 11,00 hektara zemljišta koje se nalazi u blizini gospodarstva. Dio spomenutog zemljišta graniči sa zemljištem koje je već u vlasništvu nositelja OPG-a. Cijena hektara zemljišta u naselju Kokinac i okolnim mjestima, katastarske općine Obrovnica, Dautan, Prespa ili/i Galovac, iznosi oko 33.000,00 kuna. Gospodarstvo se bavi svinjogojskom proizvodnjom te se ova aktivnost odnosi na prioritetni sektor stočarstva, iz razloga što će se zemljište koje će OPG kupiti koristiti u svrhu proizvodnje hrane za svinje, te kasnije i za hranu za junad. Gospodarstvo trenutno posjeduje 16,02 hektara zemljišta, te će sa novih 11,0 hektara uvelike povećati proizvodni kapacitet iskazan kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. OPG trenutno ne posjeduje dovoljnu površinu zemljišta za svoju proizvodnju, te bez kupnje novog zemljišta neće moći smanjiti troškove za hranu i dodatno toviti junad na farmi, stoga ova aktivnost doprinosi ostvarenju spomenutog cilja.

Povezani članci

Napiši komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja
Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.
Autorska prava
Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.
Pravo na prenošenje
Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.
Linkovi na ostale stranice
Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati linkove na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.
Zaštita privatnosti
Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl.
Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.
Prava i obveze korisnika
Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:
•    Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji.
•    Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći.
•    Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima.
•    Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
•    Lažno predstavljanje
•    Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
•    Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima.
Registracija korisnika
Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.
Pravila komentiranja
Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni.
Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Linkovi trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43 000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

newsend_hgk