16. kolovoza 2018

Međunarodna revijalna izložba goveda