Crosst.hr

HZJZ objavio upute za provedbu DRŽAVNE MATURE u trenutnoj epidemiološkoj situaciji

2020 05 09 074825

Upute pa provedbu državne mature izrađene su u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Ispite državne mature preporučljivo je organizirati na način da se pisanje A i B razine ispita odvoji u zasebne dane kako bi se smanjio broj pristupnika (učenika ili kandidata) koji u istom terminu (danu) dolaze u ustanove.

Na taj će se način rasteretiti javni prijevoz, omogućiti održavanje veće distance (2 m razmaka) te organizacija polaganja ispita u izdvojenom prostoru za veći broj pristupnika (vidjeti dalje u tekstu).

Predlaže se da se veći ispiti organiziraju tako da se u jednom danu održava jedan ispit (ili dio ispita, test ili esej, ako se radi o ispitu hrvatskog jezika) kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak pristupnika iz ustanove uz održavanje razmaka od 2 metra.

Pristup državnoj maturi u trenutnoj epidemiološkoj situaciji

 • Tijekom epidemije koronavirusa državnoj maturi može pristupiti isključivo pristupnik koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.
 • Osim toga, državnoj maturi ne može pristupiti pristupnik kojemu je izrečena mjera samoizolacije te kod kojeg je utvrđena zaraza COVID-19.
 • Pristupnicima kojima će se uskratiti polaganje državne mature iz bilo kojeg od ta dva razloga treba omogućiti polaganje u drugom terminu prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 • Ispitni prostor i dolazak pristupnika. Mjesto održavanja državne mature i pripadajuće prostorije potrebno je prije dolaska temeljito oprati i ako je moguće dezinficirati, uključujući i sanitarne prostorije.
 • Neposredno prije dolaska kandidata preporučuje se provjetravanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka u trajanju od najmanje pola sata). U svim sanitarnim čvorovima treba osigurati sapun i jednokratne ručnike (papirnate ubruse) za ruke, te koš za otpad s poklopcem.
 • Dolazak učenika na državnu maturu treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra).
 • Kandidate treba prije dolaska upozoriti da ponesu pribor koji im je potreban za ispit (ako je tako propisano ispitnim katalogom) i da si prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu.

Izjava pristupnika/djelatnika i dopuštanje ulaska u ustanovu

Sadržaj izjave

 • ime, prezime (učenici navode razredni odjel koji pohađaju, kandidati navode OIB),
 • izjavljujem da nemam znakove akutne respiratorne bolesti koja može uključivati: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa te izjavljujem da neću pristupiti ispitima državne mature ako ću u vrijeme polaganja ispita imati navedene simptome,
 •  izjavljujem da mi nije propisana mjera samoizolacije, da nemam saznanja da sam zaražen/a s novim koronavirusom te da neću pristupiti ispitima državne mature ako mi bude izrečena mjera samoizolacije ili ako ću imati saznanja da sam zaražen/a s novim koronavirusom u vrijeme polaganja ispita.

Prikupljanje izjava
Preporučuje se da izjave prikupe ispitni koordinatori elektroničkim putem prije ispita, uz ostavljanje mogućnosti davanja pisane izjave na licu mjesta (prije samog ulaza u ustanovu) isključivo onima koji nisu dostavili izjavu elektroničkim putem.

