Crosst.hr

Izvanrednu sjednicu Županijske skupštine BBŽ-a obilježile teške riječi i neprimjereno ponašanje pojedinih oporbenih vijećnika

2018 skupstinabbz 20

Postavlja se pitanje što su htjeli oporbeni vijećnici Kluba HDZ-a, HSS-a i HSLS-a Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije u trenutku kada su poslali zahtjev predsjednici Županijske skupštine da sazove Izvanrednu sjednicu Županijske skupštine BBŽ-a. Oporbeni vijećnici zatražili su da se na izvanrednoj sjednici predstave Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i poslovanju Bjelovarsko-bilogorskih voda d.o.o. za 2017. godinu. Sjednica je sazvana u četvrtak, 15. studenoga, u koju su ušle i zatražene točke jedne trećine oporbenih vijećnika koji su potpisali da žele izvanrednu sjednicu, a neki se od njih nisu ni pojavili.

To je odgovor na početno pitanje, a nastavak slijedi tijekom sjednice kada je dio oporbenih vijećnika krenuo u totalno nekorektnom smjeru ne vodeći računa o izboru riječi, odbacujući vrijedne točke dnevnog reda koje se tiču razvoja gradova te općina iz kojih i sami dolaze. Tako su neki od njih tvrdili da nisu trebali ni doći, da će biti suzdržani i ono najgore izrečeno je od strane vijećnika HDZ-a Ivice Vranjića koji je svjesno postao vijećnik i dao zakletvu, a sada je svjesno iskoristio svojih nekoliko minuta i usporedio sjednicu i vijećnike s V. osnovnom školom Bjelovar, a riječ je o ustanovi za učenike s teškoćama u razvoju. Na izgovorene riječi vijećnika, župan Damir Bajs je reagirao rekavši da je bio na svim Županijskim skupštinama ove Županije i da nikada nije doživio tako nešto.

– Ovo što sam sada čuo od gospodina Vranjića je nečuveno!  U V. osnovnoj školi Bjelovar su djeca s posebnim potrebama-štićenici, i vaša tvrdnja je da ti štićenici ne bi mogli biti članovi Županijske skupštine u budućnosti.

Vranjić je ponovno nastavio u istom smjeru, ponovno uzimajući V. osnovnu školu kao primjer.

Nakon sat i pol takve rasprave, Klub oporbenih vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSLS-a zatražio je stanku kako bi se dogovorili jer idu u krivom smjeru, pa su nakon stanke zaključili da su sve dobro proučili i da više neće biti suzdržani već će glasati za razvoj svojih gradova, općina i svoje županije.

2018 skupstinabbz 49

 

PRIHVAĆENA IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ŽUC-a I POSLOVANJU BJELOVARSKO-BILOGORSKIH VODA d.o.o.

Na Izvanrednoj sjednici Županijske skupštine predstavljena su i Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i poslovanju Bjelovarsko-bilogorskih voda d.o.o. za 2017. godinu, odnosno Izvješća koja su zatražena od strane Kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSLS-a.

Zanimljivo je to što u trenutku kada su izvješća došla na dnevni red većina oporbenih vijećnika je otišlo doma, te je ostalo njih samo desetak.

Mali broj oporbenih vijećnika javio se za raspravu, pa je tako Silvestar Štefović (HDZ) pozdravio što su se Izvješća našla na dnevnom redu i da o njima mogu raspravljati, dok je vijećnik Ivan Beljan rekao da je Skupština urodila plodom jer su tu već četiri sata.

Izvješće o poslovanju Županijske uprave za ceste za 2017. godinu, obrazložio je Mladen Marušić, ravnatelj ŽUC-a koji je pojasnio poslovanje, a zaključio rečenicom da su uspjeli smanjiti dug, te da imaju pozitivan rast i pripremljene projekte.

Nakon što je ravnatelj pojasnio poslovanje, za raspravu su se javila dva oporbena vijećnika, Silvestar Štefović i Ivan Beljan.

Štefović je zatražio objašnjenje vezano za izgradnju i održavanje  županijskih cesta u omjeru 50:50.

Što se tiče poslovanja ŽUC-a i više detalja o izvješću rekao je župan Damir Bajs istaknuvši da je pred njima točka dnevmog reda zbog koje je sazvana izvanredna sjednica Županijske skupštine.

