Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Bjelovarski sajam, bolnica, branitelji, cesta, pruga i tako redom, uvijek su tema aktualnog sata Županijske skupštine BBŽ

2017 zup skupstina 3

Zlatko Barila (HSU) postavio je prvo pitanje na 3. Sjednici Županijske skupštine vezano za Opću bolnicu Bjelovar.

– Bolnica je za našu generaciju bitna. Mora biti dobro opremljena i mora dobro raditi. U ime kluba umirovljenika i stranke umirovljenika postavio bih pitanje. Članovi županijske skupštine glasovali su da izgradnja bolnice ide dalje. Imali smo i u našoj skupštini i stranku koja je uvjeravala građane da to nama ne treba. A gle čuda, sada se stvari pozitivno kreću. Želimo čuti do kuda smo stigli s bolnicom, pitao je Zlatko Barila.

 

Damir Bajs je na ovo pitanje odgovorio da se kreće u pozitivnom smjeru.

– Pred izbore je HDZ jasno naglasio da bolnica neće dobiti potporu niti od strane resornih ministarstava niti regionalnog razvoja, da mi ne možemo na taj način pristupiti rješavanju gradnje nove bolnice. Glasali su protiv odobrenja zaduženja same bolnice. Resorno ministarstvo je dalo pozitivno mišljenje. Ministarstvo regionalnog razvoja dalo je pozitivno mišljenje. Europska komisija  je prihvatila projekt u cijelosti. To znači da ćemo mi sutra u Vladi RH supotpisati ugovor ( Opća bolnica, ali i Županija ) kao partneri. Biti će odobren ukupni iznos od 70 milijuna kuna i to je preduvjet koji je bio ključan da možemo krenuti prema gradnji nove zgrade. Srećom Vlada i ministarstva gledaju projekte, a ne razmišljanja lokalne politike. Nakon potpisa ugovora, od sutra krenut ćemo prema izmjeni i dopuni građevne dozvole i kad prođe natječaj počinje gradnja. Naša bolnica je jedna od najstarijih u RH. Ima dugu tradiciju, ali i stare zgrade iz 18. 19. i 20. stoljeća i Vlada i ministarstva su odlučila da ovoj županiji treba zgrada nove bolnice.

2017 zup skupstina 31 1

Silvestar Štefović (HDZ) postavio je pitanje transparentnosti poslovanja Bjelovarskog sajma d. o. o. i ispravnosti izvješća.

– Rekli ste da ste prihvatili prijedlog drugog suvlasnika sajma za ponovnim izvješćem. Obzirom da smo se prozvali najtransparentnijom županijom, zašto još uvijek nije provedena revizija ukupnog poslovanja sajma kako je to zatražio gradonačelnik? Ne pitam za reviziju financijskog izvješća koju je tražio bivši gradonačelnik. Pitam vas župane, što se skriva na Bjelovarskom sajmu kad nemamo reviziju njegovog ukupnog poslovanja, pitao je Silvestar Štefović.

 

Damir Bajs je rekao da mu je drago da je pitanje vezano uz jedan od najvećih brendova BBŽ, Bjelovarski sajam.

– Kada govorimo o transparentnosti, naravno da smo mi najtransparentnija županija u Hrvatskoj. Imamo bezuvjetni nalaz državne revizije o poslovanju Županije što imaju tek dvije ili tri županije u Hrvatskoj. Dobili smo zahtjev za reviziju poslovanja sajma i od novog gradonačelnika. Prihvatili smo reviziju i naznačili rokove koji još nisu prošli, naglasio je Bajs.

 

 

Siniša Glavaš (BUZ), pitao je o odlasku ljudi iz Bjelovarsko – bilogorske županije i države u strane zemlje.

– Samo 2016. godine broj zaposlenih u javnom sektoru porastao je za 20 posto. Pritom je dio stanovništva otišao, pa je sve manje onih koji bi njihove usluge koristili. Državna potrošnja je nastavila s rastom, a podižu se porezi i davanja. Što se poduzima da se ovi negativni trendovi smanje, pitao je Siniša Glavaš.

