20. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Izabrani novi članovi Nadzornog odbora Peveca

Foto pevec

Na sjednici su izabrani novi članovi Nadzornog odbora Pevec d.d. na četverogodišnji mandat.

Na Glavnoj skupštini društva Pevec d.d., održanoj u Bjelovaru, izabran je novi Nadzorni odbor društva piše poslovni.hr.

Novim članovima NO-a imenovani su Marko Varga, Slaven Marinčić, Mladen Mikolčević, Markica Raić i Željko Mandić. Novi predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Pevec d.d. je Matko Bolanča, a zamjenik predsjednika Željko Mandić. Članovi Nadzornog odbora imenovani su na zadovoljstvo dioničara i dobavljača tvrtke kojima je cilj daljni rast i razvoj Pevec d.d.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština PEVEC d.d. donijela je odluke:

-o rasporedu i upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2015. godini;

-o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora kojima je odobreno

vođenje i nadzor poslova Društva u 2015. godini;

-o usvajanju izmjena i dopune Statuta Društva;

-o davanju ovlasti Upravi Društva da za račun Društva stječe vlastite dionice oznake PVCM-R-A, ISIN: HRPVCMRA0001;

U skladu s dopunom dnevnog reda predlagatelja CERP – Centar za restrukturiranje i prodaju donijeta je odluka o uvrštenju dionica na uređeno tržište.

Novi predsjednik NO-a Peveca Matko Bolanča povodom imenovanja naglasio je kako u skorijoj budućnosti te radu tvrtke svim dioničarima i radnicima Peveca d.d. jamči daljnji rast poslovanja i ostvarivanja poslovnih rezultata.

„Cilj nam je i nadalje unaprjeđivati sveukupno poslovanje te učiniti Pevec d.d. jednom od najprosperitetnijih tvrtki na hrvatskom tržištu, a i šire. Potencijal i strateški plan postoje i svi preduvjeti su osigurani kako bismo ostvarili visoko zacrtane planove i osigurali očekivane poslovne rezultate i imperative koji su pred nama“, istaknuo je predsjednik Nadzornog odbora Pevec d.d. Matko Bolan

Izvor: Poslovni.hr

Slične objave