Izjava je preduvjet za ulazak u ustanovu

 • Svrha izjave je informirati sve pristupnike i djelatnike da u slučaju gore navedenog ne mogu sudjelovati na ispitima državne mature.
 • Ovu izjavu obavezno treba prikupiti od svakog sudionika prije njegovog prvog ispita. Prije ulaska u ustanovu pristupnik zaduženoj osobi daje na uvid u osobnu iskaznicu te od zadužene osobe saznaje u kojoj ispitnoj prostoriji piše ispit ako tu informaciju nije dobio prethodno elektroničkim putem.
 • Osobe koje provjeravaju osobne iskaznice i izjave moraju nositi masku i imati rukavice, radi zaštite sebe i drugih. Nakon završetka postupka rukavice se skidaju i bacaju u koš za smeće s poklopcem. Zatim treba temeljito oprati ruke tekućom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.
 • Pred ulazom u ustanovu neophodno je organizirati jedan ili više natkrivenih (u slučaju kiše) punktova, ovisno o broju učenika i broju ulaza. Na punktovima stoje osobe zadužene za prikupljanje izjava, provjeru osobnih iskaznica i davanje uputa.
 • Na ulazu u ustanovu treba smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaki pristupnik mogao dezinficirati ruke. Pristupnik zatim nastavlja ravno prema ispitnoj prostoriji u kojoj piše ispit.

Kretanje pristupnika
Kretanje pristupnika u ustanovi nastojat će se organizirati na način da pristupnici, ako to nije nužno, sami ne otvaraju ni ne zatvaraju vrata. Pristupnik na obavijesti izvješenoj pred vratima prostorije u kojoj piše ispit saznaje koje je njegovo mjesto u učionici te zauzima to mjesto.

Održavanje ispita
Pisani ispit provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s obzirom na buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima (izuzetak je slušni dio ispita stranih jezika, kada je potrebno zatvoriti prozore kako bi se smanjio rizik buke).
Pristupnike na stolu dočekuje vrećica s ispitnim materijalom, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji.
Ako je moguće, pristupnici ulaze jedan po jedan tako da prvi ulazi pristupnik koji sjedi na najudaljenijem mjestu u prostoriji, gledajući s vrata, i tako redom. Razmak među pristupnicima, dežurnim nastavnicima i voditeljima u ispitnoj prostoriji treba biti najmanje 2 metra.

Dopušteni predmeti

 • Pristupnici tijekom pisanja ispita na radnome stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale.
 • Sve ostale stvari (mobilne uređaje…) pristupnik stavlja u svoju torbu koju odlaže na za to predviđeno mjesto u ili izvan ispitne prostorije.
 • Ako zbog zdravstvenog stanja pristupnik treba tijekom pisanja ispita konzumirati hranu/slatkiše, isto odlaže na stol voditelja ispitne prostorije i po potrebi konzumira izvan ispitne prostorije.
 • Ustanova priprema određeni broj kemijskih olovaka za pristupnike koji su zaboravili ponijeti kemijsku olovku na ispit. Tu kemijsku olovku pristupnik nakon ispita odnosi sa sobom.

Izlazak pristupnika

 • Po završetku pisanja ispita pristupnik odlaže ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavještava dežurnog nastavnika da je završio. Sve što je donio pristupnik odnosi sa sobom kada napušta ispitnu prostoriju (kemijsku olovku, osobnu iskaznicu, pribor za pisanje, bočicu s vodom, lijekove i ostatke hrane/slatkiša).
 • Preporučuje se da se izlazak pristupnika iz ispitne prostorije i ustanove organizira tako da izlaze jedan po jedan, i to prvi izlazi pristupnik najbliži vratima. Međutim ako netko ranije završi ili odustane od pisanja ispita, treba mu omogućiti izlazak iz prostorije. Pri izlasku iz ustanove pristupnici dezinficiraju ruke koristeći dozatore s dezinficijensima na ulazu/izlazu iz ustanove.
 • Pristupnike treba podsjetiti da i nakon završetka ispita drže razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske međusobne kontakte.
 • Ako to prostorni uvjeti dopuštaju, polaganje ispita treba organizirati na način da voditelj i dežurni nastavnik u ispitnoj prostoriji cijelo vrijeme održavaju razmak od 2 metra od pristupnika i međusobno.

Čišćenje prostorija nakon ispita

 • Po završetku ispita prostorije treba očistiti (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se i zatim dezinficiraju.
 • Prostorije se dobro provjetravaju (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30-tak minuta).

