26. siječnja 2021

crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr

Aktualni sat ŽS BBŽ-a o razvoju gospodarstva, poljoprivrede, kulture pa sve do Bandića

U srijedu 6. ožujka održana je 11. po redu Županijska skupština Bjelovarsko – bilogorske županije, koja je imala preko 20 točaka dnevnog reda i trajala je 6 i pol sati. Samo na poznatom poznatom Aktualnom satu, pitanje je postavilo 16 vijećnika, koja su uglavnom bila namjenjena županu Damiru Bajsu.

Tako je prvi svoje pitanje, vezano uz gradnju staračkog doma u gradu Garešnici, postavio upravo BUZ-ov Siniša Glavaš – kojeg konkretno zanima vidi li župan šansu da Grad Garešnica u suradnji sa BBŽ-om otkupi poslovni objekt u Garešnici, koji je na prodaji od strane Erste banke, te da se isti prenamjeni u više nego potreban Dom za umirovljenike?

Odgovorio je župan Damir Bajs koji je kazao kako apsolutno podržava otvaranje novih domova takve vrste, ali da je problem u cijeni smještaja.

– Možemo zajedno s Gradom Garešnicom ići u kupnju nekretnine i to prenamjeniti, međutim problem je u tome koliko će zapravo korisnike koštati smještaj. Postoji državna mreža koja domove podupire na razini RH; tako je cijena upola manja u državnom domu nego u onome kojeg podupire Županija. Također, postoji veliki broj zahtjeva za ulazak u tu mrežu, ali je vrlo mali broj zahtjeva zapravo i usvojen. Mi možemo s Gradom Garešnicom postaviti zahtjev, a ukoliko bismo dobili pozitivan odgovor onda bismo se uključili u kupnju same nekretnine.

Drugo pitanje postavio je Željko Held (SU), a tiče se javnog poziva za umirovljenike:

– Bi li javni poziv mogao biti ranije raspisan kako bi i sama sredstva po tom javnom pozivu pristigla ranije da ih se može planirati i što kvalitetnije potrošiti?

Župan je odgovorio kako će novi natječaj koji se tiče potpora za umirovljeničke udruge biti raspisan već krajem ožujka, a isto tako se nada kako će već do ljeta biti poznati i rezultati navedenog natječaja.

Pitanje je postavila i Marija Kubišta (HSU), koju zanima je li u planu ikakav novi projekt vezan uz Daruvar.

Odgovor je također dao župan Damir Bajs:

– Postoje objekti koji su pri kraju, u tijeku ili ih tek treba raspisati; pri kraju je Glazbena škola Brune Bjelinskog, a očekujemo da se završi do kraja. Tu je i drugi projekt koji se ne tiče Europske unije, a to je Češka osnovna škola – projekt u kojem djeluje 6 partnera. Najveći objekt koji treba biti obnovljen je Osnovna škola Vladimira Nazora – projekt vrijedan 14 milijuna kuna, a tu je i niz područnih škola na području grada Daruvara. Također, tu je i Tehnička škola Daruvar koja vrijedi gotovo 1,8 milijuna kuna. Važno je naglasiti kako za dio tih projekata treba čekati Ministarstvo financija.

Osim škola je tu i Dom zdravlja, a pripremamo i projekt dogradnje u Daruvarskim toplicama.

Milan Ivančević (HSU) je pred okupljenima pročitao članak koji je objavljen u jednom bjelovarskom tjedniku, a u kojem se proziva župana na neizvršavanje svojih obaveza, odnosno; autor članka se pita, je li ludost vjerovati u skoru gradnju glazbene škole, napominje kako od nove bolnice još uvijek ničega, a dotiče se i brze ceste, odnosno nedostatka iste.  

Ivančević je zatim postavio pitanje:

– Radi li se o netočnim vijestima ili ciljanoj kampanji širenja lažnih vijesti radi dezinformiranja javnosti i tko vodi tjednik 043?


– Narodno pravo svakoga je da osnuje novine te da objavljuje informacije, činjenica je da je sama Županija dala niz zahtjeva za ispravak informacija – reći ću samo da je svaki taj ispravak objavljen, a to nešto govori. Naime, ukoliko medij smatra da ispravak ne mora objaviti zbog istinitosti informacija tad to nije ni dužan napraviti – dužan je samo ukoliko on smatra da je prvotno pogriješio. U tome tjedniku je svaki ispravak Županije objavljen što znači da su oni svaki put priznali da su pogriješili u prezentaciji navedene informacije, rekao je župan Damir Bajs.

Vijećnica Andrea Prugovečki Klepac (HSS):

– Molim da mi se u pismenom obliku dostave informacije koji su radovi provedeni na obnovi Doma zdravlja u Čazmi te u kojem iznosu.