 

Damir Bajs je rekao da je ulaskom u EU mnogo sugrađana iskoristilo svoje pravo da odu negdje drugdje raditi.

– Pozitivno je što smo po broju odlazaka pri dnu popisa hrvatskih županija. Stanje gospodarstva je ključno za planiranje ostanka ljudi ovdje. Javni sektor ima 60 tisuća zaposlenih. Jedna trećina svih zaposlenih radi u našoj metropoli. Mi moramo napraviti sve što je u našoj moći da kod nas ostanu liječnici specijalisti, a u Zagrebu to nije problem,  rekao je Damir Bajs.

2017 zup skupstina 41

Sandra Frčo (HNS) pitala je za Program ”Zaželi” za zapošljavanje žena, u kojoj je fazi i koliko će žena biti zaposleno kroz navedeni program.

 

Damir Bajs je rekao da u ovoj županiji svaki peti stanovnik ima iznad 65 godina.

– To znači da imamo velike potrebe i u urbanom dijelu i ruralnom za pomoć u kući. Niz gradova i općina to su radili dio vremena. Mi smo županija koja je imala mnogo programa unapređenja kvalitete života. Županija je nositelj programa uz Centre za socijalnu skrb. Program je težak 10,5 milijuna kuna i trebao bi biti proveden kroz 30 mjeseci. Žene koje su starije od 50 godina bit će zaposlene, tako da svaka ima po pet osoba za koje će se brinuti. Kroz to ćemo omogućiti i doškolovanje. Natječaj je zatvoren, mi smo prošli prvu provjeru i dobili pozitivno mišljenje, rekao je župan.

 

 Andrea Prugovečki Klepac (HSS)  pitala je o školskim odborima.

– Ne vidimo prijedloge za imenovanja i razrješenja. Kako imenujete članove školskih odbora?

 

Damir Bajs  je rekao da župan odlučuje o tome.

 – Odluke se donose na način da imenovana osoba najviše može doprinijeti razvoju ustanove. Ova županija nije različita od drugih županija po načinu izbora, rekao je Bajs. 

2017 zup skupstina 43

Andrea Prugovečki Klepac na to je rekla da bi kandidati trebali imati najmanje prediplomski ili specijalistički studij.

– Molila bih da mi u pismenom obliku dostavite u koje ste odbore u ovom novom sazivu imenovali ljude i njihove stručne spreme, pojasnila je vijećnica Andrea Prugovečki Klepac.

 

Župan Bajs je na to rekao da županija nije nikakva tajna organizacija.

– Sva rješenja župana bit će objavljena u županijskom glasniku. Tako je to bilo zadnjih 20 godina, a biti će i u buduće, naglasio je Bajs.

 

Dražen Paun (D.BAJS NL) pitao je o prometnoj povezanosti sa Zagrebom.

– Kruže glasine o problemima oko pruge, naglasio je vijećnik Paun.

 

Damir Bajs je odgovorio na pitanje, istaknuvši da postoji projekt pruge Sv. Ivan Žabno – Gradec.

