20. siječnja 2018

planinarskog doma „Kamenitovac“