Crosst.hr

Bjelovarsko-bilogorska županija nastavlja s potporama za razvoj lovstva i lovnog turizma

2017 2 županija bbz 5

U Županijskom proračunu predviđeno je 1 milijun i 650 tisuća kuna

Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području naše županije. Naime, i ove godine nastavlja se dodjela subvencija za lovačke udruge i društva s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, pa je tako Županija raspisala Javni poziv za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva, a za tu namjenu u Županijskom proračunu predviđeno je 1 milijun i 650 tisuća kuna.

Tako se na Javni poziv za dodjelu subvencija mogu javiti lovozakupnici koji su zaključili ugovor s Bjelovarsko-bilogorskom županijom o zakupu zajedničkog lovišta, ali moraju imati i ispunjene sve obveze iz Ugovora o zakupu zajedničkog lovišta. U sklopu ovog poziva, lovačke udruge za subvenciju mogu prijaviti razne namjene: unos pernate divljači ili zeca, promidžba lovstva, kupovina zemljišta i za druge potrebe u lovstvu.

Vezano za raspisivanje Javnog poziva, župan Damir Bajs je rekao da Bjelovarsko-bilogorska županija već 17 godina ima mjere vezane za lovstvo na području županije i da je prva županija koja je to uvela.
– U 2016. godini produžili smo zakupe lovišta u narednih deset godina i tu moram naglasiti da našim lovištima isključivo gospodare lovačke udruge s područja naše županije. Razlog tome je da naše lovačke udruge najbolje gospodare lovištima na svojem području, rekao je Bajs i dodao da će partnerski odnos između Županije i lovačkih udruga nastaviti se i dalje, a to pokazuje i raspisivanje ovog Javnog poziva od strane BBŽ-a.
– U Javnom pozivu postoje 12 mjera za dodjelu subvencija, a sredstva su osigurana u Županijskom proračunu. Što se tiče mjera one su ugovorene upravo s našim lovcima, jer oni najbolje znaju u što je potrebno ulagati kako bi se lovišta diljem Bjelovarsko-bilogorske županije na najbolji mogući način održavala, a samim time i unaprjeđivala. Ovdje moram istaknuti da lovstvo nije samo lov već briga za divljač, za prirodu i okoliš, a sve to pridonosi razvoju lovnog turizma na našem području koji je u zadnje dvije do tri godine sve više u porastu, naglasio je župan i nastavio da ovaj Javni poziv Županije omogućava da se 43 lovačke udruge jave za dodjelu novčane potpore na ovih 12 mjera.
– Osigurano je 1.650.000,00 kuna i ako bude potrebno iznos ćemo povećati. Sredstva koja dobivamo od lovačkih udruga za koncesiju, odnosno zakupe, vraćamo lovstvu, pa čak i više od toga. Također, moram naglasiti da smo na prijedlog Lovačkog saveza u suradnji s lovcima povećali sufinanciranje s 50 posto na 70 posto, a riječ je o osiguranju lovišta, odnosno da naše lovačke udruge odgovaraju za sve štete koje se dogode, posebno kada je riječ o javnim prometnicama, rekao je župan Damir Bajs i dodao da je stoga povećano sufinanciranje.

Župan je također istaknuo i povećani udio lovnog turizma.
– Naša lovišta su dostigla kvalitetu kao što je bila prije rata, a tome su pridonijele naše lovačke udruge koje brini o tim lovištima. Ovdje bi istaknuo i činjenicu da je Hrvatski lovački savez odlučio da njihov centar bude na području naše županije, stoga je i kupio objekt u Podgariću. Mi smo u kontaktu s njima i Županija će dati punu potporu, jer će niz lovnih aktivnosti biti na našem području. To je još jedno priznanje našem lovstvu i još jedan iskorak u turističkom potencijalu, istaknuo je župan Damir Bajs.

Što se tiče potpora za lovačke udruge na području Bjelovarsko-bilogorske županije, predsjednik Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije Miroslav Čačija je naglasio da je župan Damir Bajs i Bjelovarsko-bilogorska županija napravila puno za lovstvo na našem području.
– Prisjetimo se 1995. godine kada su prvi puta ustanovljena županijska lovišta i tada je Damir Bajs zajedno s lovačkim udrugama borio se da oni dobiju zakup lovišta, jer je smatrao da će brigu o lovištima najbolje voditi lovačke udruge s našeg područja. Tako je bilo i prošle godine, 2016. kada su lovačke udruge dobile ponovno u zakup naša lovišta, a riječ je o 43 zajednička lovišta. Naime, inspekcija Ministarstva poljoprivreda za resor lovstva nije dala pozitivno mišljenje za neka lovačka društva s područja naše županije. Tada je župan mogao izostaviti ta društva, kao što su napravile neke županije, ali to se nije dogodilo brzom reakcijom naše županije i samog župana Damira Bajsa, rekao je Čačija i dodao da je takva suradnja pridonijela da Bjelovarsko-bilogorska županija bude u samom vrhu što se tiče lovstva i lovnog turizma.
Čačija je također naglasio da je naše lovstvo poznato ne samo u Hrvatskoj već i izvan njezinih granica.
– U 2016. godini imali smo dosta stranih lovaca koji su o nama dali pozitivno mišljenje, koje je vezano za nas kao domaćine koji brinemo o svojim lovištima i divljači. To je prepoznao i Hrvatski lovački savez, pa je tako u koncesiju dobio jedan dio lovišta prema Garešnici, kazao je Čačija i dodao da će to biti od velikog značaja za našu županiju.

Što stiče potpora putem Javnog poziva, predsjednik Miroslav Čačija je istaknuo da će to bitno poboljšati status lovačkih udruga, ali i onime čime te udruge gospodare.

Mato Kovačević, tajnik Lovačkog saveza BBŽ-a istaknuo je dobru suradnju Županije i Lovačkog saveza i zahvalio se na potporama. Također je dodao da su radili na izmjenama u programima i mjerama u Javnim pozivima,a riječ je o aktivnostima koje su potrebne za očuvanje lovišta na našem području.
– Što se tiče toga, i ove godine imamo nove prijedloge za Županiju, a vezano je za pojavu nove divljači, točnije predatora-čagalj. On je nastanio skoro sva lovišta na području naše županije i potrebno je voditi brigu o zdravlju te životinje kao što vodimo brigu o lisicama. Vezano za to predlažemo da se čagalj sufinancira zajedno sa lisicama. Druga, ali isto bitna stvar je veliki američki metilj koji nam može nanijeti štetu, jer smo jedna od priznatih županija po kvaliteti srneće divljači. Nažalost, šteta može biti velika, jer srneća divljač teško ga podnosi zbog male bio mase. Iz tih razloga predložit ćemo županiji da umjesto nekih aktivnosti ubaci ovu, radi prevencije od bolesti američkog metilja, rekao je Kovačević.

Što se tiče lovnog turizma, Kovačević je također istaknuo da nam dolaze lovci iz svih europskih zemalja, ali je posebno u porastu domaći lovni turizam.

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.