– Upravo je ova Županijska skupština odobrila sredstva za projektiranje i otkup zemljišta za ovu prugu. Ja sam bio predsjednik povjerenstva za gradnju pruge. Mi smo uspjeli ishoditi građevinsku dozvolu, a HŽ je odobrio gradnju. Imamo saznanja da će ta pruga biti gotova sukladno ugovoru koji je potpisan. Tih 12,7 kilometara vrijednih nekoliko stotina milijuna kuna bit će gotovo negdje u ožujku 2018. godine. Međutim, zatražio sam sastanak u Zagrebu s predstavnikom Ministarstva prometa, direktorom HŽ-a putničkog prometa i direktorom HŽ infrastrukture. Sastanak je bio vezan uz stavljanje pruge u funkciju. Gradnja pruge nije nama cilj. Cilj je da dobijemo brze vlakove, direktne linije, brzu povezanost i postanemo prigradsko naselje Zagreba. Ono što sada znamo je da drugi projekt kasni. Projekt gradnje drugog kolosijeka koji ide prema Dugom Selu. Naša pruga bi se trebala pripojiti upravo na taj drugi kolosijek koji još nije izgrađen. Postoji opasnost da dobijemo prugu koja nije spojena ni na što. U razgovoru sam predložio da obzirom da drugi kolosijek postoji i funkcionira, da se iznađe mogućnost da se priključi na onaj kolosijek koji je u funkciji, jer onaj na koji se treba priključiti trebao bi biti gotov 2019. ili 2020. godine. Mi želimo da tih 50 metara spojnog dijela sa drugim kolosijekom bude napravljen, a naša pruga stavljena u funkciju.  HŽ će vidjeti kako to tehnički izvesti. Ako je ovo prva pruga nakon 50 godina koja se gradi, onda treba biti spojena. Mi ćemo se vidjeti s njima da nam pokažu tehničko rješenje i da dođe do spajanja na kolosijek, do veljače ili ožujka.  Također smo uspjeli dobiti niz novih linija koje Bjelovar povezuju sa Zagrebom. Naš prijedlog bio je da se i drugi dio županije uvrsti u ukupnost prometovanja.  Godine je došlo do rekonstrukcije pruge prema Daruvaru vrijedne 70 milijuna kuna. Želimo da se vrati promet na tu prugu. Pruga je remontirana, a vlakovi se nisu vratili. Mi smo predložili HŽ-u da se uvrste linije koje bi spojile i tu željezničku mrežu. Gubitak željezničke povezanosti je nešto što se ne može nadoknaditi, rekao je župan Damir Bajs dodavši kako nam je cilj da i studenti iz Bjelovara mogu ujutro sjesti na vlak i otići u Zagreb, a navečer se vratiti kući.

 2017 zup skupstina 48 1

Đurđica Ćasar (HSLS) rekla je da je županiji treba hitna stomatološka ambulanta.

– Sada su to privatni zubari kojima morate platiti 300 kuna, ako dođete izvan radnog vremena vašeg zubara, rekla je Đurđica Ćasar.

 

Damir Bajs rekao je kako će Upravni odjel za zdravstvo provjeriti da li dežurstva i sve ostalo, kako je ugovoreno s HZZO-om zaista funkcioniraju u stvarnosti i da li postoji potreba za organiziranjem hitne ambulante. Ako će biti potrebe, postojeći ugovori se mogu promijeniti ili neka se provode kako trebaju.

 

Tihomir Jaić (SDP) pitao je o elementarnim nepogodama.

 – U kojim općinama i gradovima smo proglasili elementarne nepogode?

Je li je moguće da Regionalna razvojna agencija pomogne OPG-ima u ispunjavanju dokumentacije za mjeru 5. Veći dio malih OPG-ova ne zna pripremiti dokumentaciju za naknadu štete, rekao je Jaić.

 

Župan Bajs je rekao da je ove godine proglasio nekoliko elementarnih nepogoda.

– Kod proglašenja elementarne nepogode mi sve radimo prema zakonu. Mi smo nadogradili zahtjeve gradova i općina za proglašenje nepogode. Kad dobijemo od neke općine zahtjev, mi pošaljemo upit i drugim općinama i gradovima, da li postoji potreba i na njihovom području. Do sada je naknada bila simbolična. Ove godine je Vlada RH raspisala natječaj za odštete od elementarne nepogode. U konačnici, svrha je samo jedna. Da oni koji su oštećeni, za pokrivanje te štete dobiju naknadu.

 

Danijela Šajtar (HDZ) pitala je kada kreće izgradnja Osnovne škole u Čazmi?

