Crosst.hr

AKTUALNI SAT: Gradski vijećnici o zaobilaznici prema Kupinovcu, pucanju vodovodnih cijevi i snimanju tlačnih cjevovoda

gradsko vijeće

U utorak 15. prosinca održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara koja se i ovog puta održala videokonferencijom. Proračun Grada Bjelovara za 2021. godinu usvojen je s većinom glasova za te sa jednim suzdržanim glasom.

Prva točka bila je Aktualni sat tijekom kojeg su vijećnici postavljali pitanja i davali prijedloge.

Prvo pitanje postavila je Mirjana Horvatić (Damir Bajs NL).

– Stanovnike naselja Kupinovac zanima da li će Grad Bjelovar na poziv Ministarstva regionalnog razvoja RH prijaviti projekt izgradnje društvenog doma u Kupinovcu za koji već nekoliko godina imamo spremnu dokumentaciju? Drugo pitanje se također odnosi na Kupinovac. Prije pet, šest godina Grad Bjelovar je asfaltirao dio između Kupinovca i ceste prema Plavničkim vinogradima. Od kućnog broja 73 do 121 cesta je uzurpirana od strane jednog privatnog poduzeća što onemogućava normalan pristup njihovim nekretninama, jer se utovar u kamione odrađuje na cesti koja je već podosta uništena, a k tome je puna piljevine i blata. Dolazili su novinari i komunalni redari, no ništa se nije napravilo. Predlažem da gradonačelnik i njegovi zamjenici posjete ruralna naselja na krajnjim granicama Bjelovara, zaključila je vijećnica Horvatić.

– Grad Bjelovar je upoznat s problemom ceste u Kupinovcu, dok su komunalni redari u nekoliko navrata izlazili na teren pri čemu su utvrđene određene nepravilnosti i izrečene novčane kazne. Trenutno su te novčane kazne u postupku prisilne naplate u Odsjeku za prisilnu naplatu i pravne poslove Grada Bjelovara. Također je utvrđeno da se dio istovara odvija i na šumskom zemljištu o čemu su obavještene Hrvatske šume. Građanima bih savjetovao da u trenutku istovara kontaktiraju komunalne redare, možda i policiju, pojasnio je Zoran Preskočil, viši savjetnik za poslove gradnje u Gradu Bjelovaru.

– Dakako da je Grad Bjelovar zainteresiran za društveni dom u Kupinovcu. To smo pokazali time što smo građevinsku dozvolu produžili do 3. studenog 2022. godine. Ukoliko se raspiše natječaj od strane resornog ministarstva, naravno da ćemo projekt prijaviti. U slučaju da naše povjerenstvo za mjesne odbore na području grada odluči da taj odbor ostaje, dakako da će ići u izgradnju. Ukoliko se taj mjesni odbor pripoji nekom drugom, od izgradnje vjerojatno neće biti ništa. No, pravo stanje ćemo vidjeti slijedeće godine, odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Sonja Novak.

Slijedeće pitanje postavio je Nenad Nekvapil (SDP).

– Zanima me da li postoji mogućnost snimanja oštećenja vodovodnih cijevi pomoću kamere, kako bi se ta oštećenja utvrdila, a kvarovi otklonili? Prije nekoliko dana došlo je do puknuća cijevi u naselju Zvijerci, a i danas je tamo bilo problema sa puknućem cijevi. Drugo pitanje bih uputio gradonačelniku Hrebaku vezano za istočnu zaobilaznicu. To je itekako bolna tema. Zanima me kada Grad Bjelovar misli krenuti sa otkupom zemljišta, kako bi se zaobilaznica mogla nastaviti graditi prema spoju Kupinovac? Imam i prijedlog. Na području cijele naše županije imamo samo stablo ginka u Daruvaru koje je zaštićeno kao hortikulturna vrijednost, prema Zakonu o zaštiti prirode i okoliša. S obzirom da imamo prekrasno drvo platana na Šetalištu doktora Ivše Lebovića posađeno 1825. godine, mislim da bi ga bilo dobro zaštititi zakonom, rekao je vijećnik Nekvapil.

– Nije nam poznata tehnologija snimanja tlačnih cjevovoda. To ne dolazi u obzir jer takve cijevi prije prsnu zbog eventualnih oštećenja, nego što bi se ona mogla utvrditi. Mi posjedujemo kameru, kao i vrlo dobru tehniku koju koristimo na gravitacijskim cjevovodima koji nisu pod tlakom. Što se tiče naselja Zvijerci, radi se o starijem cjevovodu i to je jedna od najstarijih instalacija na vodoopskrbnom sustavu Bjelovara. Mi već tri godine pripremamo projektnu dokumentaciju za zamjenu cijelog cjevovoda u dužini od 19 500 metara. Riječ je relativno dugom cjevovodu sa ogromnim brojem vlasnika parcela, a s nekima je trebalo u tom razdoblju riješiti i imovinske odnose. Projekt trenutno čeka na izdavanje dozvole u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu. U međuvremenu je napravljena i kandidatura tog projekta za financiranje iz programa sličnog Aglomeraciji koja je u tijeku, zaključio je Ivan Ivančić, predsjednik Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar.

