26. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

BBŽ odobrena sredstva za rješavanje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

2016 04 zupanija 31

Ministarstvo branitelja donijelo je odluku o financiranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom kojom se odobravaju sredstva za financiranje nabave i ugradnje dva dizala za ulaz u vodu osoba s invaliditetom na unutarnjem i vanjskom bazenu u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“.

Bjelovarsko-bilogorska županija javila se na Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske, Ministarstva branitelja, a koji je bio upućen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naime, na navedeni javni poziv Bjelovarsko-bilogorska županija prijavila je dva projekta i to:

•Projekt dobave i montaže dizala za invalide na bazene Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Daruvar
•Projekt prilagodbe parkirališta i sanitarnog čvora osobama s invaliditetom ustanove „Suvenir Arbor“

Bjelovarsko-bilogorska županija podnijela je zahtjev za projekt, dok su Daruvarske toplice bile nositelj projekta, dobave i montaže dizala za invalide na bazene Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Razlog tomu je što unutarnji i vanjski bazeni nemaju riješen prilaz za invalide, a postoji sve veći interes za dolascima na rehabilitaciju i razne programe zdravlja od Udruga invalida, kao i individualnih korisnika s invaliditetom.

Također, Bjelovarsko-bilogorska županija kao podnositelj zahtjeva, a Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom „Suvenir Arbor“ kao nositelj projekta, prijavili su projekt kojim bi se omogućila prilagodba parkirališta i sanitarnog čvora osobama s invaliditetom. Tom prilagodbom omogućio bi se nesmetan pristup osobama s invaliditetom, ali i poboljšala kvaliteta rada navedenim ranjivim skupinama, budući da su korisnici, ali i 60% djelatnika Ustanove, osobe s invaliditetom.

Shodno navedenom, Ministarstvo branitelja donijelo je odluku o financiranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom kojom se odobravaju sredstva za financiranje nabave i ugradnje dva dizala za ulaz u vodu osoba s invaliditetom na unutarnjem i vanjskom bazenu u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“. Projektu ukupne vrijednosti 109.625,00 kuna, Ministarstvo se obvezalo osigurati sredstva u iznosu od 72.700,00 kuna, dok će ostatak sredstava osigurati Bjelovarsko-bilogorska županija. Isto tako, Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom „Suvenir Arbor“ odobreno je 100.000,00 kuna za izgradnju dva parkirališna mjesta i prilagodbu sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom. Ukupna vrijednost iznosi 104.967,10 kuna, a razliku financijskih sredstava do pune vrijednosti projekta osigurat će, također, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Time je Bjelovarsko-bilogorska županija jedna od rijetkih županija u Hrvatskoj kojoj su odobrena dva projekta u spomenutom Ministarstvu, a vezana uz pristupačnost objektima osoba s invaliditetom.

Ovo je samo nastavak ukupnosti rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom. Podsjetimo, 2014. godine Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancirala je projekt prilagodbe sanitarnog prostora u Osnovnoj školi Nova Rača i u Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar, a u 2015. godini sufinancirani su projekti prilagodbe sanitarnog čvora u Srednjoj školi Čazma i Sportsko-rekreacijskom centru Kukavica.

Slične objave