– Učenici i nastavnici su u lošem položaju jer zgrada prokišnjava, hodnici su uski, učionice su zastarjeli. Djeca ne mogu izaći iz zgrade na igralište, jer je neograđena, a naputak ministarstva je da zgrada bude zaključana. Učenici u poslijepodnevnoj smjeni borave do navečer, točnije do 18.00 sati i dolaze doma izmučena, rekla je vijećnica Šajtar.

2017 zup skupstina 17

 Župan je odgovorio da nije obaviješten da je ministarstvo dalo pismeni naputak da zgrada bude zaključana.

– Vidjet ćemo da li postoji mogućnost da se problem riješi. Što se tiče energetske obnove, županija je riješila sredstva za energetsku obnovu škola. Za tri tjedna će ići novi natječaj i mi ćemo preuzeti sve svoje obaveze. Krenuti ćemo u projektiranje prema idejnom rješenju. Građevna dozvola nije prihvaćena od resornog ministarstva jer nije bila izrađena po standardu kojeg je ministarstvo propisalo. Sredstva ćemo osigurati i učiniti ćemo sve da se to riješi, kazao je Bajs.

2017 zup skupstina 57 1

Dražen Pavlović (SDP) pitao je o projektu pomoćnika u nastavi.

– Što će biti s djecom koja su se prijavila za pomoć u nastavi, a nisu uspjela proći na natječaju?

 

Bajs je rekao da je asistent u nastavi standard bez kojeg više ne možemo.

– Asistent pomaže i obiteljima i ima ukupnu uključenosti u zajednici. Mi smo omogućili da sva djeca dobiju asistenta. Uvjeti se stalno mijenjaju. Neka djeca su dvije godine imala pravo na asistenta, iako se njihovo stanje nije promijenilo, a potom su promjenom pravilnika ostali bez asistenta. Radimo na tome da se da nalog našim školama kako bi se dodijelili asistenti za koje će sredstva osigurati Županija. Nadam se da ćete mi to odobriti. Ni jedno dijete u županiji koje ima takvu situaciju neće ostati bez svog asistenta. Moram reći kako je dirljivo koliko se djeca vežu uz asistente, ali o oni uz djecu i njihove obitelji. Nije jasno kako Centar za socijalnu skrb da zeleno svjetlo, odnosno preporuku na temelju zdravstvenog stanja djeteta za asistenta, a onda to dijete ne dobije asistenta, rekao je župan.

2017 zup skupstina 58

Ruža Hrga (HDZ) pitala je što se planira sa starim učeničkim domom u središtu grada.

 – Što duže zgrada bude prazna, više će propadati, naglasila je vijećnica.

 

I ovo je župan pojasnio. Rekao je da se u dvije učionice održava nastava Medicinske škole.

– Đački dom je još uvijek vlasnik nekretnine. Zatražili smo mogućnost iznajmljivanja tog prostora kao hostela. To je napravljeno, no ovog trenutka moramo ispuniti uvjete da bi se to počelo događati. Potrebno je nekoliko stotina tisuća kuna da se prostor prilagodi. Hostel bi pridonio našem gradu i županiji. Mi ćemo to nastojati riješiti u najkraće moguće vrijeme, kazao je Bajs.

2017 zup skupstina 59

Ivica Vranjić (HDZ) rekao je da su roditelji molili da sugerira Damiru Bajsu.

