23. travnja 2018

JAVNI POZIV – za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 5/96 i 29/09), Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

        Bjelovarsko-bilogorske županije

 

Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije iskazi su javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijele promicanju ugleda Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije su:

Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije,

– Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije,

                   – Plaketa “Tihomir Trnski”,

                   – Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Povelja počasnom građaninu Bjelovarsko-bilogorske županije je javno priznanje kojim se može proglasiti domaći ili strani državljanin koji se osobno istakao naročitim zaslugama za Bjelovarsko-bilogorske županiju.

 

Povelja Bjelovarsko-bilogorske županije može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za županiju. Ovo priznanje može se dodijeliti domaćem i stranom državljaninu.

 

Plaketa “Tihomir Trnski” je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetne rezultate na obrazovnom, kulturnom, športskom i drugim područjima kulturnog života.

 

Medalja Bjelovarsko-bilogorske županije posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje građanima i pravnim osobama koje su svojim radom i djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijeli promicanju i ugledu Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Javna priznanja dodjeljuju se u prigodi obilježavanja Dana Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog za proglašenje domaćeg ili stranog državljanina počasnim građaninom Bjelovarsko-bilogorske županije može dati župan, te radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Prijedlog za dodjelu Povelje Bjelovarsko-bilogorske županije, Plakete Tihomir Trnski i Medalje Bjelovarsko-bilogorske županije može dati župan, radna tijela Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije te fizičke i pravne osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građani.

Na zahtjev Odbora za dodjelu povelja i priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije, podnositelj  prijedloga je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Prijedlozi s nepotpunim podacima i obrazloženjem dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Stručnoj službi za poslove Županijske skupštine i opće poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, te na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije), s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 5/96 i 29/09), podnose se Odboru za dodjelu povelja i priznanja, na adresu: Odbor za dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8.

 

                   Rok za podnošenje prijedloga je do 28. veljače 2018. godine.

 

                   Za sve obavijesti možete se obratiti Stručnoj službi za poslove Županijske skupštine i opće poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, na telefon 043/221-906.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                         Matija Čretni,v.r.

JAVNI NATJEČAJ za javna priznanja 2018.

 

Povezani članci

Napiši komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *