Crosst.hr

Danas se obilježava Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u RH

dan civilne zastite

Danas, 01. ožujka 2021. g., sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, tradicionalno se obilježava Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, na isti datum kada se obilježava i međunarodni dan civilne zaštite.

Protekla 2020. godina je, nažalost, bila više nego samo pokazatelj važnosti sustava civilne zaštite i svih njezinih komponenti i sudionika na planskoj i provedbenoj razini. Iako u tzv. „mirnodopsko“ razdoblje se tako ne čini, sustav civilne zaštite predstavlja složen sustav prosudbi, planiranja i upravljanja kapacitetima u skladu s obvezama koje imaju kao sudionici, operativne snage i građani u situacijama kada nastupe stanje izravne opasnosti za život, zdravlje i imovinu, te u slučaju pojave velikih nesreća ili katastrofa.

U tom smislu sudionici sustava civilne zaštite, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova i glavna komponenta za provedbu zadaća Ravnateljstvo civilne zaštite, središnja tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nositelji su pripreme i provedbe javnih politika na smanjivanju rizika i jačanja svijesti o mogućim ugrozama, provođenja općih i specifičnih preventivnih mjera te su u tom smislu nositelji, regulatori, administratori i oslonac za pripremu i djelovanje operativnih snaga civilne zaštite. Pored navedenih, sudionici sustava su i Oružane snage Republike Hrvatske i Policija koji svojim kapacitetima značajno doprinose učinkovitosti provođenja mjera civilne zaštite u katastrofama.

Operativne snage sustava civilne zaštite sastoje se od kapaciteta vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba i drugih udruga građana. Svi ti kapaciteti, na načelu kontinuiteta obavljanja djelatnosti, pripremaju se za zajedničko operativno djelovanje u kompleksnim izvanrednim situacijama i katastrofama, odnosno kada se aktivira sustav civilne zaštite.

U protekloj 2020. godini područni uredi civilne zaštite, zbog okolnosti uzrokovanih koronavirusom, uglavnom su ispunili predviđene redovne planske ciljeve vezanih uz Program aktivnosti i mjera zaštite od požara, aktivnosti TURS 2020, mjere i aktivnosti u nepovoljnim vremenskim uvjetima, provođenje inspekcijskih nadzora, nadogradnju operativno-komunikacijskog sustava i ostale redovne aktivnosti.

U svim područnim uredima civilne zaštite i pripadajućim službama, zbog novonastale situacije, u značajno manjem obimu, prigodno je obilježen Dan 112.

Zbog epidemije COVID-19 Služba civilne zaštite Bjelovar sa svojim cjelokupnim kapacitetima aktivno i svakodnevno – bez iznimke, sudjeluje u radu stožera civilne zaštite županije, gradova i općina te je puna pozornost posvećena i orijentirana na poslove i zadaće praćenja i provođenja Odluka Stožera civilne zaštite RH i preporuka HZJZ radi sprečavanje širenja i suzbijanja epidemije. Sukladno navedenome, inspektori Odjela inspekcije, kao ustrojstvene cjeline Službe civilne zaštite, uz Županijski centar 112, svakodnevno su provodili inspekcijske nadzore i kontrole nad provedbom Odluka Stožera CZ RH i preporuka HZJZ, po potrebi se organizirala distribucija zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, kao i podjela opreme stožerima CZ JLP(R)S. Također, sukladno situaciji i širenju bolesti obavljala se potrebna mobilizacija i demobilizacija pravnih subjekata i objekata, za karantene te opremanje potrebnih prostora za prihvat oboljelih od korona virusa.

Analizom zaprimljenih izvješća i provedenih aktivnosti, zaključeno je kako je u narednom periodu potrebno provesti aktivnosti na jačanju sposobnosti i kapaciteta stožera civilne zaštite prvenstveno općina, te nadzora pravnih osoba kao sudionika sustava civilne zaštite kako bi svoje institucionalne i funkcionalne resurse uklopile u sustav civilne zaštite

Od aktivnosti i postignuća na nacionalnoj razini mogu se spomenuti aktiviranje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u veljači 2020. g. koji neprestano održava redovite sastanke s županima, načelnicima županijskih stožera CZ, pročelnicima i voditeljima službi RCZ, predstavnicima ugostitelja, glazbene industrije te sektora trgovine. Kako na nacionalnoj, posebne napore uložio je i županijski stožer civilne zaštite sa članova iz svih segmenata društveno značajnih službi, posebice zdravstvene sfere i operativnih snaga, sa nesebično utrošenim resursima Bjelovarsko-bilogorske županije čije aktivnosti su uvijek bile brze, odlučne i transparentne, sve s ciljem zaštite zdravlja i života svojih žitelja.

U ožujku 2020. g. donesen je Zakon o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer CZ RH dobiva mogućnost donošenja Odluka koje se donose na nacionalnoj i lokalnoj razini na prijedlog županijskih stožera CZ. Ukupno je doneseno 249 Odluka (na nacionalnoj razini kao i dodatne strože mjere na lokalnoj razini županija, gradova ili općina).

Zbog očito izvanredne situacije u kojoj se našlo naše društvo ukazala se stvarna potreba i angažirane su operativne snage sustava civilne zaštite i to: aktivirani su lokalni Stožeri civilne zaštite – 576 stožera  i cca 4.600 članova, od čega 24 stožera na području Bjelovarsko-bilogorske županije (županijski, 5 gradskih i 18 općinskih), službenici Ravnateljstva civilne zaštite, povjerenici i postrojbe civilne zaštite, HGSS (BBŽ . Stanica Bjelovar), Hrvatski Crveni križ (gradska društva), vatrogasci (javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice općina – DVD-i).

Od početka izbijanja pandemije pripadnici Državne intervencijske postrojbe postavili su 146 kontejnera i 121 šator za potrebe medicinskih ustanova, od čega i 6 kontejnera i 5 šatora za potrebe Opće bolnice Bjelovar i COVID ambulanti u Bjelovaru i Daruvaru, uz dodatne pribavljene kontejnere od strane županije i šatore postavljene od strane županijskog društva Crvenog križa i HGSS-a, Stanica Bjelovar.

Na području Republike Hrvatske za potrebe karantenskog smještaja mobilizirano je ukupno 56 objekata, od čega 2 objekta na području Bjelovarsko-bilogorske županije, jedan za smještaj građana kojima je određena samoizolacija, a nemaju vlastite uvjete i jedan za smještaj vozača teretnih vozila. Osim toga, u pripravnosti je bio i sekundarni centar za izvanbolnički smještaj oboljelih s lakšim simptomima, no na sreću, zbog dovoljnih kapaciteta, osposobljenosti zdravstvenih ustanova i relativno povoljne situacije sa brojem zaraženih i potrebama bolničkog liječenja, isti nije morao biti aktiviran.

Sustav e-propusnica se pokazala u određenom trenutku kao nužda te je u ožujku 2020. g. donesena Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj što je zahtijevalo maksimalni angažman svih stožera civilne zaštite . na nacionalnoj, županijskoj, gradskoj i općinskoj razini.

Nadalje, radi zadovoljenja potreba za medicinskom zaštitnom opremom, na državnoj je razini u Jastrebarskom formiran logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite za distribuciju takove opreme za sve korisnike u Republici Hrvatskoj koji provode mjere zaštite zdravlja od COVID-19. Kroz logistički centar RCZ u Jastrebarskom i  4 zonska skladišta (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) distribuirano je preko 35 milijuna artikala zaštitne opreme koja se promptno zanavlja.

S ciljem osiguravanja poštivanja propisanih epidemijskih mjera implementiranih u Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, provodio se i provodi se nadzor od strane inspektora Ravnateljstva civilne zaštite, mobiliziranih pripadnici DIP CZ te policijski službenici u suradnji s Državnim inspektoratom RH. Izmjenom Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dobivena je mogućnost izricanja strožih kazni kao i kažnjavanje fizičkih osoba kao nepopularna, ali evidentno nužna mjera. U tom je smislu, na županijskoj razini, ponajviše bio angažiran Odjel inspekcije, proveo više od 6400 nadzora.

Županijski centar 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija te koordinira hitne službe, zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti je tijekom 2020. g. bio dodatno opterećen te je tako zaprimio gotovo 30% više namjenskih i nenamjenskih poziva no uz to je bio zadužen za prikupljanje i obradu informacija sa terena te koordinaciji aktivnosti među stožerima kao i svakodnevnom podnošenju izvješća o stanju na području županije i provođenju propisanih epidemioloških mjera.

Služba civilne zaštite Bjelovar je kroz dugi niz godina bila posebno aktivna u provedbi Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području županije, kao i iznadprosječnom broju provođenja vježbi evakuacije i spašavanja u prosvjetnim objektima te drugim pravnim subjektima koji su dužni voditi brigu i o sigurnosnom aspektu svog poslovanja.

Iako je zbog smanjenja rizika za zdravlje nužno morao biti smanjen broj izvođenja vježbi evakuacije i spašavanja, na inicijativu ravnatelja Tehničke i Obrtničke srednje škole u Bjelovaru će se danas, 01. ožujka 2021. g. oko 12,00 sati, održati vježba evakuacije učenika i osoblja škola u slučaju potresa (bez angažiranja žurnih službi) pri čemu će Služba civilne zaštite Bjelovar imati savjetodavno usmjerivačku ulogu.

Tradicionalno se održavala i svečana sjednica Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije, no ove godine je, zbog više nego jasnih razloga, ta opcija isključena, pa će tako Dan civilne zaštite biti simbolično obilježen u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

 

 

 

Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.