19. lipnja 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

GRAD BJELOVAR: Natječaj o zakupu prodajnih mjesta za blagdan Svi Sveti

2018 10 04 053912

Grad Bjelovar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na temelju članka 4. i 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava ispred groblja Borik i Svetog Andrije za blagdan Svi Sveti (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” br. 3/15) raspisuje

 

NATJEČAJ

o zakupu prodajnih mjesta za blagdan Svi Sveti

  1. Predmet javnog natječaja je zakup prodajnih mjesta (postavljanje štandova i naprava) za prodaju svijeća, prigodnih proizvoda od stakla – pokrova za cvjetne aranžmane i podložaka za svijeće (u nastavku: prigodni proizvodi od stakla), za postavljanje peći za pečenje kestena, kokica, uređaja za pripremu šećerne vate, mjesta za prodaju gumenih bombona i balona.1.1. Lokacije za postavljanje štandova za prodaju svijeća su:
   • ispred groblja Borik – 18 prodajnih mjesta
   • ispred groblja Sveti Andrija – 13 prodajnih mjesta

   Prodajna mjesta dodjeljuju se na razdoblje od 29.10.-1.11.2018. godine po početnoj cijeni 600,00 kn po prodajnom mjestu.

   1.2. Lokacije za postavljanje štandova za prodaju prigodnih proizvoda od stakla

   • ispred groblja Borik – 2 prodajna mjesta
   • ispred groblja Sveti Andrija – 2 prodajna mjesta

   Prodajna mjesta dodjeljuju se na razdoblje od 29.10.-1.11.2018. godine po početnoj cijeni 300,00 kn po prodajnom mjestu.

   1.3. Lokacije za postavljanje peći za pečenje kestena, uređaja za pečenje kokica, pripremu šećerne vate, prodaju gumenih bombona i balona su:

   • ispred groblja Borik – 6 prodajnih mjesta
   • ispred groblja Sveti Andrija – 6 prodajnih mjesta

   Prodajna mjesta dodjeljuju se za razdoblje od 31.10. do 01.11.2018. godine po početnoj cijeni 100,00 kn po prodajnom mjestu.

   1.4. Plan lokacija i razmještaj prodajnih mjesta zainteresirani mogu razgledati svaki radni dan za vrijeme trajanja javnog natječaja od 8,00 – 12,00 sati, u Gradu Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 2 u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u prostoriji br. 38/II kat, gdje mogu dobiti i sve ostale informacije (telefon 043 622 048)

  2. Ponuda treba sadržavati:
   • naziv i adresu ponuditelja, broj telefona/mobitela
   • izvod iz sudskog registra za pravne, kopiju obrtnice za fizičke osobe, izvod iz registra Udruga, odnosno dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti
   • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta javnog natječaja
   • naziv groblja i broj prodajnog mjesta za koje se ponuda podnosi, namjenu prodajnog mjesta utvrđenog Planom lokacija i razmještaja prodajnih mjesta, te iznos koji se nudi za svako pojedino prodajno mjesto na određenoj lokaciji.
    Obrazac ponude i Izjave o prihvaćanju svih uvjeta javnog natječaja zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na adresi navedenoj u točki 1.4. ovog natječaja.
  3. Za svaku lokaciju i za svako prodajno mjesto mora se podnositi zasebna ponuda. Jedan ponuditelj može za svako navedeno groblje dostaviti ponudu za najviše tri prodajna mjesta za prodaju svijeća, te za najviše dva prodajna mjesta za prodaju prigodnih proizvoda od stakla, pečenje kestena, kokica, uređaja za pripremu šećerne vate, mjesta za prodaju gumenih bombona i balona.
  4. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti, dostavom pisane ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ ZA LOKACIJE”, na adresu: Grad Bjelovar Trg E. Kvaternika 2.
   Krajnji rok za dostavu ponuda, neovisno o načinu dostave je 15. listopada 2018. god. do 8,00 sati.
  5. Uvjet za odabir najpovoljnije ponude je:
   • najviša ponuđena cijena za prodajno mjesto koje je predmet natjecanja
  6. Ponuditelj s najpovoljnijom ponudom sklopit će ugovor o zakupu lokacije i prodajnih mjesta s Gradom Bjelovarom najkasnije do 25. listopada 2018. godine.
  7. Najpovoljniji ponuditelji dužni su prije potpisivanja ugovora o zakupu prodajnih mjesta uplatiti ukupno ponuđeni iznos za prodajna mjesta koja su dobili po ovom natječaju. Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne uplati ponuđeni iznos i ne potpiše ugovor u utvrđenom roku za sklapanje ugovora o zakupu prodajnih mjesta, smatrat će se da je odustao od ponude, te će se navedeno prodajno mjesto ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuditelju na predmetnoj lokaciji. Dodijeljena prodajna mjesta ne mogu se prenositi na treće osobe. U slučaju da dva ili više ponuditelja za određeno prodajno mjesto ponude istu cijenu povoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je u pisarnicu Grada Bjelovara zaprimljena ranije.
  8. Otvaranje pristiglih ponuda po ovom natječaju izvršit će se dana 15. listopada 2018. godine, u prostorijama Grada Bjelovara,Trg Eugena Kvaternika 2/II kat u prostoriji broj 38, s početkom u 8,00 sati, a otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
  9. O rezultatima izbora ponuditelji će biti obaviješteni najkasnije u roku od pet dana od dana izbora.
  10. Ako koje prodajno mjesto nakon provedenog natječaja ostane nezakupljeno, ugovor o zakupu zaključit će se sa zainteresiranim ponuditeljem direktnom pogodbom po najviše ponuđenoj cijeni na određenoj lokaciji, ovisno o namjeni prodajnog mjesta navedene lokacije.
  11. Ponuditelji moraju o svom trošku osigurati tipski štand.
  12. Ponude koje ne sadrže isprave navedene u javnom natječaju, ponude koje nisu propisno dostavljene i označene, ponude koje nisu u skladu s uvjetima natječaja, kao i nepravovremene ponude smatrat će se nepravovaljanima i neće se razmatrati.

Klasa: 363-05/18-01/62
Urbr: 2103/01-06-18-1
Bjelovar, 03.10.2018.

                                Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Izvor informacija: Grad Bjelovar – www.bjelovar.hr

Slične objave

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja
Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.
Autorska prava
Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.
Pravo na prenošenje
Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.
Linkovi na ostale stranice
Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati linkove na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.
Zaštita privatnosti
Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl.
Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.
Prava i obveze korisnika
Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:
•    Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji.
•    Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći.
•    Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima.
•    Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
•    Lažno predstavljanje
•    Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
•    Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima.
Registracija korisnika
Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.
Pravila komentiranja
Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni.
Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Linkovi trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43 000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.