19. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Održana sjednica Gradskog vijeća s dovoljnim brojem vijećnika za kvorum

2017 3 gradskovijeceozujak2017 121

Na sjednici su sve točke jednoglasno prihvaćene među kojima su i Odluka za zaduženje za dugoročni financijski kredit Grada Bjelovara za ulaganje u zemljište te za financiranje izgradnje kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana

U utorak, 14. ožujka održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara na kojoj se pojavio dovoljan broj vijećnika kako bi sjednica bila održana i imala kvorum. Sjednica je najavljena prije tri tjedna, materijali poslani, ali zainteresiranost vijećnika je sve manja jer imaju svoje angažmane oko predstojećih lokalnih izbora. Naravno, uopće nije važno koje se odluke donose i što će biti prihvaćeno jer kada se oni vrate onda će imati što kritizirati u naredne četiri godine, pa onda opet sve ispočetka.

Tako se za aktualni sat prijavilo najmanji broj vijećnika do sada, samo šest.

Prva dva pitanja postavila je Ana Urbanek iz stranke Damira Bajsa-Nezavisne liste. Prvo pitanje je bilo vezano za Ivanovčansku ulicu, točnije građane te ulice je zanimalo kada će doći na red rekonstrukcija njihove ulice i je li to u planu? Drugo pitanje je bilo vezano za Udrugu voćara i vrtlara koje je zanimalo mogu li zajedno izložiti svoje proizvode na Gradskoj tržnici sa nekim svojim preinakama na drvenim štandovima.

Nenad Nekvapil iz SDP-a je komentirao devastiranje spomenika Hrvatskim braniteljima u bjelovarskom parku na Trgu Eugena Kvaternika, naglasivši da to nije prvi put i zanima ga što je poduzela Gradska uprava i predložio nadzorne kamere ako je to moguće.

Nekvapil je spomenuo i postavljanje ploča u Purićanima i Trojstvenom Markovcu, istaknuvši da uvijek kruže dezinformacije na društvenim mrežama za vrijeme predizbornih kampanja, a sada je upravo to vrijeme i traži odgovor od pročelnika Markovinovića, tko je i koliko puta tražio postavljanje tih ploča?

Dragutin Sudar, vijećnik HDZ-a slikovito je opisao svoje pitanje.
– Nakon zimskog razdoblja ostalo je obilje tragova naših ljubimaca po zelenim površinama i parkovima. Da se razumijemo, ja nemam ništa protiv pasa, ali imam protiv vlasnika, rekao je Sudar i predložio da se to nekako riješi.
Vijećnik je pitao i za ustanovu koja bi zbrinjavala napuštene životinje, točnije pročitao je o tome, pa ga zanima odakle toliki broj pasa lutalica ako vlasnici moraju čipirati svojeg psa.
Osim pasa, vijećnika muče i biciklisti. Tako je opisao izgled jedne bjelovarske ulice, točnije njezino prometovanje, od auta, pješaka i biciklista.
-Većina mladih biciklista nema nikakvo osvjetljenje, ali ni kacigu na glavi. Veliki je problem kada se nađete u tako prometnim ulicama i kada se pojavi nekoliko biciklista, onda se pitate kuda i mislim da bi to trebalo nekako riješiti, ali i mladim ljudima treba sugerirati da moraju nositi zaštitnu biciklističku opremu.

Vijećnicu HDZ-a Dragicu Valentić zanimalo je postoji li mogućnost da se postavi prometno ogledalo pri izlazu iz ulice Svetozara Borojevića i Petra Svačića na glavnu ulicu Miroslava Krleže.

Ivan Jurčević (HDZ) postavio je dva pitanja vezana za Mjesni odbor Ždralovi, a bila su vezana za uređenje i pročišćavanje kanala.

Zadnja dva pitanja vezana za komunalnu infrastrukturu postavio je vijećnik Željko Maletić (HDZ).
– Već duže vrijeme znamo da je u pripremi jedan veliki projekt komunalnih građevina – aglomeracije, Bjelovar-Gudovac-Rovišće i zanima me u kojoj je fazi taj projekt i što se događa i koliko je grad spreman na popravak infrastrukture nakon što taj projekt prođe. Moje drugo pitanje odnosi se na gospodarenje otpadom. Dakle, država je donijela plan gospodarenja otpadom i mi smo se godinama pripremali za Centar gospodarenja koji je u jednom dijelu i pripremljen i sad me zanima gdje smo mi sada tu u tom planu gospodarenja otpada i što planiramo?

