24. listopada 2017

planinarskog doma „Kamenitovac“