Pitanje je također postavio i Tihomir Jaić (SDP):

– Županija je prošle godine ostvarila 10,3 milijuna kuna za program Zaželi, zanima me koliko ljudi je zaposleno, koliko štićenika postoji, na kojem području županije djeluju i kakva su trenutno iskustva samih djelatnica, ali i štićenika.

Župan Damir Bajs je rekao:

– To je najskuplji program u RH i izuzetno smo ponosni na njega. U programu radi 70 žena koje se brinu o 350 korisnika. Nedavno smo obišli jednu korisnicu, i moram reći da su sami korisnici izuzetno potrebiti da se tako nešto napravi.

Idući je na redu bio vijećnik Silvestar Štefović (HDZ), koji je postavio pitanje vezano uz prometnice.

Silvestar Štefović (HDZ)

– Postoje županijske prometnice koje su svakim danom sve lošije i sve neprohodnije – jedna od takvih je ona koja spaja Garešnicu preko Velike Trnovitice s Bjelovarom, stoga me zanima kada se planira nastavak obnove te prometnice, a također i prometnice prema selu Samarica?

Na pitanje je ponovno odgovorio župan:

– Županijska uprava za ceste niz godina nije asfaltirala niti jedan jedini metar, također njihova financijska situacija nije omogućavala bilo kakva ulaganja. Međutim, od 2016. godine pa nadalje smo mi počeli investirati u cestogradnju. 2018. je napravljeno ili modernizirano gotovo 29 kilometara županijskih prometnica. Mislim da je Samarica u planu za ovu godinu, a što se tiče Trnovitice mogu reći da ćemo poslati zahtjev prema Ministarstvu te se nadamo da će, ukoliko dobijemo sredstva, pola financirati Ministarstvo, a pola ŽUC.

Marijan Dautanac (HNS) je županu uputio pitanje vezane uz stanje gospodarstva u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.

– Županija je do 2013. godine imala jedan od najvećih padova u RH kada govorimo o bruto – neto dohotku – pad je bio otprilike 10 posto i taj pad mi sada pokušavamo riješiti.

Zadnji podaci Državnog zavoda za statistiku su objavljeni nedavno za 2016. godinu te pokazuju kako je naša županija bila 3. po porastu u RH, što je samo nastavak dobrih rezultata Županije od 2013. godine nadalje. Također, u razdoblju od 2014. do 2016. smo bili 2. županija po ukupnom porastu BDP-a. Kada govorimo o investicijama, 2018. godine smo imali gotovo duplo više investicija nego što je to bio slučaj prije, a isto tako imamo jedan od najvećih postotaka isplaćene neto plaće u Hrvatskoj, odgovorio je župan Bajs.

Vijećnik Marin Sabolović (HDZ) je svoje pitanje uputio pročelnici resornog odjela, a tiče se Zajednice kulturno-umjetničkih udruga:

– Tko je predsjednik Zajednice kulturno-umjetničkih udruga, kada je zadnji put bio sastanak izvršnog odbora, kad će biti sazvana Skupština i hoće li biti javnog poziva jer uskoro kreću i smotre?

Odgovor je dala pročelnica Snježana Mišir:

– Što se tiče Zajednice u kulturi, prošle godine je bio izvršni odbor jer je istekao mandat predsjednici i u tijeku smo pregovora, o čemu ćete biti obaviješteni.

Vijećnica Ines Šarić (GLAS):

– Do koje su faze stigli projekti obnove županijskih škola i drugih javnih ustanova?

Župan Bajs je odgovorio:

– BBŽ je uz 40 projekata koliko ih imamo odobrenih dobila još 4 nova projekta; sada imamo 44 škole s kojima smo potpisali Ugovor o energetskoj obnovi – ukupna vrijednost svega toga je preko 136 milijuna kuna, a kada u to pribrojimo i zdravstvo, ukupna vrijednost će biti preko 160 milijuna kuna. Neke škole su već završene, a mi želimo do kraja mandata obnoviti ukupnost županijskog školstva koje za to ima uvjete.

Nezavisna vijećnica Sandra Frčo se osvrnula na mjere potpore za medicinsko osoblje, odnosno zanimalo ju je kakav je odaziv liječnika na te tri mjere.

Župan Damir Bajs je rekao:

– Mi smo ovim mjerama liječnicima i drugom zdravstvem osoblju omogućili da napravi iskorak; ono što je ovdje bitno je trajnost. Postoje slične stručne mjere u Hrvatskoj, ali su ograničene na 1 godinu – naši ugovori djeluju trajno. Potpisano je 30-ak ugovora sa zdravstvenim osobljem, a obzirom da je to trajni poziv, liječnici ga mogu iskoristiti u bilo koje vrijeme. Također, naše zdravstvene ustanove su u svojim natječajima počele ukazivati na tu mogućnost.