ODGOVORI NA PITANJA VIJEĆNIKA

Kako su sva pitanja vezana za odjel pročelnika Markovinovića, on je odgovarao na pitanja, pa je tako za Ivanovčansku ulicu rekao da je rekonstrukcija izprojektirana i da se čeka rekonstrukcija kanalizacije koju vode Vodne usluge.

– Projektna dokumentacija je pri kraju i prema najavama očekuje se raspisivanje natječaja za gradnju, a radovi u naredne dvije godine. Mi ne možemo raditi ulicu dok ne bude gotova kanalizacija, rekao je pročelnik i nastavio s odgovorima o postavljanju table u Purićanima, Letičanima i Trojstvenom Markovcu.
– Imamo već povijest s tim tablama. Naime, ta tri naselja graniče s ulicom Vijenac i tu je jedna neobična situacija, gdje je jedna strana ulice Purićani, a druga Letičani. To je jedna stara priča koju moramo riješiti, rekao je pročelnik Markovinović i dodao da su te table bile postavljane, pomicane, ukradene i uporno je dolazio prijedlog za novima od vijećnika iz prethodnog mandata.

Pročelnik je također rekao da su neke table već postavljene, ali da su naručene table za cijeli grad i da će i to biti riješeno.

Na pitanje vijećnika o postavljanju nadzornih kamera, pročelnik je rekao da tu mogućnost razmatraju radi poboljšanja sigurnosti u gradu.
– Preduvjet za to bio je formiranje komunalnog redarstva, što je i napravljeno i sada se radi na rješavanju problema. Što se tiče nadzornih kamera, one bi prvenstveno bile postavljene u centru grada na Trgu Eugena Kvaternika te na najprometnijim raskrižjima koja su i opasna, naglasio je pročelnik Markovinović.
Vezano za problematiku pasa, pročelnik je rekao da je to pitanje vezano i za ovo prethodno o formiranju komunalnog redarstva, postavljanju nadzornih kamera i izgradnji nekog zelenog parka za kućne ljubimce.

– Sve ovo bi omogućilo da se taj problem smanji jer komunalni redari postupaju po tome, ali to je posao bez kraja i konca kada bi sve išlo preko komunalnih redara, rekao je Markovinović i nastavio o biciklističkim stazama, istaknuvši da su napravili jednu veću pripremu za rješavanje biciklističkog prometa u gradu.

Pripremili smo neke rute koje se mogu u kratkom vremenu realizirati i počeli smo na njima raditi. Tijekom ove godine izgradit će se biciklistička ruta koja će povezati Borik preko dva parka, Hrvatskih branitelja i Stjepana Radića sve do bazena. To će biti dvosmjerna biciklistička staza koja će biti opremljena po svim pravilima i pravilnicima biciklističkog prometa. Druga staza je zahtjevnija i ne može se u jednom dijelu riješiti, a riječ je o stazi između autobusnog-željezničkog kolodvora i srednjoškolskog centra i koja se dijelom provlači državnom cestom Matice Hrvatske koja ide u rekonstrukciju i nadam se da će u što kraćem periodu biti riješena kako bi se počelo raditi na stazi. Što se tiče Korza i tu imamo prijedlog rješenja, a radi se o biciklističko-pješačkoj zoni gdje će se moći voziti bicikl prema postavljenim znakovima koji će biti prilagođeni toj zoni. Vjerujem da se ova staza može tijekom ove godine riješiti, rekao je pročelnik i nastavio o stazama od tržnice prema srednjoškolskom centru koje se mogu i proširiti, ali je puno više posla.

– Prva biciklistička ruta od Borika prema parku nastavlja se i do srednjoškolskog centra, sve je projektirano, dobivena je suglasnost, potrebno je obaviti još dio radova na kanalizaciji, rekao je pročelnik i dodao da se ove godine očekuje završetak nekoliko biciklističkih ruta.
Osim navedenih, Markovinović je govorio i o biciklističkoj ruti prema Korenovu, gdje je policija dala suglasnost i da je trenutna pješačka staza dovoljno velika da se označi dio kao biciklistička staza.

Na pitanje vijećnice Dragice Valentić o postavljanju prometnog ogledala, pročelnik je rekao da će to pogledati i da to neće biti neki problem za riješiti.
Na pitanja vijećnika Jurčevića o čišćenju kanala, pročelnik je rekao da je to u nadležnosti Hrvatskih voda i da su Hrvatske vode počele s radovima u ovoj godini i da su uvažile neke od zahtjeva Grada Bjelovara vezane za održavanje dionica kanala.
– Uputit ćemo i ova pitanja vijećnika prema Hrvatskim vodama i nadam se da će kroz neki period biti realizirana.

Vijećniku Željku Maletiću na pitanje vezano za projekt aglomeracije Bjelovar-Gudovac-Rovišće, Markovinović je rekao da taj projekt vodi tvrtka Vodne usluge i da je planiran kroz trogodišnje razdoblje za gradnju kad se provede natječaj.
– Hrvatske vode su glavni financijer tog projekta. Nakon provedbe projekta, ostaje uređenje oko 16 kilometara ceste i kanalizacije čija će vrijednost biti oko 16 milijuna kuna. Mi se projektno pripremamo i izradili smo dobar dio dokumentacije, kazao je pročelnik i dodao da je onaj dio koji je ruralno područje moguće je kandidirati na program ruralnog razvoja. Jednog smo već kandidirali i taj je prošao, a sada možemo i drugi, rekao je Markovinović i nastavio o drugom pitanju vezanom za Centar gospodarenja otpadom.
– Bila je pretpostavka da država donese plan gospodarenja otpadom jer gradski plan mora biti usuglašen s državnim planom gospodarenja otpadom. Mi smo sada u postupku nabave izrađivača plana koji bi trebao biti gotov u naredna 3 do 4 mjeseca i predložen za usvajanje na sjednici Gradskog vijeća. Nakon toga, taj plan gospodarenja otpadom je pretpostavka izrade pojedinačnih projekata za samu realizaciju tog centra u onom dijelu koliko Grad ima ovlasti jer ih ima i Županija, rekao je pročelnik i dodao da Grad prema novom državnom planu može sam nastupiti vezano za centar bez obzira na Županiju što je puno povoljnije, naglasio je Markovinović i dodao da Grad priprema dokumentaciju za natječaj.

Na pitanje vezano za Udrugu voćara i vrtlara, odgovorio je Ivan Ivančić, predsjednik uprave tvrtke Komunalac d.o.o.
– Od Udruge Dar Bilogore nije došao nikakav prijedlog tvrtki Komunalac vezano za njihovu inicijativu, pa se ne možemo očitovati, ali načelno podržavamo svako nastojanje naših prodavača da bolje posluju, kao i kupcima da imaju što bolji izbor ponuđene robe. Pozivamo predlagatelje da se jave u Komunalac s prijedlogom i prijedlog mora biti u okviru gradskih odluka, rekao je Ivančić i podsjetio na provođenje programa na Gradskoj tržnici, a riječ je o certificiranju proizvoda hrvatskog sela.
– To je program koji se provodi s Udrugom hrvatskih tržnica i donosi dobre rezultate te molim da se ova inicijativa sagleda i u tom kontekstu.

Ivančić je i govorio o izradi studijske projektne dokumentacije za aglomeracijski paket Bjelovar-Gudovac-Rovišće.
– Što se tiče dokumentacije sve je pripremljeno i sada čekamo raspisivanje natječaja. Važno je istaknuti da se u drugom dijelu godine planira raspisivanje natječaja za financiranje izgradnje. I ovu projektnu dokumentaciju koja vrijedi 4,8 milijuna kuna financirala je Europska komisija sredstvima Europske unije u iznosu do 85%. U nastavku slijedi rekonstrukcija vodovodne mreže na području grada, na 19 lokacija te na sustavu odvodnje na 8 lokacija, na novim sustavima odvodnje u podsustavu-ISTOK , ukupne dužine 5500 metara, na sustavu odvodnje u podsustavu-JUG, Vijenac i Letičani. U sklopu ovog projekta predviđena je i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rekao je Ivančić i dodao da će ukupna vrijednost investicija na području grada Bjelovar biti oko 200 milijuna kuna, a realizacija će ići po dinamici kako to Ministarstvo predviđa, 2018., 2019. i 2020. godine.

Nakon aktualnog sata predstavljena je Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020. Strategiju je prezentirala Andrea Vugrinović ispred tvrtke Superna d.o.o. iz Čakovca.

Strategija je jednoglasno prihvaćena kao i sve ostale točke dnevnog reda među kojima je i Odluka za zaduženje za dugoročni financijski kredit Grada Bjelovara za ulaganje u zemljište te za financiranje izgradnje kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana.

Slične objave