– Znamo da je on više kao Superman, a ne kao James Bond i da može riješiti situaciju. Radi se o tome da zadnje dijete iz srednje škole izlazi u 19,00 sati, a  prijevoz kreće u 20 sati i 17 minuta. Županija je ta koja subvencionira karte, a zapravo se subvencionira prostor od 70 i nešto minuta vremena za birtije, lokale, možda nešto još i gore, jer ta djeca moraju prestajati to vrijeme na hladnoći, kiši ili na vrućini. Molim da se apelira na gospodina Bajsa, da on svojim utjecajem riješi problem kako bi djeca dobila pola sata manje čekanja. To je sugestija. A sad imam pitanje, razočaran sam reakcijom ljudi za ovom govornicom, kao da su izgubili pamćenje. Dakle, HDZ da vas podsjetim, nije protiv gradnje bolnice. Mi smo za gradnju bolnice, ali da dobijemo bespovratna sredstva, a ne da se zadužujemo. Naglašavam, da Županija nije na vrijeme dobila novac, jer nije imala dobar projekt. Tu je bio problem. Nije moje pitanje vezano za taj problem, samo sam podsjetio kolege. Pitanje je, tko je zatvorio prostor koje su koristili branitelji u sklopu bolnice? Branitelji su svojim rukama uredili taj prostor, a netko ga je zatvorio. Tko je istjerao branitelje iz tog prostora, tko želi izjednačiti branitelje s duševnim bolesnicima i s onima koji su bolesni genetikom ili su bolesni zbog alkoholizma. Tko si uzima za pravo zatvoriti ambulantu za psihosocijalnu pomoć kao da nikad nije postojala, odnosno, konkretno zašto bolnica nije zdrava? Kako netko može biti šefica odjela i dobivati 35 tisuća kuna plaću, a ujedno imati svoju privatnu ordinaciju, rekao je Ivica Vranjić na što ga je predsjednica Županijske skupštine Đurica Ištef Benšić upozorila da bira riječi koje upućuje županu i pazi na rječnik u ovom visokom domu.

 

Na pitanje vijećnika Vranjića, Bajs je rekao da je i on sam hrvatski branitelj i aktivni sudionik u Domovinskome ratu.

– Pazimo na status i prava hrvatskih branitelja. To da bi netko izjednačio branitelje, kako ste vi rekli, sa luđacima, žao mi je što je to uopće izrečeno ovdje. Kažite tko je to tako postupio? Tko je to izjednačio? Imenujte ga da mi nešto možemo napraviti. Što se tiče prava branitelja i liječenju od PTSP-a, mi smo učinili sve da se to nastavi. Imali smo situacije, da neke naše ustanove nisu htjele primiti branitelje kada je to trebalo, primjerice u Daruvarskim toplicama. Ja sam tražio od ravnateljstva da se stavi prioritet braniteljima i da branitelji dobiju mjesto koje zaslužuju. Nakon toga nekim čudom se našlo mjesto za branitelje, naglasio je Damir Bajs.

 

Ivica Vranjić se vratio za govornicu.

– Gospodine Bajs, vi bi trebali znati tko i što se radi u bolnici i kakva je situacija. Istina je da su ljudima uzeli taj prostor. Ja ću to javno na tiskovnoj konferenciji reći o kome se radi, ako bude trebalo.

2017 zup skupstina 35

Bajs je ponovno rekao da ima ljudi koji izjednačavaju branitelje s nekim kategorijama.

– Vi ste rekli da takvi ljudi postoje. Imenujte ih, naglasio je Bajs.

 

Željko Bišćan (HSS) pitao je da li na županiji ima laboratorij za ispitivanje tla.

Župan je rekao da će provjeriti ima li interesa za takvo nešto na županiji, jer je to preduvjet za niz certifikata, te da će poslati odgovor u pisanom obliku.

 

Ozren Bosanac (ORAH)  je pitao o energetskoj obnovi škola.

– Nedavno ste potpisali ugovor od 26 milijuna kuna. Što nas očekuje i kada će se provoditi javna nabava? Kada možemo očekivati početak radova?

 

– Županija je potpisala niz ugovora vezanih uz potpore koje osigurava Europska unija. Ugovori su teški oko 250 milijuna kuna i očekujemo da dio tih natječaja samo poveća tu cifru. Očekujemo da će kroz energetsku obnovu povisiti standard. Svake godine, tri ili četiri škole ušle su u energetsku obnovu. Pri završetku smo projekta iz 2016. godine, a to je škola u Siraču. Napravljena je kompletna rekonstrukcija od temelja do krova i škola sada omogućuje jedan novi standard. Sada ćemo raspisati i natječaje za Domove zdravlja. Prezentirat ćemo našim obrtnicima i poduzetnicima natječaja kako bi se mogli javiti. Promijenio se Zakon o javnoj nabavi i želimo da se poduče kako pristupiti. Bazene u Velikom Grđevcu su radili naši izvođači, i to u roku i kvalitetno. Šteta da se natječaji ne iskoriste. Očekujemo da natječaji idu za dva tjedna. Zadovoljan sam zainteresiranošću naših poduzetnika, rekao je župan Damir Bajs.

2017 zup skupstina 66

Marija Kubišta (HSU) rekla je da posjećuje Odjel rehabilitacije u Daruvarskim Toplicama.

– Primijetila sam da se počelo s renoviranjem ulaza, ali sada radovi stoje. Možemo li znati zašto?

 

– Županija je kroz svoji proračun osigurala milijun kuna što je udio u rekonstrukciji. Smatram da je to potrebno. Nemam informaciju da radovi ne idu. Sredstva iz EU koje smo dobili moramo opravdati. Ne bi bilo dobro da moramo vraćati novac. Provjerit ćemo o čemu se radi, kazao je župan.

 

Milan Filipović (HDZ) pitao je o Cestama d.o.o.

– Zašto se nije realizirala prodaja tvrtke, iako su jamčevine uplaćene?

 

Bajs je rekao da nisu ispunjeni svi uvjeti natječaja, a temeljem odluke Županijske skupštine.

-Naša odvjetnička kuća će provjeriti i donijeti odluku. Bit će prihvaćena ponuda prema naputku odvjetničke kuće. Prepuštamo to stručnjacima koji se time bave.

2017 zup skupstina 70 1

Ivan Beljan (HSS) je rekao da je Gradsko vijeće Čazme inzistiralo da preuzme upravljačka prava nad Osnovnom školom Čazma.

– Imamo primjer Grada Bjelovara koji ima svoje osnivačka prava. Dijelimo i knjige besplatno, sagradili smo i pristupnu cestu.

2017 zup skupstina 26 1

Zlatko Barila (HSU) se na kraju Županijske sjednice obratio vijećnicima. U ime Kluba stranke umirovljenika rekao je da je u prošlom sazivu Županijske skupštine postavljeno jedno neumjesno pitanje.

– Bilo me je stid, a nitko od nas nije reagirao. Na to nas je upozorio jedan novinar. I ovog puta nitko od nas neće nitko reagirati. Želim reći da kao član ove Županijske skupštine, poštujući gospodina Vranjića kao svog kolegu, ne želim slušati ovakve uvredljive riječi, nepoštivanje sustava, države, jer poštivanje države nije držanje ruke na srcu već poštivanje institucija i svakog čovjeka koji ju predstavlja. Naš župan je imenom i prezimenom gospodin Damir Bajs. Ja to cijenim i čast mi je da surađujem s njim te da ovu Županiju vodi već niz mandata. Ne, jedan i dva, već niz mandata. Poštujem riječi i zato moja generacija dobro pamti, ali i poštuje svakog od vas, mlađe i starije. Što se tiče bolnice, niste bili ovdje da vidite kako su se dizale ruke protiv bolnice. Tvoji predstavnici su bili protiv. Ne može moja generacija čekati 30 godina izgradnju bolnice, jer nas tada neće biti. Ti ćeš možda biti u našim godinama, ako te zdravlje posluži. Ovdje smo ti i ja potpisali nešto, da zastupamo veliki broj građana. Te građane moramo poštivati, a svojim nastupom ukazujemo koliko mi svoje birače cijenimo, naglasio je Zlatko Barila.

Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.