Crosst.hr

BJELOVAR: Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom – Učiniti gradove i općine inkluzivnim i održivim za osobe s invaliditetom

utib

Ovogodišnji Međunarodni dan osoba s invaliditetom u Bjelovaru, obilježen je simbolično u skladu s epidemiološkom situacijom u zemlji.

U četvrtak 3. prosinca, održana je online tiskovna konferencija u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na kojoj su sudjelovale i ostale bjelovarske udruge koje se bave potrebama, aktivnostima i programima za osobe s invaliditetom, njihovi članovi te volonteri.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom ovog se puta održao pod krilaticom koja nosi jednu vrlo važnu poruku cijelome društvu, a to je „Učiniti gradove i općine inkluzivnim i održivim za osobe s invaliditetom“. Osobe s invaliditetom na ovaj način sugrađane i donosioce odluka podsjećaju da su invalidi još uvijek isključeni iz ravnopravnog sudjelovanja. Svi oni mogu uvelike doprinijeti stvaranju društva koje će uistinu uključivati sve, od uklanjanja ne samo fizičkih barijera do još većeg prihvaćanja tuđih drugačijih sposobnosti.

Kako se uz pomoć europskih sredstava, u skladu s europskim stečevinama i primjenom Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, koju je Hrvatska ratificirala, stanje u sektoru osoba s invaliditetom u zemlji i lokalnoj zajednici donekle popravlja svjedoči izjava premijera da će se u proračunu RH posebno voditi briga o sredstvima za povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom, kao i usvajanje „Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima“ na koji se čekalo deset godina.

– U vezi s projektom Centar za osoba s invaliditetom Bjelovar na kojemu Udruga invalida Bjelovar radi posljednjih osam godina, pamtimo zadnju izjavu gradonačelnika Daria Hrebaka i suradnika o projektu „Mali princ“ – Centar za rehabilitaciju koji je zapravo nastavak projekta COSIB s podudarnim ciljevima u nešto drugačijim gabaritima. O tome je donesena odluka Gradskoga vijeća Grada Bjelovara. U procesu je i osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Bjelovarsko – bilogorske županije kao stalnog radnog tijela Županijske skupštine. Sinergijsko djelovanje javne lokalne samouprave, regionalne uprave i ustanova očekujemo sljedeće godine naročito u nastojanju održanja postignutih rezultata i postizanju novih, a to je osnivanje Odbora za osobe s invaliditetom u Gradu Bjelovaru kao tijela Gradskoga vijeća, odobrenje i realizacija projekta „Mali princ“ i projekt Zaštitne radionice u Gradu Bjelovaru, pojasnio je Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Jedan od ciljeva održivog razvoja je učiniti gradove i općine inkluzivnim, sigurnim, prilagodljivim i održivim. Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom sadrži različite odredbe o mjerama kako gradove i općine učiniti inkluzivnim za osobe s invaliditetom, usmjeravajući se na njihove potrebe i perspektive. To je pravo svih osoba s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe te pravo svih osoba s invaliditetom na primjereni životni standard i socijalnu zaštitu.

U nekim zemljama, više od 30 posto osoba s invaliditetom smatra da prijevoz i javni prostori nisu pristupačni, dok više od 15 posto osoba s invaliditetom svoj prostor stanovanja smatra neprimjerenim. Nažalost, kao posljedica teškoća u pristupu primjerenom stanovanju, nerazmjeran broj osoba s invaliditetom su beskućnici.

– Da bi se situacija poboljšala potrebno je osigurati uspostavu i provedbu nacionalne politike i zakona o pristupačnom stanovanju, javnoj infrastrukturi, prometu i uslugama, razviti nacionalne politike i zakone koji jamče osobama s invaliditetom pristup primjerenom i dostižnom smještaju, podići svijest o invaliditetu u zajednicama i kod donositelja odluka te stvoriti poticajno okruženje u kojem su osobe s invaliditetom uključene bez diskriminacije i mogu ravnopravno sudjelovati u svojim zajednicama, dijeliti znanja i najbolje prakse te razviti sposobnost za provedbu mjera koje promiču pristupačnost i inkluziju te unaprijediti istraživanje i podatke za praćenje, procjenu i jačanje urbanog razvoja kako bi bio pristupačniji i inkluzivniji za osobe s invaliditetom, kazao je Novosel.

U sektoru obrazovanja usvojen je Pravilnik o pomoćnicima u nastavi na kojeg se čekalo deset godina.

– Dobro je da su posao preuzeli osnivači, dakle Grad Bjelovar i Bjelovarsko – bilogorska županije. No, nije dobro da se taj segment i dalje provodi putem projekta, koji može proći prijavu, a i ne mora. Učenici koji trebaju pomoćnika u nastavi nisu projekt, oni su živa bića koja imaju potrebu za obrazovanjem i školovanjem. Situacija je svakako bolje nego prije, to je sigurno. Projekt „Mali princ“ – Centar za rehabilitaciju osoba s invaliditetom vrijedan 20 milijuna kuna u jednom je trenutku dobio zeleno svijetlo od Grada Bjelovar, no o tome se u zadnje vrijeme više uopće ne govori. U nekoliko navrata sam kontaktirao gradonačelnika i na neki način sam dobio dogovor da za centar nemaju sredstava, već da je učinjena kompenzacija u vidu obnove V. OŠ što je za svaku pohvalu, ali nije dovoljno za ispunjenje potreba koje osobe s invaliditetom imaju. Bjelovarske udruge djeluju svaka na svojoj lokaciji, vodstvo se zajedno sa članovima snalazi na razne načine, u odnosu na zagrebačke prilike gdje postoji Goljak, Sloboština, Kosnica, nezavisno stanovanje, senzorne sobe, razne terapije i slično. Primjerice, Đurđevac i Čakovec su zahvaljujući svojim gradonačelnicima po tom pitanju napravili čuda, pojasnio je Novosel te se kratko osvrnuo na trenutnu pandemiju.

– Intenzivno pratimo situaciju i poduzimamo mjere koje god možemo. Do sada smo utrošili oko 20 tisuća kuna u opremu, edukaciju, održavanje prostora i slično. U udruzi trenutno pratimo gdje su naše najugroženije skupine ljudi, nudi nam se da ih posjećujemo obučeni u zaštitne skafandere, a nitko od nas za to nije dovoljno educiran i pripremljen. Lokalna zajednica ili Crveni križ bi nam trebali biti na dispoziciji da se pomogne onima koji su sami ili žive u paru, a skroz su nemoćni i u teškom položaju. S radom od kuće smo krenuli već u proljeće i za to smo se jako dobro pripremili. Nažalost, osobe s intelektualnim poteškoćama su možda i najviše ugrožene u cijeloj ovoj priči jer je riječ o ljudima koji su navikli na direktni kontakt. Te osobe su izolirane, a država nije napravila nikakvu strategiju prema njima, kao i invalidima općenito. Kada se cijela situacija koliko toliko smiri, posljedice će osjećati još dugo vremena, ako ne i zauvijek, naglasio je predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.
2020 11 04 101419

Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.