19. listopada 2018

Međunarodna revijalna izložba goveda