15. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Grad Bjelovar potpisao ugovore o financiranju višegodišnjih projekata s udrugama u kulturi

2017 3 gradbjelovarudruge 23

Osam udruga će dobiti preko 800 tisuća kuna iz proračuna

Osam udruga će dobiti preko 800 tisuća kuna iz proračuna

Nakon provedenog Javnog poziva za udruge u kulturi, u ponedjeljak je potpisan Ugovor s osam udruga koje provode višegodišnje projekte.

Lidija Novosel, zamjenica gradonačelnika govorila je o detaljima ovog Javnog poziva.
– Grad Bjelovar je Javni poziv objavio u prosincu, 2016. godine. Udruge u kulturi kao i sve ostale udruge civilnog društva koje djeluju na području Grada Bjelovara upotpunjuju svojim djelovanjem život građana Bjelovara i rade to na način da osmišljavaju kvalitetne projekte i programe ili se bave raznim grupama stanovništva kao što su umirovljenici, osobe s invaliditetom, branitelji, djeca i mladi. Tu su i udruge vezane za područje gospodarstva koje se bave strukovnim potrebama, a to su naši voćari i pčelari. Imamo i udrugu sirara te naše inovatore. Većina udruga koje djeluju na području grada ostvaruju potporu samog grada iz proračuna, a svakoj civiliziranoj i uljuđenoj sredini kao što je Grad Bjelovar stalo je da ima udruge od šireg društvenog značaja koje rade pozitivne stvari za građane i sam Grad Bjelovar, te koje svojim djelovanjem pronose ime Grada Bjelovara diljem Hrvatske i izvan njenih granica. Kako bi pomogli udrugama u ostvarivanju mnogobrojnih projekata i programa, Grad Bjelovar je u prosincu, mjesec dana od donošenja proračuna objavio Javne pozive i natječaje za financiranje programa i projekata, i za to je predviđeno više od dva milijuna kuna. Jedan od njih je i ovaj Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje 2017. – 2020. godine, sa planiranim sredstvima na godišnjoj razini od 815 tisuća kuna. Sredstva su namijenjena projektima i programima koji će se odvijati svake godine i koji će upotpuniti život građana, a na poziv su se mogle javiti udruge koje svoje djelovanje ostvaruju u scenskoj, filmskoj, kazališnoj, knjižnoj umjetnosti, te područjima tradicijske kulture, kulture nacionalnih manjina te zaštite i očuvanja kulturne baštine. Na Javni poziv javilo se ukupno deset udruga čije su prijave procjenjivane na nekoliko razina. Gradonačelnik je imenovao Povjerenstvo za provjeru natječajne dokumentacije, dakle zadovoljavanje formalnih uvjeta. Povjerenstvo je utvrdilo, da od ukupno deset prijavljenih programa i projekata jedna udruga ne zadovoljava formalne uvjete jer statut nije u skladu sa Zakonom o udrugama i jedna udruga koja je tijekom ocjenjivanja same dokumentacije uputila je pismeno očitovanje da odustaje od prijave. Nakon što je pregledana dokumentacija, prema Kulturnom vijeću je upućeno osam projekata i procijenjeno je da su svi projekti opravdani za financiranje i predložilo je gradonačelniku iznose za financiranje, što je gradonačelnik svojom odlukom i potvrdio. Procedura je objavljena na web stranicama Grada Bjelovara. Tu je projekt ogranka Matice Hrvatske u Bjelovaru kojima je odobreno na godišnjoj razini za iduće četiri godine 25 tisuća kuna za očuvanje hrvatskog jezika i kulture, za organizaciju Dana Matice hrvatske i za različite izložbe i književna događanja na području grada. Tu je i udruga DOKUart kojoj je odobreno 95 tisuća kuna za promociju filmske umjetnosti, za organizaciju Dana dokumentarnoga filma koji se tradicionalno održavaju u 10. mjesecu i za organizaciju malog DOKUarta; nacionalnog natječaja za osnovnoškolce koji se održava u Bjelovaru. Udruzi Bjelovart odobreno je 200 tisuća kuna za organizaciju Božićnog Gala koncerta, koji se tradicionalno organizira u Bjelovaru. Bjelovarskom kazalištu odobreno je 200 tisuća kuna za pripremu i izvođenje predstava za djecu, organizaciju dramskog, plesnog i lutkarskog studija za djecu. Za Kulturno-umjetničko društvo Bjelovar odobreno je 15 tisuća kuna za očuvanje tradicije Bilogore i bilogorskog kraja. HORKUD Golubu je odobreno 23 tisuće kuna za očuvanje građanske tradicije.Udruzi Bjelovarski graničari Husari 1756. odobreno je 160 tisuća kuna za zaštitu nacionalne i kulturne baštine, za zaštitu i čuvanje vojne povijesti grada, za organizaciju tabora mladih husara i sudjelovanje na različitim manifestacijama u gradu kao što su Terezijana, Husarska utrka i Dan grada Bjelovara. Češkoj OBEC Bjelovar odobreno je 80 tisuća kuna za organizaciju različitih oblika stvaralaštva češke kulture, njegovanje Češkog jezika i pisma te za organizaciju Večeri nacionalnih manjina. Ukupan iznos koji je dodijeljen u ovom pozivu je 803 tisuće kuna i vjerujemo da ćemo svi uživati u programima i aktivnostima koje ove udruge provode i da će se svi ti programi uspješno provoditi , rekla je zamjenica gradonačelnika Lidija Novosel.

Bjelovarski gradonačelnik Antun Korušec rekao je da je Javni poziv objavljen u javnim glasilima i na web stranicama Grada Bjelovara.
– Cijela Hrvatska je to mogla vidjeti, izabrano je Povjerenstvo, a Kulturno vijeće je donijelo svoje mišljenje. Financijski iznosi se odnose na 2017. godinu. Ostalo nam je još 17 tisuća kuna. Imamo i jednogodišnje programe i projekte raznih drugih vrsta programa za koje je odobreno 885 tisuća kuna. Ostale udruge koje nam se pojavljuju tijekom godine imaju na raspolaganju 80 tisuća kuna, istaknuo je gradonačelnik i dodao da će udruge dobiti ukupno 2 milijuna i 300 tisuća kuna u 2017. godini.

Predstavnik Udruge DOKUart, Denis Hladiš rekao je da je ova financijska pomoć grada za DOKUart neprocjenjiva.
– Prije 12 godina počeli smo sa DOKUart-om, kada ljudi nisu vjerovali da će DOKUart zaživjeti u gradu Bjelovaru, osim Gradske uprave koja je tada dala inicijalna sredstva. Filmove je pogledalo 3500 gledatelja i to sve zahvaljujući vrlo vrijednoj pomoći Grada Bjelovara ne samo u financijskom dijelu, nego i u svim ostalim stvarima koje su nužne za održavanje festivala. Za nas je bitno da je sav novac na računu udruge jer radimo sa dosta stranih producenata i tada ako ne poštujete ono što ste dogovorili, njih ne zanima jeste li vi uspjeli naći novac ili ne. To je nama velika sigurnost, da možemo već sada krenuti u dogovaranje filmova, rekao je Denis Hladiš i zahvalio Gradu Bjelovar na podršci.

Slične objave