2018 skupstinabbz 53

– Drago mi je da su se dva čovjeka javila vezano za ovu točku dnevnog reda jer očito da interes predlagača za raspravu o poslovanju ŽUC-a i nije pretjeran. Ali, nama je drago dati ovo Izvješće jer pokazuje neke osnovne stvari. Podsjetimo se, 2013. godine kada sam ja postao župan, Županijska uprava za ceste asfaltirala je SAMO jedan kilometar županijskih cesta. U to vrijeme, na njih osam,  ŽUC je trošio milijun i 800 tisuća kuna na plaće. Telefona skoro 90 tisuća kuna na njih osam. Motorni benzin 68 tisuća kuna. Računalne usluge 110 tisuća kuna. Sad je to više nego prepolovljeno, a to ne znači da nemaju plaće koje su adekvatne njihovom poslu. Na nama je bilo da riješimo te probleme koje je tadašnja Županijska skupština amenovala. Da budem precizniji, to su bili vaši prethodnici. Imali smo situaciju gdje su plaće dosegle 20 tisuća kuna u neto iznosu, a napravljen SAMO jedan kilometar asfalta. Da, kao što je kolega Beljan rekao, postoje krediti. Je li ova Županijska skupština donijela ODLUKU za te kredite? Ne! Mi znamo tko je onda bio na vlasti, HDZ i HSS. Vi ste uzeli te kredite i ostavili nama da to rješavamo. Napravili ste metar ceste i plaće digli u nebesa. To brojke jasno pokazuju. Imali smo 16,5  milijuna kuna dospjelih obveza uz jedan kilometar asfaltiranja. Što pokazuje Izvješće za 2017. ? Da je trošak više nego prepolovljen i da je umjesto jednog kilometra, asfaltirano 17  kilometara županijskih cesta u ovih pet godina, pojasnio je župan i zahvalio gradovima i općinama koji su sudjelovali u ovim projektima te državnoj vlasti naglasivši, vi ste zaboravili na to, kao da sam ja u HDZ-u, a ne vi.

– Bez potpore države, mi to ne bi mogli napraviti. Bjelovarsko-bilogorska županija je u 2017. bila treća ili četvrta županija po povlačenju sredstava iz države, a sve na temelju rada. Stoga zahvaljujem državnoj vlasti na pomoći oko toga, istaknuo je župan i dodao da brojke sve pokazuju.

Vijećnik Boro Bašljan (HSS) je komentirao: 

 ______________________________________________________

Vijećnik Marijan Dautanac je također komentirao:

– Da dobro radimo, kao što je rekao župan, dokaz je da Hrvatske ceste sufinanciraju izgradnju županijskih cesta i drugih cesta preko fondova. Bilo bi dobro da imamo više novaca u proračunu ŽUC-a, te naravno u našim proračunima i moja sugestija je da više sudjelujemo u kandidiranju naših cesta i drugih dijelova infrastrukture na EU fondove.

Župan je na kraju pojasnio Odluku o razvrstavanju javnih cesta.

_______________________________________________________________

Izvješće o poslovanju ŽUC-a prihvaćeno je s 22 glasa ZA i 11 glasova PROTIV.

2018 skupstinabbz 18

Na dnevni red došlo je i Izvješće o poslovanju Bjelovarsko-bilogorskih voda d.o.o. koje je komentirao Ivan Beljan (HSS), istaknuvši:

___________________________________________________________________

Silvestar Štefović je komentirao da je Izvješće stavljeno na osam stranica i je li moguće takvo Izvješće prihvatiti.

Vijećnica Ines Šarić (GLAS) komentirala je zahtjev oporbenih vijećnika za Izvanrednu sjednicu istaknuvši da je zahtjev potpisalo 17 vijećnika, a trenutno ih je prisutno 11.

Vijećnika Ivicu Vranjića (HDZ) zanimao je broj zaposlenih u Bjelovarsko-bilogorskim vodama.

Na kraju je župan Damir Bajs rekao:

___________________________________________________________________

Izvješće je prihvaćeno s 22 glasa ZA i PROTIV je bilo 11 oporbenih vijećnika koliko ih je ostalo nakon pet sati izvanredne ŽS BBŽ-a. 

Pročitajte još

1 komentar

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.