– Kod spoja na Kupinovac, budući da se radi o državnoj cesti Grad Bjelovar ne može otkupljivati zemljište za istočnu obilaznicu, niti za to ima zakonske osnove. Investitor su Hrvatske ceste koje, koliko nam je poznato, nisu pokrenule projektnu dokumentaciju za izgradnju istočne zaobilaznice. Budući da je županijskim planom izmijenjena trasa, sada govorimo o drugačijoj trasi nego je prvotno bila planirana. Grad Bjelovar radi na izgradnji spojne ceste od sadašnjeg završetka istočne zaobilaznice do Đurđevačke ceste, kod skretanja za Ulicu Vijenac. Izrađeni su idejni projekti te je u postupku izrada glavnog projekta, parcelacijskih elaborata, elaborata i izvlaštenja. Nakon što se naprave parcelacijski elaborati, ovlašteni procjenitelj će dati procjenu zemljišta, nakon čega se ide u rješavanje imovinsko pravnih odnosa, odnosno u otkup zemljišta ili izvlaštenje. Tek tada se ide na izdavanje građevinske dozvole i može se graditi. U proračunu Grada Bjelovara za 2022. osigurana su sredstva za izgradnju te spojne ceste, pojasnio je Zoran Preskočil, viši savjetnik za poslove gradnje u Gradu Bjelovaru.

Vijećnika Maria Holičeka (HSLS) zanimalo je kakvo je izvršenje proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu.

– Izvršenje proračuna na današnji dan iznosi 222 milijuna 366 tisuća 75 kuna i 34 lipe. Ovo izvršenje je izvršenje sa prihodima proračunskih korisnika, ali i sa plaćama osnovnih škola kojima je Grad Bjelovar osnivač i koje iznose oko 49 milijuna kuna. Od ove godine smo ih obavezni planirati u proračunu Grada Bjelovara. Kako bih mogla napraviti usporedbu sa prošlom godinom, ovaj iznos moram oduzeti od izvršenja. Također, dodajem oko devet milijuna kuna kratkoročnog kredita za među-financiranje EU projekata te oko pet milijuna redovnih prihoda koje očekujemo do kraja godine. Tako dolazimo do planiranog izvršenja proračuna na kraju ove godine u iznosu od oko 187 milijuna kuna. Usporedbe radi, izvršenje 2019. godine iznosilo je 190 milijuna 335 tisuća 928 kuna i 67 lipa. Što se izvornih prihoda tiče, oni su u 2019. godini iznosili 111 milijuna 950 tisuća 373 kune i 53 lipe. Naš plan je da bismo do kraja ove godine izvorni prihodi trebali iznositi oko 102 milijuna kuna, što je uz ukidanje prireza i sve ostale korona mjere koje je grad proveo ove godine jako dobar rezultat, detaljno je odgovorila Mirela Bašić, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode u Gradu Bjelovaru.

Odgovor je nadopunio gradonačelnik Dario Hrebak.

– Do kraja ovog mjeseca očekujemo oko sedam milijuna prihoda, pa ćemo imati 185 milijuna izvršenja proračuna u odnosu na prošlu godinu. Država nam je dužna više od deset milijuna kuna za nešto što smo mi već platili i što očekujemo natrag. Riječ je o EU projektima. Kredit koji dižemo u iznosu od deset milijuna kuna je kratkoročan i planiramo ga vratiti kroz nekoliko mjeseci. Mislim da sa ovom godinom, unatoč cijeloj situaciji možemo itekako biti zadovoljni, dodao je gradonačelnik.

Slijedeće pitanje postavio je vijećnik Željko Pavleković (Damir Bajs NL).

– Kako napreduju radovi u sklopu Aglomeracije, posebno u Ulici don Frane Bulića, Ulici Andrije Mohorovičića i Ulica Martina Getaldića? Predlažem da Grad Bjelovar pomogne udrugama koje koriste gradske prostore i plaćaju najam. S obzirom na pandemiju koronavirusa, skoro 99 posto udruga ne funkcionira, ne radi i ne može provoditi svoje programe i aktivnosti. Ne znam kako će se to odraziti na članarine i prihode udruga. Ako se moglo izaći u susret ugostiteljima, poduzetnicima i ostalima, moglo bi se pomoći i udrugama, rekao je Pavleković.