Nošenje maski

 • Ako se provedba ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod pristupnika i svih koji sudjeluju u provedbi ispita državne mature nije nužno ali se preporučuje.
 • Posebno se preporučuje nošenje maski (kao i rukavica) svim osobama/djelatnicima zaduženima za provjeru osobnih iskaznica i prikupljanje izjava prije ulaska u ustanovu, kao i kod drugih zaduženja za koja se pretpostavlja da neće biti moguće držanje razmaka od 2 m (primjerice kod prikupljanja ispitnog materijala). Nošenje maski je obavezno u specifičnim situacijama koje su navedene u nastavku ovih uputa.

Mjere opreza prije ispita

 • Svi pristupnici, djelatnici uključeni u provedbu ispita državne mature i pomoćnici na ispitu državne mature, 14 dana prije svakog ispita pridržavaju se što je više moguće pravila kojima se smanjuje mogućnost zaraze (izbjegavanje trgovina, mjesta većeg okupljanja ljudi, javnog prijevoza, kućnih druženja, dosljedno provođenje socijalne distance i higijene i sl.).
 • Pristupnici, djelatnici, pratnja i druge osobe ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove u kojoj se provodi ispit državne mature prije ispita i tijekom ispita ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, ako postoji mogućnost da su bili izloženi kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji.

Uputa za korištenje dezinficijensa za ruke

 • prije korištenja dezinficijensa preporučuje se pranje ruku sapunom i tekućom vodom, posebice kada su ruke vidljivo zaprljane (postupak pranja traje 20 sekundi),
 • kada nije moguće oprati ruke sapunom i vodom, potrebno ih je dezinficirati dezinficijensom za ruke,
 • sredstvo za dezinfekciju treba nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 ml (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača),
 • dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše a sredstvo nije potrebno ispirati,
 • treba paziti na dostatnu upotrebu dezinficijensa za ruke i obavezno javiti zaduženoj osobi kada je sredstvo u dozatoru pri kraju, a kako bi se osiguralo novo.

Prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature

Pravo na produljeno vrijeme ispita
Pristupnicima kojima je Odlukom o prilagodbi odobreno produljeno vrijeme pisanja ispita u rasporedu sjedenja treba osigurati najudaljenije mjesto u prostoriji kako bi po završetku redovnog vremena trajanja ispita mogli nastaviti pisati ispit u prostoriji.

Polaganje ispita u izdvojenom prostoru
Kod polaganja ispita u izdvojenom prostoru, dežurni nastavnici održavaju razmak od pristupnika od najmanje 2 metra, dok u prostoriju ulaze samo osobe koje su nužne za provedbu ispita.

Pravo na stručnu podršku osobnog pomagača

 • Ako je pristupniku Odlukom o prilagodbi odobrena stručna podrška pomoćnika na ispitu državne mature (dalje u tekstu osobni pomoćnik), ispit se provodi u izdvojenom prostoru i osobni pomoćnik nosi medicinsku (kiruršku) masku.
 • Preporučuje se da osobni pomoćnik od pristupnika drži što veći razmak. Međutim, zbog potrebe neposrednog rada i pružanja stručne podrške to se vjerojatno neće moći ostvariti, bilo da se ispit provodi u izdvojenom prostoru ustanove, u kući pristupnika ili u bolnici.
 • Pristupnik kojemu je neophodna podrška roditelja ili osobnog asistenta izvan prostorije u kojoj polaže ispit (kod odlaska na toalet i sl.) ima pravo na takvu pomoć na način da roditelj/osobni asistent poštuje sve navedene obaveze za osobe uključene u provedbu ispita državne mature (držanje razmaka, pojačana higijena, korištenje maski i rukavica u skladu sa zdravstvenim stanjem pristupnika i sl.).

Pristupnici s teškoćama
Pristupnici s teškoćama ili težim zdravstvenim smetnjama koji koriste neku drugu vrstu opreme ili pomagala imaju je pravo donijeti i odnijeti sa sobom, ako nije drugačije dogovoreno.