Matija Jasenko (D.Bajs NL) postavio je pitanje vezano uz Centar kompetencije pri Medicinskoj školi u Bjelovaru.

Vezano za ovo pitanje, župan je rekao:

– To će biti Centar za ovaj dio Hrvatske, Županija će napraviti sve u svojoj moći da se projekt u cjelosti ostvari. To će biti ulaganje od oko 30 milijuna kuna, a objekt će biti napravljen odmah do Medicinske škole, obzirom da se radi o dogradnji. Također, zamišljeno je da u okviru programa ima i niz doškolovanja za profesore koji će tamo predavati, ali Centar će omogućiti doškolovanje i svima onima koji se žele baviti bilo čime što je vezano uz srednje obrazovanje s područja medicine.

Boro Bašljan (HSS) je svoje pitanje također uputio županu, a tiče se izjave dožupanice Bojane Hribljan, odnosno njenog javnog komentara kako je oporba bila protiv iznesenog prijedloga.

Boro Bašljan (HSS)

– Što napraviti u slučaju kad službeni predstavnik Županije na skupu izreče neistinu?

Naime, današnji zapisnik kaže kako protiv nije glasao nitko, proračun kaže kako namjenski primici o zaduživanju su predviđeni za završetak dvorana u Hercegovcu i Velikoj Pisanici –  s 5 milijuna kuna ste ih mogli završiti prije 5 godina, a sad ih više ne možete završiti. Mene zanima što napraviti da se anulira napravljena šteta?

Župan je odgovorio:

– Istina je subjektivno viđenje stvarnosti, a činjenica je ono što se je zbilja dogodilo. Može se reći da je istina onako kako Vi vidite stvari, a činjenica je ono što pokazuje pravo stanje.

Mato Mlinarić (NSH) je postavio pitanje vezano uz ovogodišnje mjere u poljoprivredi te je napomenuo kako je upravo aktualno kreditiranje proljetne sjetve.

Župan je odgovorio kako je Županija uvela 15-ak mjera vezanih uz potporu poljoprivrednicima, a najuspješnija među njima je upravo kreditiranje proljetne sjetve – za što je trenutno i otvoren natječaj, a zasad su stigla čak 126 zahtjeva poljoprivrednika.

Ivan Beljan (HSS):

Ivan Beljan (HSS)

– Zašto nismo imali viziju pri kupnji Elektrometala – distribucije plina; zašto Županija nije bila zainteresirana za kupnju mreže? Krije li se iza ove prodaje politički savez Damir Bajs – Milan Bandić – Đurđa Adlešić?

Župan je pojasnio:

Župan Damir Bajs

Elektrometal je sjajna firma koja je zapošljavala velik broj ljudi, ali kada sam ja postao županom, Elektrometal je već tada bio u predstečaju. Komunalne djelatnosti su u nadležnosti Grada; kako je moguće da je tvrtka od tolike važnosti došla do te situacije da je u predstečaju? To je pitanje za Grad Bjelovar. Vi ste potpuno zaboravili da Vaš koalicijski partner gospodin Hrebak je najavio kupnju Plinske distribucije, ali nije to napravio. Zašto ste to najavili i odustali?

Župan je komentirao i pitanje vijećnika Beljana, vezano za politički savez Damir Bajs – Milan Bandić – Đurđa Adlešić.


Posljednji je pitanje postavio Ozren Bosanac (ORaH), a tiče se Glazbene škole:

– Je li se krenulo u projekt i koje su aktivnosti poduzete u tom smjeru?

Župan Damir Bajs:

– Mi smo prvo zatražili mogućnost da se škola dogradi, međutim obzirom da se radi o zaštićenon dijelu Bjelovara, nismo mogli dobiti suglasnost, te smo zatim odlučili u gradnju nove škole. Projektiranje je u tijeku i mi se nadamo da će biti gotovo u neko kraće vrijeme, nakon dobivanja građevinske dozvole će se stvoriti uvjeti za raspisivanje javnog natječaja. Nadamo se da će Glazbena škola iduće godine biti u početku gradnje, a za 2 godine vjerojatno i napravljena.

Povezani članci

Napiši komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja
Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.
Autorska prava
Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.
Pravo na prenošenje
Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.
Linkovi na ostale stranice
Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati linkove na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.
Zaštita privatnosti
Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl.
Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.
Prava i obveze korisnika
Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:
•    Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji.
•    Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći.
•    Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima.
•    Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
•    Lažno predstavljanje
•    Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
•    Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima.
Registracija korisnika
Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.
Pravila komentiranja
Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni.
Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Linkovi trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43 000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.