– Unatoč procjenama da od projekta Aglomeracija neće biti ništa, on itekako dobro napreduje te se radi se na više lokacija. U izradi je novi sustav odvodnje u Novoseljanima i Ždralovima. U tijeku je rekonstrukcija odvodnje u Ivanovčanskoj ulici. Također, zamijenjen je glavni vodoopskrbni cjevovod u vašem MO Stjepan Radić, točnije u Ulicama Andrije Mohorovičića i Ulici don Frane Bulića. Slijedi rekonstrukcija oko 70 priključaka u ovim ulicama. Ulica Martina Getaldića nije uvrštena u ovaj projekt. Prema daljnjem rasporedu slijede ostali planirani radovi u sklopu projekta Aglomeracija. Rok za izvršenje svih radova na ukupno 40-ak lokacija u Bjelovaru je 23 mjeseca, odgovorio je Ivan Ivančić, član Uprave Komunalca d.o.o.

– Gospodin Pavleković je predložio da se ukine 3,61 kuna po metru kvadratnom za zakup prostora u kojima se nalaze udruge. Riječ je o izuzetno mizernom iznosu i on kad se pomnoži sa nekih maksimalnih 20 do 25 metara kvadratnih, iznos ne prelazi 70-ak kuna. Na početku svake godine Grad Bjelovar raspisuje Javni poziv za udruge gdje se na određen način može pomoći u ovom dijelu. Ukoliko ste ozbiljna udruga, osobno smatram da imate propisanu članarinu i koja je vjerojatno samo po jednom članu dovoljna za zakup prostora. Mi ćemo prijedlog svakako razmotriti, no mislim da nije nužan, odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Sonja Novak.

Pitanje je postavila i Sabina Oltra Botinčan (Damir Bajs NL).

– Zanima me koliko je točno novca utrošeno za projekt „Life – terme Veliko Korenovo“ te jesu li predviđena sredstva u gradskom proračunu bila dovoljna za 2020. godinu?

– Ove godine smo iz proračuna uplatili 1 milijun i 493 tisuće kuna. To se odnosi na 500 tisuća kuna za temeljni kapital, 206 tisuća kuna za studiju analize projektnog područja i prijedloga koncepcije najbolje uporabe ugostiteljsko – turističke zone Veliko Korenovo i 787 tisuća kuna za zemljište. Nama predstoji kupovina još jedne čestice, površine 5 395 metara kvadratnih u iznosu od 160 tisuća kuna. To je predviđeno za 2021. godinu. Postoje još mali dijelovi koje bi bilo dobro kupiti o čemu ćemo svakako razmišljati slijedeće godine. Za slijedeću godinu imamo predviđena 2 milijuna 965 tisuća kuna. Ukupno 460 tisuća kuna odnosi se na zemljište, a 2 milijuna i 500 tisuća na dokumentaciju. Također, u slijedećoj godini bi imali plaćanje idejnog projekta, glavnog projekta, voditelja projekta i elaborata za dražbe okoliša. Trenutno se dotjeruje idejno rješenje i krećemo u izradu idejnog projekta, pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Sonja Novak.

Ispred Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, do sada je plaćeno 4 milijuna 600 tisuća kuna za geotermalnu bušotinu. U te troškove ulazi sva kompletna dokumentacija, studije, nadzori, izvođači, eventualne naknade uređenja okoliša, istražno bušenje, eksploatacijska bušotina, ugradnja opreme. U tijeku je ugradnja pumpi koje bi trebale do kraja godine pokazati konačne parametre što se tiče temperature i kapaciteta bušotine. Vrijednost tih radova je 600 tisuća kuna. Tu je i Urbanistički plan uređenja turističke zone Veliko Korenovo koji je na današnjem dnevnom redu i iznosi 200 tisuća kuna. Sveukupno dolazimo do pet i pol milijuna kuna ispred Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. Za bušotinu je u 2020. godini u proračunu bilo predviđeno dva milijuna kuna i 200 tisuća kuna za urbanistički plan uređenja, rekao je Zoran Preskočil, viši savjetnik za poslove gradnje.

U raspravu se uključio i gradonačelnik Hrebak.

– Pročelnica Sonja Novak i ja u petak idemo na sastanak sa ministricom turizma. Sve više se govori o velikom programu Europske unije koji ide upravo prema lokalnim projektima. Putem Regionalne razvoje agencije RERE dobili smo mogućnost prijave projekata na taj EU program, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Sa projektom termi svakako moramo požuriti i građevinske dozvole imati gotove do ljeta. Jedan od uvjeta je da projekti moraju biti spremni za realizaciju u drugoj polovici 2021. godine. Također, za sutra imam dogovoren sastanak sa državnim tajnikom Mamićem. Razgovarat ćemo o prijedlogu izgradnje VI. osnovne škole u Bjelovaru, kao i dječjem vrtiću Viktora Bubnja za koji postoji projektna dokumentacija, pojasnio je gradonačelnik.

 

Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.