Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Bajs na radnom sastanku stručne skupine vezan za projekt Opće bolnice Bjelovar

2016 06 bajsbolnica 1

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima sudjelovao je jučer 16. lipnja u Ministarstvu zdravlja u Zagrebu na radnom sastanku stručne skupine k

Župan Damir Bajs sa suradnicima sudjelovao je jučer 16. lipnja u Ministarstvu zdravlja u Zagrebu na radnom sastanku stručne skupine koja radi na projektu dogradnje Opće bolnice Bjelovar za koji je ishođena građevinska dozvola i ostala prateća dokumentacija u koju je do sada uloženo preko pet milijuna kuna.

Kao što je i dogovoreno prije tri tjedna na sastanku s ministrom zdravlja, stručna skupina se sastala kako bi prilagodila projekt na temelju postojeće građevinske dozvole potrebnim reformama, i samim time se osigurali uvjeti iznalaženja rješenja za zatvaranje financijske konstrukcije koja uključuje fondove Europske unije, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i Opću bolnicu Bjelovar.

Kako se čulo na radnom sastanku sada će se definirati projektni zadaci i samim time ostvariti uvjeti za kandidiranje projekta na Fondove Europske unije za koje se očekuje raspisivanje Javnog natječaja na koji će se sam projekt i aplicirati.

Podsjetimo, nadležno Ministarstvo bilo je poništilo natječaj koji je podrazumijevao financiranje projekta i nakon javnog istupa župana Bajsa, Ministarstvo zdravlja, Bjelovarsko-bilogorska županija i Opća bolnica Bjelovar ostvarili su ponovno partnerski odnos u cilju izgradnje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar.

Bolnica je to kojoj neophodno treba nova bolnička zgrada, jer postojeći objekti građeni u 18., 19., i 20., stoljeću ni izdaleka ne zadovoljavaju standardne 21. stoljeća. Izgradnjom nove bolničke zgrade standard liječenja pacijenata koji gravitiraju Općoj bolnici Bjelovar znatno bi se poboljšao, a realizacija tog projekta može i mora biti primjer uspješnog zajedničkog povlačenja europskog novca Ministarstva zdravlja i regionalne samouprave, u ovom slučaju Bjelovarsko-bilogorske županije.

Pročitajte još