Polaganje ispita kod kuće

 • Kod polaganje ispita državne mature kod kuće, dežurni nastavnici koji dolaze u kuću pristupnika nose kirurške maske i dezinficijense za ruke, drže razmak od 2 m u odnosu na druge ukućane i pristupnika.
 • Ako je riječ o pristupniku s narušenim imunitetom organizma, dežurni nastavnici koji provode ispit državne mature u njegovom domu uz maske nose i jednokratne rukavice.
 • Sam pristupnik postupa sukladno preporukama liječnika specijalista koji skrbi za njegovu osnovnu bolest.
 • Polaganje ispita državne mature u bolnici provodi se sukladno protokolima bolnice.

 

Posebni uvjeti za učenike s kroničnim bolestima

Za učenike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za zarazu i razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (učenici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, učenici s većim tjelesnih/motoričkim oštećenjima) potrebno je omogućiti veću socijalnu distancu i nošenje maske kako slijedi:

 • polaganje ispita u izdvojenom prostoru iako prethodno nisu ostvarili pravo na polaganje ispita u izdvojenom prostoru; pritom svi djelatnici koji moraju biti prisutni u istoj prostoriji koriste medicinsku (kiruršku) masku ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može koristi medicinsku masku,
 • ako nije moguće organizirati polaganje ispita u izdvojenom prostoru a zdravstveno stanje učenika dozvoljava nošenje maske, preporučuje se osigurati povećani fizički razmak od drugih učenika (3 ili više metara), manji broj osoba u istom prostoru i kiruršku masku za navedenog učenika.

Učenike čije zdravstveno stanje zahtijeva češće odlaske u toalet odnosno napuštanje prostorije u kojoj pišu ispit (dijabetes, bolesti urinarnog trakta, upalne bolesti crijeva itd.) treba smjestiti što bliže izlaznim vratima prostorije čak i kada im je omogućeno produljeno vrijeme trajanja ispita (uključujući primjenu članka 23. Pravilnika o polaganju državne mature „Narodne novine“, broj 01/13, 41/19 i 127/19).

Nošenje maski za lice
Preporučuje se da ovi učenici preuzmu masku na ulazu u ustanovu, stave masku odmah prije ulaska u ustanovu, te je odnesu sa sobom nakon završetka ispita.
Pristupnici i djelatnici dužni su prije ispita proučiti upute o pravilnom korištenju maske na POVEZNICI.

Učenik je o navedenom zdravstvenom stanju dužan telefonom ili elektroničkim putem obavijestiti ispitnog koordinatora škole najmanje dva tjedna prije termina ispita.

Ispitni koordinator škole o zahtjevu svakog učenika obavještava nadležnog školskog liječnika (telefonom i e-korespondencijom).

Na temelju mišljenja školskog liječnika, ispitni koordinator priprema popis učenika kojima je potrebna maska i izdvojeni prostor i/ili koje treba smjestiti bliže vratima radi mogućeg češćeg odlaska na toalet odnosno izlaska iz prostorije u kojoj se piše ispit.
Kandidat koji u razdoblju u kojem polaže ispite državne mature razvije gore opisane respiratorne simptome dužan je o tome telefonom obavijestiti liječnika obiteljske medicine, učenik je dužan obavijestiti liječnika obiteljske medicine i školskog liječnika (obavještavanje epidemiološke službe slijedi prema indikaciji).

Završne preporuke

 • Ako nije moguće organizirati posao zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova, a kako bi se osigurala kontinuirana provedba ispita državne mature.
 • Osigurana je kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.
 • Za svaki zadatak ravnatelj zadužuje jednu odgovornu osobu a dnevnu evidenciju o gore navedenom vodi ispitni koordinator.
 • Ove upute ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

Upute za čišćenje i dezinfekciju

Bez oboljelih od COVID-19 pogledajte OVDJE.
Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19 pogledajte OVDJE.Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.